Приблизний перелік питань до екзамену з предмету методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями 3 страница Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Приблизний перелік питань до екзамену з предмету методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями 3 страничка


.

Читать реферат для студентов

22. Українське дитячо-юнацьке товариство (УДЮТ)

23.Екологічні дитячі організації. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта"Дитячі організації туристичного спрямування Екологічні дитячі організації З кожним роком екологічна ситуація у світі, і зокрема в Україні, стає дедалі складнішою і загрозливішою. Розв'язання екологічних проблем можливе лише за умов об'єднання зусиль державних органів влади, громадських організацій та окремих громадян. Актуальною є допомога дітей та підлітків, які в складі дитячих організацій приєднуються до екологічного руху. Екологічна дитяча організація - об'єднання, діяльність якого спрямована на формування у дітей та підлітків екологічної свідомості, відчуття відповідальності за стан довкілля, навичок етичної поведінки в природі. Екологічне виховання у громадській організації передбачає надання можливості кожній дитині брати участь у природоохоронних заходах, що сприяє не лише підвищенню рівня обізнаності у сфері екології, формуванню екологічного світогляду, а й завоюванню лідерських позицій у колективі. При цьому використовують системний підхід, що поєднує екологічне виховання із науково-практичною роботою дітей, освітніми заходами, впровадженням системи самоврядування та розвитку лідерських якостей.. Серед основних заходів, спрямованих на захист довкілля, - рейди з охорони хвойних дерев, озеленення, закладання парків, садів, дослідження та очищення водойм тощо. Екологічні дитячі організації функціонують в усіх регіонах України. Це і осередки Всеукраїнської дитячої спілки "Екологічна варта", і самобутні обласні та міські об'єднання, наприклад Вознесенська міська дитяча громадська екологічна організація "Зелений промінь" (2001), Дніпропетровська обласна дитяча громадська екологічна організація "Боривітер" (2003), Київська громадська дитяча екологічна організація "Ініціатива матерів Києва на захист дітей "Мама-86"" (1996), Луганська обласна дитяча громадська екологічна організація "Світанок України" (2001), Львівська обласна асоціація "Дитяча екологічна організація "Легіони землі"" (1996), Херсонська міська дитяча громадська екологічна організація "Ластівка" (2002) та ін. Всеукраїнська дитяча спілка "Екологічна варта" Вона об'єднує громадян України, дитячі та юнацькі організації природоохоронного спрямування. Спілку засновано 22.04.1999 (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 13.04.2000) за сприяння Всеукраїнської екологічної ліги для виконання спільних завдань у сфері радикального поліпшення екологічної ситуації в Україні, формування нового природоохоронного світогляду громадян України. Спілка є членом Національної ради молодіжних організацій України і нараховує 32 тис. членів віком від 6 до 18 років. Осередок "Екологічної варти" формують об'єднання шкільних варт- це 6-8 учнів, які займаються спільною природоохоронною роботою, вивченням навколишнього середовища. Варти мають різні назви і напрями роботи. Кожний член варти має свої обов'язки-доручення. ВДС "Екологічна варта" функціонує за принципом самоврядування, у ній дорослі координують роботу дітей, допомагають їм. Збори варти, заняття, ігри проводить вартовий лідер, який разом з лідерами інших шкільних варт, інструкторами належить до керівного органу - ради шкільного осередку "Екологічної варти". Рада складає план діяльності, приймає в члени організації. У своїй діяльності Спілка керується принципами гуманізму, відкритості, добровільності, творчої ініціативи та активності. Мета організації - виховання екологічно свідомої особистості шляхом проведення екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участі у дослідницькій роботі та природоохоронних акціях, допомога новому поколінню в усвідомленні себе частинкою світу. Основні напрями діяльності охоплюють: участь в організації та проведенні природоохоронних, відновлювальних та інших заходів, спрямованих на захист довкілля; екологічна освіта; проведення екологічних екскурсій; озеленення територій. Базова програма діяльності - "Екологічна варта власного майбутнього" - спрямована на виховання екологічно свідомої особистості, громадянина України, громадянина світу через організацію цікавої