Відображення господарських операцій з обліку уцінки товарів Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Відображення господарських операцій з обліку уцінки продуктів


.

Читать реферат для студентов

Приклад

Опис-акт уцінки

Шифр товару, продук-ції товарно-матеріаль-них цінностей Модель, фасон, марка, фабричний номер моделі технічно склад-них товарів, продукції товарно-матеріальних цінностей Назва товару, продукції, товарно-матеріальних цінностей Рік, місяць придбання (випуску на виробничих підприємствах) Кількість Одиниця виміру До уцінки Після уцінки
Вартість одиниці Сума (гр.8 х гр.6) Вартість одиниці Сума (гр.8 х гр.6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Перелік товарів, які підлягають уцінці, наступний:

=> товари широкого вжитку і продукція виробничо-технічного призначення, які залежались (не мають збуту більш трьох місяців і не користуються попитом у споживачів);

=> товари і продукція, які частково втратили свою первісну якість;

=> надмірні товарно-матеріальні цінності (матеріали, комплектуючі вироби, інші матеріальні цінності), які більше трьох місяців не можуть бути використані для виробництва продукції, оскільки таку продукцію виготовляти недоцільно внаслідок відсутності попиту на неї як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.

В силу різних причин (зниження попиту на товар, наявність у конкурентів аналогічного товару більш високої якості, використання конкурентами прогресивних форм торгівлі (використання системи знижок, безкоштовна доставка та ін.)) підприємство змушено знижувати ціну на товар.

Тут можливі два варіанти: регулювання ціни за допомогою зміни суми торгової націнки і уцінка товару.

Якщо зниження ціни здійснюється в межах норм торгової націнки, сума, на яку здійснено зниження ціни в бухгалтерському обліку відноситься на зменшення торгової націнки.

Якщо ж прийнято рішення про проведення уцінки, суму уцінки, яка перевищує суму торгової націнки необхідно відобразити в податковому обліку.

Розглянемо проведення уцінки на числовому прикладі (підприємство роздрібної торгівлі).

ð придбано товар на суму 1440 грн. (100 шт. * 14,40), в т.ч. ПДВ - 240 грн.

ð відображений податковий кредит - 240 грн.

ð нарахована торгова націнка 30 % - 360 грн.

ð в наслідок втрати якості товару прийнято рішення про зниження ціни товару:

- ситуація 1 - ціна знижена в межах торгової націнки на 360 грн.;

- ситуація 2 - за результатами інвентаризації здійснена уцінка товару на суму:

- 1) переоцінка в межах торгової націнки - 360 грн.,

- 2)уцінка балансової вартості - 60 грн.Сума уцінки товарів, відображається у порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" (табл. 10.8).

Таблиця 10.8.

№ оп Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки Сума, грн.
Дебет Кредит
1 2 3 4 5
Оприбутковано товар 28 "Товари" 631 "Розрахунки з вітчиз-няними постачальниками"
Відображено податковий кредит 641 "Розрахунки за податками" 631 "Розрахунки з вітчиз-няними постачальниками"
Нараховано "вхідний" ПДВ, що відноситься до отриманого товару 28 "Товари" 285 "Торгова націнка"
Нараховано торгову націнку 28 "Товари" ' 285 "Торгова націнка"
Здійснено зниження ціни товару
Варіант 1
Зменшено вартість товару на суму в межах торгової націнки 946 "Втрати від зне-цінення запасів" 28 "Товари"
Здійснено списання суми уцінки за рахунок торгової націнки 285 "Торгова націнка" 946 "Втрати від знецінення запасів"
Варіант 2
Зменшено вартість товару на суму уцінки 946 "Втрати від зне-цінення запасів" 28 "Товари"
Списано суми уцінки: - за рахунок зменшення торгової націнки - на фінансові результати 285 "Торгова націнка" 79 "Фінан результати" 946 "Втрати від зне-цінення запасів"
Відкориговано торгову націнку на суму ПДВ, яка відноситься до суми уцінки, що перевищує торгову націнку 641 "Розрахунки за податками" 285 "Торгова націнка" (60:6)


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Відображення господарських операцій з обліку уцінки товарів

5 stars - based on 220 reviews 5
  • S c VI– в гармоническом мажоре
  • SPELLING CHANGES IN ME
  • Take from the Needy and Give to the Greedy 2 страница
  • Study the rules for the following consonants and practice them in proverbs and tongue twisters.
  • Rewarding the Cop on the Beat
  • Qui, quae, quod - который, ая, ое
  • Wilhelm Tell
  • REMEMBER