Обсяг попиту Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Обсяг попиту


.

Читать реферат для студентов

Ціна

Зміщення кривої попиту внаслідок зміни нецінових чинників

Ціна

Крива попиту на пізнавальну подорож турфірми на ринку


(грн)

Обсяг попиту (одиниць)

При визначенні попиту необхідно пам’ятати, що, крім ціни, на обсяг попиту впливають інші “нецінові” чинники. До найважливіших нецінових чинників належать: ціна на послуги і товари субститути; грошові доходи споживачів; вільний час людей; ментальні особливості та демографічні характеристики населення. Зміна їх призводить до зміни попиту, яка графічно зображується зміщенням положення кривої попиту (рис. 3.2.).

На співвідношення “обсяг попиту – ціна” також впливає зміна інших складових комплексу маркетингу. Якщо, наприклад, турфірма збільшує свої витрати на рекламу й одночасно знижує ціну мандрівки, то важко сказати, наскільки обсяг попиту зріс за рахунок зниження ціни і наскільки – завдяки зростанню витрат на рекламу.

Рис. 3.2.


Діячу на ринку необхідно знати, наскільки чутливий попит до змінювання ціни. Ця чутливість вимірюється еластичністю попиту по ціні.

Найпростішим способом перевірки еластичності попиту є визначення динаміки загального доходу або грошових надходжень від реалізації окремого турпродукту у разі зміни його ціни. Якщо попит еластичний, то зменшення ціни зумовить збільшення доходу. Це пояснюється тим, що навіть за меншої грошової суми, яка сплачується за одиницю туристських послуг і товарів, приріст продажу виявляється більш ніж достатнім для компенсації втрат від зниження ціни. Ці міркування слушні і у зворотному випадку – збільшення ціни призведе до зменшення грошових надходжень від реалізації.

За нееластичного попиту зниження ціни веде до зменшення доходу. Невелике зростання продажу виявляється недостатнім для компенсації зниження виручки, отриманої з одиниці турпордукту. В кінцевому рахунку загальні грошові надходження від реалізації мандрівки зменшуються. Отже, для збільшення загального доходу при нееластичному попиті потрібно підвищувати ціну.

В умовах одиничної еластичності збільшення або зменшення ціни не змінює загальний дохід. Втрата грошових надходжень від реалізації подорожі, що викликана зниженням її ціни, буде в точності компенсована відповідним розширенням продажу. І навпаки, приріст виручки, отриманий завдяки зростанню ціни турподукту, буде втрачений через скорочення попиту. Досягнення діячем ринку одиничної еластичності забезпечує отримання максимального доходу від реалізації мандрівки.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Обсяг попиту

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Команда: Генералы песчаных карьеров 4 страница
  • КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 43 страница
  • Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини
  • КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 страница
  • КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 45 страница
  • Особенности молекулярного строения жидкостей
  • Основа производственной структуры предприятия
  • Команда: Генералы песчаных карьеров 1 страница