екологічної роботи з дітьми та молоддю, їх участь у дослідницькій роботі, природоохоронних акціях; пропагування знань про стан навколишнього природного середовища, залучення всіх верств населення до активної природозахисної діяльності тощо. Програма передбачає: здійснення освітньовиховних заходів (конференцій, семінарів, екологічних ігор, таборів та ін.), природоохоронних (упорядкування територій, практична робота у природних заповідниках, заказниках, зоологічних та ботанічних парках); пропагандистсько-просвітницьку діяльність (видання друкованих джерел інформації, висвітлення діяльності у ЗМІ, співпраця із освітніми закладами, іншими державними установами, надання методичної та практичної допомоги тощо); науково-дослідницьку діяльність (співпраця з науково-дослідними закладами, вивчення природних територій, написання та захист дослідницьких робіт); благодійну діяльність (залучення до лав "Екологічної варти" дітей-сиріт, малозабезпечених, дітей, що мають функціональні обмеження та особливі потреби, збір коштів для допомоги їм, організування благодійних заходів). Дитячі організації туристичного спрямування Розвиток і популяризація дитячо-юнацького туризму мають важливе зиачення, оскільки він сприяє всебічному розвитку особистості: підвищенню інтелектуального рівня, виробленню здатності сприймати красу навколишнього світу, глибшому вивченню історичної і культурної спадщини країни, формуванню почуттів національної самосвідомості, пошани і терпимості до побуту і звичаїв інших національностей і народів тощо. Важливий туризм і як засіб зняття фізичної втоми, психологічного напруження і стресів. У галузі дитячо-юнацького і молодіжного туризму функціонують комерційні та некомерційні організації. Комерційна сфера охоплює туристичні фірми, туристичні бази і приватних осіб, які працюють зі школярами і студентами. Серед громадських організацій, що розвивають дитячий туризм, виокремлюють багатопрофільні об'єднання (військово-патріотичні, скаутські організації) і спеціалізовані громадські організації (туристичні і спортивні клуби). Дитяча туристична організація - об'єднання, діяльність якого спрямована на популяризацію туризму серед дітей, сприяння дитячому відпочинку, оздоровленню, фізичному загартуванню.У громадських організаціях туристичного спрямування основну увагу приділяють поширенню серед дітей та підлітків різних видів туристичної діяльності (пішохідний туризм, водний туризм, велосипедний туризм, спортивне орієнтування, історико-географічні гуртки тощо); оздоровленню та відпочинку дітей і молоді (організація туристичних походів, літніх таборів та ін.); популяризації туризму як форми активного відпочинку (висвітлення у ЗМІ, проведення виставок, круглих столів, випуск рекламної продукції тощо).Дитячі громадські організації туристичного спрямування діють на республіканському рівні, зокрема Всеукраїнська дитяча громадська організація "Дитячий альпійський рух України", регіональному, наприклад Київська дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп"", місцевому. ВДГО "Дитячий альпійський рух України" Конституція декларує право всіх громадян України, у т. ч. дітей і молоді, на здоровий спосіб життя в екологічно чистому середовищі. Захист цих прав та інтересів - мета створення організації "Дитячий альпійський рух України" (ДАР), заснованої у 1998 р. (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.02.1999). Оздоровлення дітей і молоді засобами фізичної культури, спорту й туризму - суть її діяльності. Організація здійснює роботу в таких напрямах: - формування лідерських якостей дітей і молоді, заохочення їх до активної участі у суспільних процесах, організація навчання лідерів громадських організацій, дитячого самоврядування та волонтерів-наставників; - підтримка творчих ініціатив; формування світогляду молодого покоління на засадах духовності та загальнолюдських моральних цінностей, розвиток та підтримка діяльності всеукраїнського дитячого журналу "Перша вершина"; - розвиток нових форм виховання дітей-сиріт і дітей, які залишились без батьківського піклування, шляхом їх залучення до занять альпійськими видами активного відпочинку, оздоровлення в екологічно чистому середовищі (гори); - екологічне виховання молодого покоління: виконання санітарно-екологічних робіт (збір та утилізація сміття) на території національних природних парків, у горах, на берегах річок під час проведення оздоровчих та спортивних заходів; - поглиблення процесу інтеграції української молоді до європейського