Причини виникнення козацтва Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Причини виникнення козацтва


.

Читать реферат для студентов

Причини виникнення козацтва

Економічні

Захоплення польськими, литовськими, українськими феодалами степових земель

Нестача у селян власної орної землі

Наявність вільних земель на Подніпров'ї й Дикому Полі

Соціальні

Посилення феодального гніту українських селян та міщан з боку панства

Збільшення повинностей і податків

Запровадження кріпосної залежності

Політичні

Прагнення польської влади поставити козацтво на службу з охорони південних рубежів від турецько-татарських нападів, установити контроль за втікачами за Дніпровські пороги

Національні

Політика ополячення українського населення

Утиски та обмеження української культури та мови

Наступ католицької церкви на права православного населення

Військові

Виникли пізніше та були пов’язані зі зростанням небезпеки з боку Кримського ханства

Козаки прагнули захистити рідну землю від спустошливих набігів татарських орд

Таблиця 5.1.

Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (у другій половині XIV - першій половині XVI ст.)

Основні дати

1385 р.

укладення Кревської унії

1471 р.

ліквідація Київського князівства

1489 р.

перша згадка про українських козаків у писемних джерелах

Основні персоналії

Володимир Ольгердович

Київський князь, який сприяв відновленню політичного життя у Київському князівстві (60-90 рр. ХІV ст.) Отримав право карбувати власну монету і титул «Божою милістю князь Київський»

Свидригайло Ольгердович

Великий князь Литовський, обраний без згоди польського короля. Боротьба за незалежність Литви, початок воєнних дій з Польщею

Костянтин Іванович Острозький

Видатний полководець та державний діяч Великого князівства Литовського, прикладав зусилля до захисту українських земель від татар

Юрій Дрогобич

Доктор медицини, читав лекції з медицини та астрономії, ректор Болонського університету. 1483 р. – видав астрологічний календар.

Основні поняття

Шляхта

Дворянський стан у Польщі, Литві, Україні в ХІV –ХVІІ ст.

Пани

Представники привілейованого стану, що не мали князівського титулу, але відрізнялись давниною роду і мали визначені права

Панщина

Примусова праця феодально залежних селян у господарстві пана-землевласника.

Магдебурзьке право

Феодальне міське право, створене у Німеччині, за яким міста звільнялись від управління й суду феодала та отримували самоврядування.

Магістрат

Міське самоврядування, що обиралося з заможної верхівки суспільства.

Рада

Адміністративний орган і суд у цивільних справах

Лава

Суд у кримінальних справах

Війт

Голова міської адміністрації

Цехи

Об’єднання міських ремісників з метою захисту своїх інтересів, виробництва та реалізації товарів


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Причини виникнення козацтва

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
  • Основные аспекты содержания, эксплуатации и управления жилищного фонда в современных условиях реформы ЖКХ. 24 страница
  • Страховщику письменное Заявление по установленной форме либо устно за-
  • Описание HTML Курс лекций (Учебное пособие для студентов) 8 страница
  • Орлов Михаил – Основы классической ТРИЗ 14 страница
  • I. Особый вид афферентации и двигательного эффекта: подражание
  • Стрелочный перевод предназначен для перевода подвижного состава с одного пути на другой.
  • Организационное проектирование 5 страница