Техніко-економічне обґрунтування вибору трансформаторів для ТП 35 /10 кВ Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Техніко-економічне обґрунтування вибору трансформаторів для ТП 35 /10 кВ


.

Читать реферат для студентов

При проектуванні електропостачання в сільськогосподарських підприємств необхідно передбачити загальне силове і освітлювальне навантаження. При отриманні даних будують графіки тривалих навантажень в літній і зимові періоди, потім по цих графіках з урахуванням специфікації споживання вибирають кількість і потужність трансформаторів, оптимальність яких виясняється на основі техніко-економічного обґрунтування.

При технічному обґрунтуванні вибору кількості і потужності трансформаторів враховують характер (категорію) споживача, необхідну ступінь надійності електропостачання і допустимість перерв подачі електроенергії, наявність резервів, перспектив розвитку підприємства і інше. В випадку коли декілька варіантів задовольняють пред’явленні технічні вимоги, проводять економічну оцінку кожного і на цій основі вибирають найбільш ефективний.

З урахуванням технічних вимог візьмемо три варіанта:

І варіант – 1 трансформатор; Р = 2500 кВ . А ; ТМ – 2500/10;

ІІ варіант – 2 трансформатора; Р = 1000 кВ . А (кожного); ТМ – 1000/10;

ІІІ варіант – 2 трансформатора; Р =1600 кВ . А (кожного); ТМ – 1600/10.

1. Визначаємо капітальні вкладення, вони складаються із розходів на придбання трансформаторів. Вартість пускорегулюючої і захисної апаратури практично рівні в усіх варіантах.

Таблиця 15.8.1 - Розрахунок капітальних вкладень (тис. грн.)

Показники Варіанти
І ІІ ІІІ
Вартість придбання, тис. грн. 67,26 108,2 122,34
Витрати на доставку (12% від вартості) 8,07 12,98 14,68
Затрати на монтаж і пуско-налагодження (25%) 16,82 27,05 30,59
Всього затрат 92,15 148,23 167,605

Визначаємо річні експлуатаційні затрати

Ез = Ао + Рто + С∆е + Пр

де - Ао - амортизаційні відрахування, грн.

Ао =

а – норма річних амортизаційних відрахувань, а = 3,5%

Рто – витрати на ремонт і технічне обслуговування, грн.

Z – річна норма відрахувань, Z = 2,9 %

С∆е – вартість втрат електроенергії в трансформаторах, грн.

С∆е = ∆Qпе . Тее

Тее – тариф на електроенергію, грн./кВт, Тее = 0,165 грн./кВт

Пр – інші витрати (1% від Кв), грн.

Річні втрати електроенергії в трансформаторів визначаємо за формулою

де ∆Ркз – втрати потужності к.з.,(по каталогу на трансформатори)

І в = 30 кВт; ІІ в = 16,2 кВт; ІІІ в = 21 кВт

Ке – коефіцієнт переводу реактивної потужності в активну,

Ке = 0,12.

∆qкз - реактивні втрати потужності к.з.

∆qкз =де Uк.з. – напруга коротко замикання, Uк.з. = 8%

Sн – номінальна потужність трансформаторів;

Smax – максимальне навантаження трансформаторів (визначаються по графіку навантаження)

t – час втрат яких залежить від тривалості використання максимального навантаження;

∆Рхх – втрати потужності холостого ходу, І в –10 кВт; ІІ в – 6,2 кВт; ІІІ в – 8,2 кВт

qхх – втрати реактивної потужності холостого ходу

Іхх – струм холостого ходу, І в – 4 %, ІІ, ІІІ в – 5 %,

Визначаємо втрати електроенергії в трансформаторах по варіантах:

І в – 1 трансформатор ТМ – 2500/10 працює цілий рік t = 8760 годин τ = 2500 годин.

ІІ в – 2 трансформатора ТМ – 1000/10, один за умовою навантаження працює на протязі року, тобто t = 8760 годин τ = 2500 годин.

другий трансформатор працює, t = 3500 годин τ = 1700 годин.

ІІІ в – два трансформатора ТМ – 1600/10 один працює в рік t = 8760 годин τ = 2500 годин.

другий трансформатор працює t = 1750 годин τ = 1000 годин.

Таблиця 15.8.2 – Варіантні показники

Елементи експлуатаційних затрат Варіанти
І ІІ ІІІ
Амортизаційні відрахування 3,225 5,19 5,87
Витрати на ремонт і ТО 2,672 4,3 4,86
Вартість втрат електроенергії 54,88 42,85 46,1
Інші витрати 9,22 14,8 16,76
Всього 69,997 67,14 73,52

Обумовлення вибору найбільш ефективного варіанту.

Приведені затрати умова вибору

Зі = Кв . Ен + Ез → min

де Ен - нормований коефіцієнт економічної ефективності капіталовкладень, Ен = 0,1

З1 = 0,1 . 92,15 + 69,225 = 78,44

З2 = 0,1 . 148,23 + 67,14 = 81,96

З3 = 0,1 . 167,605 + 73,52 = 90,28

Висновок: найбільш ефективний І в – він потребує найменше і інвестицій в його реалізації, але по надійності кращий ІІ, ІІІ варіант.

Література

1. Кудрявцев И.Ф. „Электрооборудование животноводческих предприятий и автоматизация производственных процессов в животноводстве". М. „Колос" 1979.367с.

2. Марченко А.С. Справочник по механизации и автоматизации в животноводстве и птицеводстве. К. „ Урожай" 1990, 454 с.

4. Притака І. П. „Електропостачання сільського господарства" К. „Вища школа" 1983, 340 с.

5. ПястокА.А.„Експлуатація і ремонт електроустановок" К. „Вища школа" 1978, 263 с.

6. СоколА.Н. „Организация и планирование электрификации на сельскохозяйственных предприятиях " М. ВО „ Агропромиздат" 1988, 255 с.

7. Система планово - предупредительного ремонта и технического обслуживания электрооборудования сельскохозяйственных предприятий. М. ВО „ Агропромиздат" 1987, 188 с.

7. Олійник В. С. Довідник сільського електрика. К. „Урожай" 1989,216с.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Техніко-економічне обґрунтування вибору трансформаторів для ТП 35 /10 кВ

5 stars - based on 220 reviews 5
  • УКАЗАНИЯ 49 страница
  • Ответы и комментарии. 25. Кто первый подает руку: незамужняя женщина-замужней, или наоборот ?
  • По блоку дисциплин специализации
  • Правила формирования целей
  • Право на сообщение для всеобщего сведения
  • Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных
  • Правилом выбора итерирующей функции при использовании метода итераций является
  • Правило наименьших издержек