співтовариства; розвиток міжнародного співробітництва. Отже, суть діяльності ВДГО "Дитячий альпійський рух України" полягає в оздоровленні дітей і молоді засобами фізичної культури, спорту й туризму, популяризації здорового способу життя, формуванні екологічного світогляду молодого покоління. Дитяча громадська організація "Туристичний клуб "Мангуп" (м. Київ) Вона створена в 1989 р. як туристичний клуб. Основним завданням діяльності "Мангуп" є "допомога розвитку молодих людей для досягнення ними повного інтелектуального і духовного потенціалу як особистостей, громадян України, членів місцевих, національних і міжнародних співтовариств". "Мангуп" - це союз дітей і їхніх дорослих друзів, де виховується лідерство, колективізм, відповідальність за особистий розвиток, готовність прийти на допомогу. Членство в цьому клубі передбачає активну діяльність у малих групах-патрулях, участь у соціально корисних акціях, організування літніх наметових таборів, здобуття додаткових знань і досвіду в журналістиці, психології, фото-, радіосправі, кулінарії тощо. Основним напрямом роботи клубу "Мангуп" є туристично-краєзнавчий. Щороку члени клубу здійснюють походи, експедиції, зарубіжні поїздки; неодноразово вони ставали переможцями і призерами різних туристичних змагань. Подібно до "Мангупу" організовують свою діяльність численні об'єднання туристичного спрямування у багатьох містах (і навіть селах) України, що свідчить про збереження традицій туристичної роботи з дітьми та молоддю.

Загрузка...

24.Студентські організації в Україні. Становлення сучасного студентського руху. Сучасні студентські організації. Основну складову сучасного молодіжного руху становлять організації та об'єднання студентів.Студентська громадська організація - об'єднання студентів, аспірантів, молодих викладачів, метою діяльності якого є надання допомоги студентській молоді, створення механізмів реалізації студентської ініціативи, захист соціальних, економічних та інших інтересів студентства.Студентська молодь завжди була в авангарді соціальних перетворень і політичних рухів, а нерідко ставала їх рушійною силою. Більшість членів громадських молодіжних організацій - студенти; значний відсоток громадських організацій опікується розв'язанням суто студентських проблем. Становлення сучасного студентського рухуНаприкінці 80-х років XX ст. студентська молодь виступила як активна і впливова сила на громадсько-політичній арені. Важливу роль у цьому відіграв Всесоюзний студентський форум, який відбувся у 1989 р. У дискусійних центрах розглядали важливі проблеми: "Перебудова вищої і середньої спеціальної освіти, організація навчального процесу", "Соціально-побутовий стан студентів", "Профспілки в навчальних закладах". Рішення форуму щодо створення студентських організацій та об'єднань поклало край монопольному праву комсомолу бути єдиною молодіжною організацією і висловлювати інтереси студентства. Комсомольські осередки багатьох ВНЗ намагалися перебудувати свою роботу, але вже не могли повернути собі лідерство серед студентської молоді, втрачаючи її довіру. У 1990-1991 рр. у багатьох ВНЗ було сформовано самостійні студентські організації: Українську студентську спілку (УСС), Спілку українських студентів, Студентське братство, Український фонд студентів та ін. У той період Україною прокотилася хвиля студентських страйків, відбулося студентське голодування 2-17 жовтня 1990 року в Києві, організоване і проведене УСС та Львівським студентським братством. Ця подія пізніше отримала назву "оксамитова революція", або "революція на граніті", і стала кульмінацією студентського руху в Україні. Акція перетворилася на організований масовий студентський рух. Унаслідок двотижневого голодування всі вимоги студентів, крім референдуму, було виконано. За незалежності України пріоритетною функцією студентського руху стала соціальна: розв'язання соціально-економічних проблем студентства, захист їхніх прав та інтересів. Час від часу студентство виявляло і високу політичну активність (особливо під час виборів). Зокрема, опозиційний рух 2001 р. "Україна без Кучми" розпочинався як студентський. Його активними учасниками стали 2,5 тис. осіб, переважно студенти та викладачі, які впродовж грудня - січня організували наметові містечка та низку акцій. У березні було створено Всеукраїнський громадянський комітет опору "За правду!", в якому об'єдналися студенти Києва, Львова, Харкова, інших міст. Завершилось усе втручанням міліції і масовими арештами 9 березня 2001 року. 2004 р. позначений значною активізацією студентського руху. Зокрема, майже півроку тривало протистояння сумських студентів і адміністрації ВНЗ з приводу об'єднання трьох сумських вищих навчальних закладів, яке завершилось пішим походом студентів до Києва та відміною Указу Президента України "Про створення Сумського національного університету". Активна громадянська позиція молоді виявилася і під час "помаранчевої революції".