Право на комерційне найменування Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Право на комерційне найменування


.

Читать реферат для студентов

Поняття комерційного найменування

Право на фірмове (комерційне) найменування та на найменування місця походження товару

Комерційним найменування:

- індивідуалізує підприємця серед інших учасників цивільного обороту;

- нерозривно пов'язане з його діловою репутацією;

- під цим іменем підприємець укладає угоди та здійснює інші юридичні дії;

- несе юридичну відповідальність;

- реалізує свої плани і виконує обов'язки;

- рекламує і збуває вироблену ним продукцію тощо.

Чинне законодавство висуває ряд вимог до комерційних найменувань:

- найменування підприємця має правдиво відображати його правовий стан і не вводити в оману інших учасників цивільного обороту - містити правдиві вказівки на організаційну форму підприємства (товариство з обмеженою відповідальністю, відкрите акціонерне товариство тощо), його тип (державне, приватне тощо), профіль діяльності (виробниче, наукове, торговельне тощо), особу власника і т. п;

- має бути новим і відмінним від існуючих найменувань;

- комерційне найменування може забезпечити належний ступінь індивідуалізації учасників обороту, якщо залишається незмінним протягом усього часу, поки підприємець, який користується ним, зберігає свій організаційно-правовий статус. Тому не допускають довільну та не зумовлену поважними причинами зміну комерційного найменування;

Суб'єктами права на комерційні найменування виступають перш за все комерційні юридичні особи та індивідуальними підприємцями.

Не можуть виступати в цивільному обороті під самостійним комерційним найменуванням об'єднання юридичних осіб і прості товариства; не можуть володіти філіали юридичних осіб та їхні окремі підрозділи, які повинні використовувати комерційне найменування юридичної особи, яка їх утворила.

Індивідуалізацію установ, споживчих кооперативів, фондів та інші некомерційні організації забезпечує офіційне найменування.

Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є чинним з моменту першого використання цього найменування та підлягає охороні без обов'язкового подання заявки на нього чи його реєстрації і незалежно від того, чи є комерційне найменування частиною торговельної марки.

Особи можуть мати однакові комерційні найменування, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які вони виробляють та (або) реалізують, а також послуг, які вони надають.

Право на комерційне найменування характеризують як особисте немайнове право, яке органічно пов'язане з діловою репутацією юридичної особи, правом на захист честі та гідності власників підприємства.

Право на комерційне найменування має безстроковий характер. (юридична особа може користуватися ним до того часу, поки існує саме підприємство).Право на комерційне найменування охороняють на території всієї України, а також у країнах - членах Паризької конвенції.

Право на комерційне найменування може мати різні форми реалізації:

- під своїм комерційним найменуванням особа укладає цивільно-правові угоди та робить інші юридичні дії, реалізує особисті немайнові права, захищає свої майнові або немайнові інтереси тощо;

- власник має право використовувати його на вивісках, бланках, рахунках, прейскурантах тощо, в найрізноманітніших публікаціях рекламного характеру, оголошеннях, анотаціях тощо.

Майнові права на комерційне найменування передають іншій особі лише разом із цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною частиною.

Фактично єдиним випадком переходу права на комерційне найменування є правонаступництво в разі реорганізації власника права на комерційне найменування.

Факт переходу права на комерційне найменування має бути зафіксований у передавальному акті (роздільному балансі). Засновники (учасники) реорганізованого товариства можуть вирішити не використовувати це комерційне найменування взагалі або зареєструвати реорганізоване товариство під дещо зміненою назвою.

Існує також договір комерційної концесії, коли одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності комплекс виключних прав, у тому числі на комерційне найменування правовласника, на комерційну інформацію, яку охороняють.

Дострокове припинення прав можливе в таких випадках:

- власник комерційного найменування відмовився від права на користування комерційним найменуванням;

- відбувся перехід підприємства до нового власника, а умови передачі не передбачають збереження за підприємством попереднього комерційного найменування;

- у процесі реорганізація юридичної особи, під час якої вона може або повинна змінити попереднє комерційне найменування.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Право на комерційне найменування

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Пересечения улиц и дорог в разных уровнях
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 219 страница
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 309 страница
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 235 страница
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 23 страница
  • Перестаньте оправдывать свои неудачи
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 22 страница
  • "JtА’ЎУ„ [1]ЈX. [xсF3| ‡ў_в ‚бҐгЄа х­бмЄЁ© ЃЊ‚ ” ‘’\_­¤Ёў_¤г «м­Ё© ђҐЈ« Ґ­в ЃЊ‚ ” ‘’.doc ФЂђVB UA5CU:@0W|=Ђ`Ѓђ МЃђ ‚ђ\u‚ђV4wCЂђLЃђ4 †ђB ПЃђ ‚ђ[1]р#%`• 234 страница