ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Черта ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ


.

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
географії (затверджено Міністерством освіти і науки України, додаток № 5 до наказу № 1689 від 03.12.2013 р.).


Загальна кількість завдань тесту – 58.
На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест із географії складається із завдань чотирьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1–42).

До кожного завдання подано чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) (№ 43–48).

До кожного завдання подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч).
Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 49–52).

Під час виконання цих завдань потрібно отримати числовий результат у тих одиницях вимірювання, які вказані в умові завдання, й записати його до бланка відповідей А.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№ 53–58).

До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

Схеми оцінювання завдань тесту з географії:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність (логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюється 0 або 2 тестовими балами: 2 бали, якщо зазначено правильну відповідь; 0 балів, якщо зазначено неправильну відповідь або завдання взагалі не виконано.

4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) оцінюється в 0, 1, 2 або 3 тестових бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або
відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з географії, – 92.Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З ГЕОГРАФІЇ

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его использования
  • Аргументы Предания, используемые той и другой стороной.
  • Анализ отчёта об изменениях капитала
  • Наше отношение Ибо если делаю это добровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, то [исполняю только] вверенное мне служение» (1 Коринфянам 9:17).
  • Об избирательной кампании и избирательной платформе
  • Российская буржуазия и российский реформизм
  • ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ
  • АМИНОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ (сульфаниловая) КИСЛОТА