Останніми роками організований студентський рух в Україні активізувався: проведення акцій, зустрічей із представниками адміністрації ВНЗ та органів державної влади, створення різноманітних студентських об'єднань. Сучасні студентські організації Членство в студентських громадських організаціях стимулює активність студентської молоді у суспільному житті, сприяє формуванню лідерських якостей, дає змогу реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість. Студентські організації, обстоюючи інтереси студентства, зокрема щодо соціально-правового захисту, налагодження взаємодії з адміністрацією ВНЗ та органами державної влади, сприяють оптимізації навчально-виховного процесу, розв'язанню різноманітних проблем студентів, формуванню виваженої державної молодіжної політики. Для реалізації своїх статутних цілей студентські організації активно співпрацюють з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, іншими органами державної влади, молодіжними та міжнародними громадськими організаціями . Щороку студентські організації реалізують різноманітні програми, спрямовані на розвиток студентського самоврядування, забезпечення нешкідливих умов життя, навчання та оздоровлення студентів, підвищення їхньої громадської, культурологічної та наукової активності. Серед форм роботи переважають організування і проведення конференцій, форумів,. круглих столів, семінарів, конкурсів, акцій протесту, навчально-відпочинкових та оздоровчих таборів тощо.Нині в українському молодіжному русі найдієвішими всеукраїнськими студентськими громадськими організаціями є: ВМГО "Українська студентська спілка" (1989), ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (2000), ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (2001), ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (2003), ВМГО "Студентська республіка" (2006). ВМГО "Українська студентська спілка" (УСС) Установчий з'їзд УСС відбувся 8-9 грудня 1989 року. На першому етапі діяльності головним завданням спілки стала боротьба за досягнення Україною незалежності. Вершиною політичної та громадської активності УСС було студентське голодування 2-17 листопада 1990 року в Києві. У наступні роки УСС брала участь як у громадсько-політичних процесах, так і у розв'язанні власне студентських проблем (вимагала підвищення стипендій, створення системи безкоштовного харчування для студентів із малозабезпечених сімей та сиріт, налагодження роботи органів самоврядування у ВНЗ). З 1998 р. УСС е членом EDS, активно співпрацює з іншими міжнародними організаціями та фондами. Метою діяльності спілки є захист прав та інтересів своїх членів, сприяння формуванню відкритого громадянського суспільства в Україні; самореалізації наукового, творчого, політичного, спортивного, організаційного потенціалу студентів; створенню умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування молоді. Завдання діяльності УСС охоплюють: захист законних інтересів студентів, сприяння розв'язанню їхніх соціальних та побутових проблем; сприяння розвитку самоврядування та автономії навчальних закладів; сприяння розвитку української науки, культури, освіти; підвищення суспільної, культурологічної та наукової активності студентів; сприяння поглибленню демократизації суспільства, широкій участі студентства у суспільному житті України; всебічне сприяння економічній та культурній інтеграції України в Європейське Співтовариство, залучення студентів до участі у цих процесах; всебічне сприяння прогресивним формам навчання та підготовки фахівців у галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації, охорони здоров'я тощо; формування досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді. ВМГО "Асоціація правозахисних організаторів студентів України" (АПОСУ) Асоціація, створена в 1996 р. (зареєстрована у Міністерстві юстиції у 2000 р.), є правонаступницею Ради голів профкомів вищих навчальних закладів і об'єднує профспілкові організації вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Загальна кількість членів асоціації становить 694,6 тис. студентів вищих навчальних закладів усіх форм власності. Вона об'єднує студентські організації профспілок освіти, культури, охорони здоров'я, залізничного транспорту, працівників зв'язку, цивільної авіації, агропромислового комплексу та інших і має свої представництва у всіх регіонах України.