Графічні засоби формування розрахункової схеми Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Графічні засоби формування розрахункової схеми


.

Читать реферат для студентов

Процесор і бібліотека скінчених елементів

Високопродуктивний процесор дозволяє вирішувати задачі статики і динаміки з великою кількістю ступенів свободи (до 392 000). Розрахунок супроводиться докладним протоколом, який може бути проаналізований як по ходу виконання розрахунку, так і після його завершення. Система контролю вихідних даних виконує перевірку розрахункової схеми, фіксує помилки і виводить на екран попередження.

Бібліотека кінцевих елементів містить різні види стержньових, пластинчатих елементів, балочного ростверку на пружній основі, оболонок і балок-стінок, різні види об'ємних елементів, набір багатошарових і вісесиметричних скінчених елементів, а також спеціальні елементи для моделювання пружних зв'язків скінченої жорсткості.

Цей неповний перелік скінчених елементів демонструє можливості аналізу будь яких конструкцій і необмежених властивостей їх матеріалів.

Підготовка моделі

Ідейною основою формування розрахункової схеми є складання об’єкту із параметричних прототипів.

В комплексі SCAD є два види графічних модулів створення розрахункових схем. До них відносяться традиційний для дискретних систем графічний препроцесор, в якому для формування розрахункової схеми з набору скінчених елементів, та препроцесор ФОРУМ для формування укрупнених моделей.

В традиційному препроцесорі передбачена широка гамма засобів для створення моделей, які включають функції формування схем за параметричними прототипами конструкцій, генерації сіток із плоских елементів в двох- і трьох-мірних просторах, копіювання фрагментів схем, складання із схем, які були заготовлені раніш, функції різних геометричних перетворень.

В режимі графічного діалогу задаються всі основні параметри схем, включаючи характеристики жорсткості елементів, граничні умови, статичні і динамічні навантаження і ін. Робоче вікно ПК SCAD в режимі підготовки моделі. показано нарис.3.1.

Рис. 3.1. Робоче вікно програмного комплексу SCAD

Спеціальні засоби передбачені для створення розрахункових моделей, поверхня яких описується аналітично. Ці засоби дозволяють автоматично генерувати сітку елементів на поверхні, заданій як функція двох і трьох змінних. Для формування довільних сіток на площині використовується автоматична тріангуляція, за допомогою якої сітка може бути нанесена на будь-яку область розрахункової схеми.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Графічні засоби формування розрахункової схеми

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Вопрос: Полномочия депутата. Досрочное прекращение полномочий депутата
  • Вопрос: Предметы ведения РФ
  • ./DATA/sorted_articles\01-07-10\35590; 29 страница
  • От 02.05.2006 года № 59-ФЗ
  • В столице непобедимой империи уже почти полный цикл пути Фебуса стояла невообразимая жара, и только во дворце королевы Атланты легкий бриз с моря создавал прохладу, наполненную ароматом цветущих 18 страница
  • В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день с неустрашимостию гонясь за зайцем, 4 страница
  • How the other half lives?
  • Адрес: http://satway.ru/articles/rules-of-healthy-relations/