Функції органічних речовин в організмі людини. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Функції органічних речовин в організмі людини.


.

Читать реферат для студентов

Органічні сполуки - клас сполук, до складу яких входить вуглець (за винятком карбідів, вугільної кислоти, карбонатів, оксидів вуглецю та ціанідів). Органічні сполуки здатні до складних і різноманітних перетворень і відіграють основну роль у побудові та життєдіяльності рослинних і тваринних організмів.

Основні класи органічних сполук біологічного походження - білки, ліпіди, вуглеводи, нуклеїнові кислоти.

Вуглеводи - клас органічних сполук, що мають характер цукрів або близьких до цукру за будовою і хімічними властивостями. Вуглеводи відіграють найважливішу роль в обміні речовин і енергії в організмі людини і тварин. Вуглеводи входять до складу рослинних, тваринних і бактеріальних організмів і становлять абсолютну більшість органічних природних сполук. Маючи властивості основного компонента їжі людини і більшості тварин, вуглеводи поставляють більшу частину енергії, необхідної для їх життєдіяльності. В організмі дорослої людини більше половини енергії утворюється за рахунок вуглеводів. Ця функція вуглеводів особливо важлива для людей Функції вуглеводів:

1)Енергетична - при розщепленні 1 г вуглеводу вивільняється до 17,2 кДж енергії;

2)Будівельна або структурна полягає в тому, що вуглевод є компонентом клітинних мембран;, які займаються спортом і мають великі навантаження.

Білки́ — складні високомолекулярні природні органічні речовини, що складаються з амінокислот, сполучених пептидними зв'язками.

Білки — важлива частина харчування тварин і людини, оскільки ці організми не можуть синтезувати повний набір амінокислот і повинні отримувати частину з них із білковою їжею. Класифікація білків за функцією може бути як біохімічною, тобто за типом безпосередньої біохімічної функції, яку білок виконує в організмі, так і заснованою на головних клітинних процесах, один з кроків яких виконує даний білок. В останньому випадку класифікація включає такі категорії.

· Обробка та збереження інформації (процеси реплікації, експресії генів та підтримки геному)

· Клітинні процеси та сигнали (контроль клітинного циклу, підтримка структури клітини та органів, транспорт, модифікації макромолекул, сигнальні системи)

· Метаболізм (отримання та перетворення енергії, синтез та транспорт ліпідів, амінокислот, цукрів, неорганічних молекул, вторинних метаболітів)

Ліпі́ди — це група органічних речовин, що входять до складу живих організмів і характеризуються нерозчинністю у воді та розчинністю в неполярних розчинниках, таких як діетилетер, хлороформ та бензин. Це визначення об'єднує велику кількість сполук різних за хімічною природою, зокрема таких як жирні кислоти, воски, фосфоліпіди, стероїди та багато інших. Також різноманітними є і функції ліпідів у живих організмах: жири є формою запасання енергії, фосфоліпіди та стероїди входять до складу біологічних мембран, інші ліпіди, що містяться в клітинах в менших кількостях можуть бути коферментами, світлопоглинаючими пігментами, переносниками електронів, гормонами, вторинними посередниками під час внутрішньоклітинної передачі сигналу, гідрофобними «якорями», що утримують білки біля мембран, шаперонами, що сприяють фолдингу білків, емульгаторами у шлунково-кишковому тракті.Нуклеїнові кислоти — складні високомолекулярні біополімери, мономерами яких є нуклеотиди. Природні нуклеїнові кислоти — ДНК і РНК — виконують у всіх живих організмах роль передачі і експресії генетичної інформації.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Функції органічних речовин в організмі людини.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Жизнь полна счастливых случайностей, например таких как: получить хорошие карты при раздаче или просто оказаться в нужном месте в нужное время. Некоторым людям удача падает прямо в руки, кому-то 2 страница
  • Жизнь полна счастливых случайностей, например таких как: получить хорошие карты при раздаче или просто оказаться в нужном месте в нужное время. Некоторым людям удача падает прямо в руки, кому-то 9 страница
  • Как завоевать внимание
  • Потери на поглощение
  • Жизнь полна счастливых случайностей, например таких как: получить хорошие карты при раздаче или просто оказаться в нужном месте в нужное время. Некоторым людям удача падает прямо в руки, кому-то 6 страница
  • ПОТЕРИ НАПОРА В ПОЖАРНЫХ РУКАВАХ
  • Жизнь полна счастливых случайностей, например таких как: получить хорошие карты при раздаче или просто оказаться в нужном месте в нужное время. Некоторым людям удача падает прямо в руки, кому-то 4 страница
  • Потери в центробежных насосах.