Метою діяльності АПОСУ є задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних, навчальних, наукових інтересів своїх членів. Головні завдання асоціації: координація студентського профспілкового руху; представництво і захист інтересів своїх членів у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування; сприяння задоволенню потреб своїх членів у сфері побуту, оздоровлення, відпочинку, реалізації творчого потенціалу; сприяння роботі державних органів влади, громадських організацій у підготовці та реалізації заходів державної молодіжної політики в питаннях, які стосуються студентства. ВМГО "Всеукраїнська рада студентів" (ВРС) Створена у 2001 р. для розв'язання соціальних проблем студентства, забезпечення його активної участі у формуванні та реалізації державної молодіжної політики. Метою її діяльності є задоволення та захист законних соціальних, правових, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших інтересів своїх членів і сприяння вдосконаленню державної політики у сфері соціальної підтримки студентської молоді в Україні. Основними завданнями діяльності ВРС є участь у формуванні та реалізації державної політики в галузі створення соціально-економічних, організаційних і правових умов та гарантій для соціального становлення і розвитку студентської молоді, сприяння розкриттю її наукового і творчого потенціалу, розв'язанню питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, навчання, стажування та працевлаштування, організації дозвілля та побуту, представництва прав та інтересів студентів і аспірантів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, керівництвом вищих навчальних закладів та громадськими організаціями. ВМГО "Українська асоціація студентського самоврядування" (УАСС) Зареєстрована у 2003 р. і е спадкоємицею Української асоціації розвитку студентського самоврядування (УАРСС), що виникла в 1999 р. З 2007 р. УАСС є повноправним членом Європейського союзу студентів Е8и, підтримує прямі двосторонні контакти та веде обмін інформацією з національними союзами студентів багатьох європейських країн.Метою діяльності асоціації є здійснення відповідно до чинного законодавства освітньої, культурної, наукової, аматорської спортивної, оздоровчої, екологічної та іншої законної діяльності, спрямованої на задоволення і захист своїх законних соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів і виконання статутних завдань.Завдання діяльності УАСС полягають у захисті прав та представництві спільних інтересів своїх членів; сприянні об'єднанню, консолідації та координації діяльності органів студентського самоврядування і самоврядних студентських організацій ВНЗ України; поширенні інформації з питань вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентської молоді; представництві позицій своїх членів перед органами державної влади, іншими публічними інституціями, громадськими та політичними структурами, що мають вплив на прийняття рішень стосовно студентства; участі в розробленні та обговоренні проектів рішень з питань державної освітньої політики; сприянні залученню студентів до активної участі в політичному, економічному і соціальному житті України та Європи; реалізації (співучасті в реалізації) міжнародних та всеукраїнських, державних і недержавних програм, які сприяють соціальному становленню та розвитку студіюючої молоді; сприянні міжнародному співробітництву в галузі вищої освіти, соціального забезпечення, праці та культурного дозвілля студентів. ВМГО "Студентська республіка" Створена у 2006 р. Активно співпрацює з Українським молодіжним форумом, іншими громадськими мережами та організаціями, у т. ч. міжнародними.Метадіяльності організації полягає у поліпшенні життя українського студентства та інших категорій українського народу, розвитку молодого покоління і захисті прав та інтересів молоді України.Основними завданнями діяльності ВМГО "Студентська республіка" є проведення Міжнародної програми "Студентська республіка", що має на меті сформувати та підготувати молодь до дорослого життя, реалізується від рівня ВНЗ до фінального етапу (в кожному регіоні); розвиток студентського самоврядування та активності; налагодження ефективної співпраці зі студентством України і світу.

