Економіка і нормування праці Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Економіка і нормування праці


.

Читать реферат для студентов

Відомості про дебіторську заборгованість підприємства

Роки Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. Сума дебіторської заборгованості, що визнана безнадійною, тис. грн.
Разом

Визначити суму резерву сумніву боргів.

Задача 14.

Комірником підприємства виявлено на складі браковану продукцію, фактична собівтість якої 1200 грн. За розпорядженням керівника її передано у цех для виправлення браку.

Витрати, пов’язані із виправленням внутрішнього браку:

матеріали – 250 грн.

нарахована заробітна плата робітникам – 200 грн.;

нарахування на заробітну плату – 70 грн.

Після виправлення браку продукцію оприбутковано на склад.

Необхідно визначити собівартість продукції та відобразити операції з виправлення браку в обліку.

Задача 15.

Підприємство придбало обладнання за ціною 24 000 грн. (в т.ч. ПДВ) зі знижкою, що становить 0,5% від вартості, витрати на транспортування склали 300 грн. (в т.ч. ПДВ), витрати на оплату праці монтажників – 320 грн. З точки зору П(С)БО вартість придбаного обладнання буде розрахована. Відобразити в обліку придбання необоротних активів.

Задача 16.

20 лютого підприємство відвантажило іноземному покупцю готову продукцію на суму 17 000 дол. США по курсу 5,05 грн./дол., а 5 березня одержало грошові кошти в повному обсязі (курс 5,20 грн./дол.). 28 лютого курс становив 5,10 грн./дол. Відобразіть здійснені підприємством операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 1.

За 5 років національний дохід зріс на 19%, а чисельність робітників у сфері матеріального виробництва - на 2,3%. Визначити зміну продуктивності праці за 5 років , а також середньорічні темпи її зміни.

Задача 2.

Обсяг продукції за планом складає 2000 од., за звітом – 2200од. Витрати праці за планом 400 люд.-змін, за звітом 423 люд. – зміни. Обчислити зміну продуктивності праці за виробітком і трудомісткістю.

Задача 3.

Після заміни обладнання на нове витрати праці на один із виробів знизилися на 18%. Визначити можливий приріст продуктивності праці.

Задача 4.

Унаслідок впровадження нової технології витрати праці на 1000 грн товарної продукції знизилась з 210 до 186 люд. - год. Обчислити зміну продуктивності праці за виробітком і трудомісткістю.

Задача 5.

Унаслідок поліпшення організації праці знижені витрати робочого часу з 17 до 11%. Визначити можливості зростання продуктивності праці за допомогою організаційного фактора.

Задача 6.

За рахунок матеріально-технічних факторів трудомісткість продукції скоротилася на 4 %. Упровадження заходів з наукової організації праці забезпечило підвищення кількості робочих днів у поточному році з 226 до 230, а тривалість зміни з 7,7до 7,9 год. Унаслідок застосування передових методів праці її продуктивність зросла на 1,2 %. Визначити зміну продуктивності праці в результаті сукупної дії всіх факторів.Задача 7.

Визначити резерви зростання продуктивності праці на підприємстві , якщо трудомісткість продукції базовому періоді склала 48 нормо-год. У плановому році передбачається ввести нове обладнання на 40% робочих місць , з використанням якого трудомісткість продукції скоротиться до 36 нормо-год. У наступному за плановим роком таке обладнання планується ввести на всіх робочих місцях.

Задача 8.

Розрахувати зміну продуктивності праці в натуральному вимірюванні стосовно заготівлі та вивозу лісу за квартал, якщо чисельність робочих місць за планом складає 1260 чол., фактично 1120 чол. Заготівля лісу з вивозом за планом складає 245,7 тис. м3.

Задача 9.

Відносне вивільнення робітників на підприємстві склало внаслідок дії матеріально-технічних факторів 86 чол., унаслідок поліпшення організації праці - 51чол., унаслідок дії інших факторів – 44 чол . Визначити міну продуктивності праці за рахунок економії робочої сили за кожним фактором та їх сукупністю, якщо початкова кількість робітників -2650 чол.

Задача 10.

Розрахувати норму штучно-калькуляційного часу на поздовжнє обточування пустотілої деталі та її відрізування, якщо довжина деталі – 300 мм (l), зовнішній діаметр (D3) – 100 мм, внутрішній (Dвн) - 50 мм, припуск на обробку (h) – 3 мм, глибина різання (t) – 1,5 мм, подача (s) 0,2 мм/об, швидкість різання (v) -100 мм/хв, час на встановлення та зняття деталі - 1,8 хв, на перехід 0,2 хв, на відпочинок та обслуговування робочого місця -9% від оперативного часу, кількість деталей у партії – 16, підготовчо – завершальний час на партію – 8 хв, довжина врізання та перебігу інструмента (l1+l2) 6 мм.

Задача 11.

Розрахувати норму основного та штучного часу, а також норму виробітку для токарної операції – поздовжнього обточування циліндра довжиною 560 мм, довжина врізання інструмента - 4 мм, перебігу - 3 мм, швидкість різання 177 мм/хв, подача 0,3 мм/об, діаметр заготовки – 90 мм, час на встановлення та зняття деталі з верстата – 2,1 хв, на відпочинок та обслуговування - 9% від оперативного часу, заготовка має припуск 6 мм, глибина різання – 3 мм. Тривалість зміни 8 год.

Задача 12.

Рорахувати норму на фрезерування площини циліндричною фрезою з інструментальної сталі, якщо довжина площини – 250 мм, величина різання – 8,7 мм, кількість підходів – 2. Подача складає 118 мм/хв, допоміжний час – 0,8 хв. Підготовчо-завершальний час на партію з 20 деталей складає 14 хв, час на відпочинок і обслуговування -6% від оперативного часу.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Економіка і нормування праці

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Государственная регистрация юридических лиц
  • «Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего 37 страница
  • «Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего 35 страница
  • Государственная регистрация юридических лиц.
  • «Ученик якудзы»: АСТ; Москва; 2011 9 страница
  • «Ученик якудзы»: АСТ; Москва; 2011 14 страница
  • Государственное регулирование оптовых продовольственных рынков
  • «Честь имею». Один из самых известных исторических романов В.Пикуля. Вот уже несколько десятилетий читателя буквально завораживают приключения офицера Российского Генерального штаба, ставшего 33 страница