Тема 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ І ДІЙ В МЕЖАХ ЄДИНОЇ СИСИТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Тема 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ І ДІЙ В МЕЖАХ ЄДИНОЇ СИСИТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ


.

Читать реферат для студентов

Надзвичайні ситуації техногенного, екологічного, природного і військового характеру приводять до загибелі і поразки людей, руйнування будівель, виробничого устаткування, виникнення пожеж, затоплень, зараження атмосфери і місцевості.

У цих умовах головним завданням ЦО є проведення рятувальних та інших невідкладних робіт. Вони є складовою частиною робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Їх проводять в першу чергу і в обмежені терміни.

5.1 ПРИНЦИП ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Цивільний захист здійснюється на принципах:

1 Гарантування державою громадянам конституційного права на захист життя, здоров'я і їх майна.

2 Добровільності при залученні людей до здійснення заходів у сфері цивільного захисту, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я.

3 Комплексного підходу до рішення завдань цивільного захисту.

4 Створення системи раціонального пріоритету безпеки над економічною доцільністю, зменшення ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій і мінімізації їх наслідків.

5 Територіальності та функціональної цілісності системи цивільного захисту.

6 Мінімізації спричинення шкоди навколишньому середовищу.

7 Гласності, вільного доступу населення до інформації у сфері цивільного захисту.

5.2 ЗАВДАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

1 Збір і аналітична обробка інформації про надзвичайну ситуацію.

2 Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій.

3 Здійснення контролю у сфері цивільного захисту.

4 Розробка і виконання законодавчих і інших нормативно-правових актів, у сфері цивільного захисту.

5 Створення, збереження і раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним ситуаціям.

6 Розробка і виконання науково-технічних програм, направлених на запобігання надзвичайних ситуацій.

7 Оперативне оповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, своєчасне достовірне інформування про обстановку.

8 Організація захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, надання невідкладної психологічної, медичної і іншої допомоги потерпілим.

9 Проведення невідкладних робіт і ліквідації наслідків ЧС.

10 Забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до запобігання надзвичайним ситуаціям.

11 Надання оперативної допомоги населенню у разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій.

12 Навчання населення способам захисту і організація тренувань.

13 Міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту.

5.3 ОСНОВНІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В НС


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Тема 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ І ДІЙ В МЕЖАХ ЄДИНОЇ СИСИТЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

5 stars - based on 220 reviews 5
  • λ=0,4 мкм – видимый оптический диапозон. В настоящее время под оптич. диапозоном понимается диапозон λ=(1*10(c. -9))см. Осн. вопрос оптики – вопрос о природе света. Законы геометрической 1 страница
  • Анализ производства продукции и ее качества.
  • Гоминьдан и борьба за единый независимый Китай
  • Амортизация основных средств
  • Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности.
  • Как соотносятся между собой право Европейского Союза, международное право и национальное право государств-членов?
  • Анализ прибыли от продаж
  • Анализ состава и структуры прибыли до налогообложения