25. Молодіжні організації політичної спрямованості. Громадсько-політичні молодіжні організації. Більшість МГО пов'язує свою діяльність із громадсько-політичними процесами, які відбуваються в державі, має чітку ідеологію, намагається бути суб'єктом політичної діяльності. Політичні МГО поділяють на групи: громадсько-політичні молодіжні організації та припартійні молодіжні громадські організації. Громадсько-політичні молодіжні організації На виховання в української молоді активної громадянської позиції, формування та реалізацію державної молодіжної політики, розроблення цільових молодіжних програм спрямована діяльність громадсько-політичних молодіжних організацій. Громадсько-політична молодіжна організація - об'єднання, що зберігає свою незалежність від політичних партій, залишаючись самостійним ідейно-політичним утворенням, діяльність якого спрямована на залучення молоді до участі в громадсько-політичному житті країни.Класифікують такі організації за їх ставленням (за ступенем прийняття або неприйняття) до домінуючого типу приватновласницьких, суспільно-економічних відносин на ультраліві, ліві, лівоцентристські, центристські, правоцентристські, ультраправі. Громадсько-політичний напрям переважає в діяльності молодіжних організацій цієї групи. Він передбачає проведення навчальних семінарів, тренінгів, круглих столів для ознайомлення молодих людей із діяльністю громадських організацій, лобіювання інтересів молоді в органах державної влади, залучення її до участі у виборчих процесах, інформування громадськості щодо актуальних проблем суспільства. Важливу роль серед сучасних громадсько-політичних організацій молоді відіграють такі: ВМГО "Спілка молодих державних службовців України", "Спілка Української Молоді в Україні", "Українська спілка молодих депутатів", "Національний альянс", "Демократичний альянс" та ін. ВМГО "Спілка Української Молоді в Україні" Організація створена в 1995 р. як структурна частина міжнародного об'єднання "Спілка Української Молоді" (СУМ), що діє з 1925 р. в багатьох країнах світу. СУМ має свої осередки в більшості областей України, які об'єднують українську молодь на добровільних засадах для виховання відданих українців-державників, які будують світогляд на національно-християнських традиціях. Метою діяльності спілки є сприяння розв'язанню молодіжних проблем, вихованню в української молоді національної свідомості, допомога в її самореалізації та суспільному становленні, створенні умов для організованого дозвілля, відпочинку та спілкування членів СУМ. Завдання діяльності полягають у сприянні організуванню молоді для побудови Української Самостійної Соборної Держави; поширенню серед молоді української національної ідеї; формуванню та реалізації державної молодіжної політики, розробленню цільових молодіжних програм; вихованню в української молоді активної громадянської позиції; захисті законних інтересів членів СУМ. ВМГО "Національний альянс" Створена у 2005 р. Об'єднує навколо себе активістів "помаранчевої революції". Метою її діяльності є сприяння становленню міцної України, відродження традиційних моральних та світоглядних цінностей українського народу шляхом залучення молоді до активної громадсько-політичної діяльності та збільшення ролі третього сектору (громадських організацій) у суспільному житті. Завдання організації полягають у створенні потужного прошарку національно орієнтованих лідерів з-поміж молоді у всіх сферах життя; відродженні духу національної солідарності, духовності і моралі; сприянні відкритості інститутів громадянського суспільства, зокрема інституту виборів у контексті розбудови національної держави; протидії спробам використати ідею демократії задля знищення національних, культурних та етнічних відмінностей народів з метою демонтажу націй; вихованні в молоді національної свідомості, політичної та правової культури; сприянні інтеграції України в європейське та світове співтовариства при збереженні і розвитку національної ідентичності; об'єднанні українців світу навколо духовного стрижня Батьківщини. ММГО "Європейський молодіжний парламент - Україна" Це міжнародна молодіжна громадська організація, заснована у 2000 р. як представник Європейського молодіжного парламенту в Україні для залучення української молоді до діяльності однієї з найбільших європейських платформ для дебатів, міжкультурних зустрічей, освітньої роботи та обміну ідеями між молодими європейцями. Метою діяльності організації є сприяння розширенню світогляду молоді, можливості участі у всеєвропейських процесах розвитку демократії та громадянського суспільства в Україні. Завдання об'єднання охоплюють: сприяння інтеграції України до Європейського Союзу шляхом виховання української молоді на демократичних цінностях та ідеалах, розбудови громадянського суспільства, налагодження співпраці з європейськими неурядовими організаціями, формування позитивного іміджу України на міжнародній арені; розвиток партнерства з міжнародними громадськими та міждержавними організаціями; налагодження співпраці між українськими молодіжними громадськими організаціями в напрямі досягнення Цілей тисячоліття, затверджених ООН у вересні 2000 року; формування конструктивного і прагматичного ставлення молоді до європейської інтеграції України; формування позитивного іміджу України за кордоном шляхом адекватного представництва країни під час міжнародних заходів. ВМГО "Українська спілка молодих депутатів" Створена у 1999 р. і об'єднує молодих депутатів місцевих рад України. До лав спілки як почесні члени належать народні депутати України, державні діячі.