Каталитикалық крекингтің шығымы және өнім құрамы Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Каталитикалық крекингтің шығымы және өнім құрамы


.

Читать реферат для студентов
Өнім Шығым, % шикізат салм Алынған фракцияның құрамы Температура, 0С
Крекинг-газ 10-20 80 % С3-С5 көмірсутектер оның 40% изоқұрлысты
Крекинг-бензин 30-35 25% изоалкендер, 55% дейін изоалкан 20-30% ароматты көмірсутектер 195-ке дейін
Дизель отыны 25-30 40-80% ароматтық көмірсутектер 195-350
Кең фракция 5-20 Конденсирленген көмірсутектер 40-60%

Крекинг қондырғысының шығын коэффициенті (1 т шикізаттан) 6,7 кг сұйық отын; газ тәрізді отын -9,5 кг; 3,2×105 кДж э. Энергия; 1,9 кг катализатор; 270 кг су буы қолданылады, 685 кг су буы өнім шығады.

Процестің мақсатына байланысты каталитикалық риформинг:

- ароматизация – ароматикалық көмірсутектер алу

- бензиннің сапасын жақсарту – жоғары ОС ароматикалық көмірсутектер бар бензиналу.

Соңғы жылдары 6МПа қысымда 350-4500С тампературада Al2 O3 алюмосиликатқа қондырылған Nі,W,Co,Mo катализатордың қатысуымен гидрокрекинг процесі дами бастады.Гидрокрекинг әдісімен күкіртті мұнайды өңдегенде бензин құрамында күкірт азайып, көпшілігі күкірттісутекке айналып газ күйінде бөлінеді.

Катализдік риформинг - мұнайды тікелей айдау әдісімен өңдеген бензин және лигроин өнімдерін қайта өңдеу процесі. Катализдік риформингтің мақсаты бензиннің октандық санын жоғарлату және ароматты көмірсутектер- бензол, толуол және ксилол өндіру. Риформинг процесінде катализатор бір мезгілде 1) цикландарды дегидрлеп ароматикалық көмірсутектерге,2) парафиндерді олефиндерге айналдырады,3) нормальді прафиндерді циклдап аромат көмірсутектеріне, изомериздеп изопарафинге айналадырады. Осы күрделі процестер бензин құрамындағы ароматты көмірсутектерін және изопарафиндерді көбейтеді.

Риформинг екіге бөлінеді. Платформинг және гидроформинг.

Плотформинг катализаторы- Pt, рениформинг катализаторы- рений, рифоминг катализаторы молибден. Плотформинг процесі фторланған алюмений оксидіне қондырылған платина катализаторының қатысуымен жүреді. Осы процесс қозғалмайтын катализатор қабатында 480-5100С және құрамында сутек араласқан газ қысымының 2-4МПа шамасында жүреді. Осы жағдайда процестің негізгі өнімі: бензол, толуол, ксилол. 3-4МПа қысымда өндірілген бензиннің октандық саны 96, этил сұйығын қосылса-100 одан да көп болады. Платформинг бензині тұрақты себебі бензиннің құрамындағы олефиндер және күкіртті қосылыстар гидрленген.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Каталитикалық крекингтің шығымы және өнім құрамы

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Крок 2. Загальна лікарська підготовка 2 страница
  • Розклад групових занять від 2.09.15
  • Россия, г. Нижний Новгород,
  • 1. Читач вибирає собі рівень для читання
  • РПаЎ±б> юя Eйлюяяяежзиноп 16 страница
  • Кривая. Замена параметра.
  • Рихтовка, покраска и полировка автомобиля
  • Понятие, особенности и признаки юридической ответственности