Метою діяльності є формування дієвого механізму використання творчого потенціалу молоді у значенні прогресивних соціально-економічних та адміністративно-політичних реформ у державі, розвитку місцевого самоврядування для прискорення формування громадянського суспільства в Україні.Серед основних завдань спілки - підвищення професійного рівня молодих депутатів місцевих рад; сприяння у створенні ефективної законодавчої бази державної молодіжної політики, розвитку і структуруванні організованого молодіжного руху в Україні. Припартійні молодіжні громадські організації Важливим чинником сучасного молодіжного руху є його взаємодія з політичними партіями, а співпраця з молодіжними організаціями - значущою складовою діяльності політичної партії. Відносини між ними мають ґрунтуватись на засадах взаєморозуміння, співпраці та автономності. Молодіжна організація проводить роботу, розв'язує проблеми, співпрацюючи з партією та готуючись до майбутньої політичної роботи в ній. В Україні значна кількість партій має молодіжні філії та організації, які діють на тій самій ідеологічній платформі. Крім того, партії за допомогою своїх програм намагаються забезпечити підтримку молоді на виборах, проголошуючи соціальну орієнтацію власної молодіжної політики. Складність визначення такої групи організацій полягає у відносності поняття "молодіжна філія політичної партії", оскільки воно передбачає статутну залежність молодіжного об'єднання від партії. Однак сучасна партійна молодіжна політика ґрунтується на автономності, а іноді й цілковитій незалежності молодіжних структур. Тому доцільно вживати термін "припартійна молодіжна організація". Припартійна молодіжна громадська організація - об'єднання, створене за ініціативи та підтримки певної політичної партії, що охоплює молодь зі спільними ідейно-політичними переконаннями та сприяє реалізації її наукового, творчого, громадсько-політичного, організаційного потенціалу, створенню умов для організованого дозвілля та спілкування.В особливостях формування та розвитку організованих структур припартійного молодіжного руху виокремлюють кілька основних тенденцій (О. Корнієвський): 1. Ініціювання та забезпечення "дорослими" організаціями діяльності молодіжних організацій (філій, фракцій, секцій, платформ, крил), які за своїм статусом є партійним підрозділом або у практичній діяльності чітко орієнтуються на програмні ідеологічні засади партії, реалізацію партійних статутних цілей і завдань, зберігаючи водночас автономний статус у розв'язанні проблем "внутрішнього життя". Умовно цей тип молодіжних громадських організацій належить до "патронажно-клієнтельних" об'єднань, громадянську позицію яких в ідеалі мав би визначати "однаковий метод думання і діяння". 2. Орієнтація політичних партій, рухів на "полегшений варіант" поширення партійного впливу на масову молодіжну аудиторію, соціальні, професійні категорії молоді та її об'єднання з метою залучення нових кадрів, що не потребує додаткових фінансів, матеріальних витрат на утримання молодіжних функціонерів та апарату молодіжних припартійних структур. Ця партійна настанова реалізується передусім у площині ініціювання політичними партіями, рухами процесу творення та підтримки діяльності ідейно близьких до них молодіжних об'єднань. Умовно їх визначають як формально позапартійні молодіжні громадські організації. 3. Об'єднання молоді та інших членів партії в єдине ціле. Партійна молодіжна політика політичних об'єднань передбачає два основні напрями: ідейний вишкіл молодих партійців і залучення нових представників молодого покоління до організації шляхом проведення громадсько-політичних, культурних, історико-просвітницьких та інших заходів.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Приблизний перелік питань до екзамену з предмету методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями 3 страница

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Первое эволюционное учение
  • Первый Шаг 1 страница
  • Понятие моль вещества
  • Первое условие комфортности.
  • Первый закон Зипфа
  • Первый мультфильм с Микки
  • Медитировать
  • Вот уже месяц как у Втуза появилось свое радио. Ребята пока учатся справляться с аппаратурой и правильно говорить, но уже совсем скоро новости ИСМАРТ появятся на радио «Эхо Москвы» в дневном