Самостійність місцевих бюджетів і їхня структура Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Самостійність місцевих бюджетів і їхня структура


.

Читать реферат для студентов

Найважливішою ознакою демократичної держави є самостійність і незалежність місцевих органів влади, що є основою місцевого самоврядування. Використовують цю систему 30 держав Європи, до яких у 1996 році приєдналася й Україна.

Європейська Хартія місцевого самоврядування передбачає відокремлення місцевих органів влади від державної влади, повну їхню незалежність і самостійність у виконанні делегованих і закріплених за ними функцій у рамках своєї компетенції за рахунок власних і закріплених доходів.

Бюджети місцевого самоврядування – це бюджети територіальних об’єднань громадян у селах, селищах МТ і містах.

Мінімальні розміри місцевих бюджетів – визначаються на основі нормативної бази бюджетного забезпечення на одного жителя з урахуванням соціального, природного й економічного стану відповідних територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, установлених законодавством.

Місцеві бюджети складаються з загального і спеціального фондів.

Загальний фонд – це кошти, призначені для забезпечення загальних витрат регіону, але не спрямованих на визначені цілі.

Спеціальний фонд – може формуватися з визначених джерел надходжень і використовуватися на фінансування конкретних заходів.Спеціальний фонд – це класичний приклад закріплених джерел доходів, по оплаті витрат України. Спеціальні фонди були введені з метою поліпшення звітності по державних коштах, що раніше направлялися до численних позабюджетних фондів, для підвищення прозорості при використанні державних коштів.

Місцевий бюджет у свою чергу поділяється на поточний бюджет і бюджет розвитку.

Поточний бюджет використовується для виконання як власних, так і делегованих повноважень.Кошти поточного бюджету використовуються для фінансування організацій і установ виробничої і соціальної інфраструктури, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення.

Кошти бюджету розвитку направляються на реалізацію програм соціально-економічного розвитку відповідної території, пов’язаної зі здійсненням інвестиційної й інноваційної діяльності.

Поділ місцевого бюджету на поточний бюджет і бюджет розвитку визначає порядок фінансування при наявності дефіциту бюджету, а також у зв’язку з недовиконанням дохідної частини бюджету. У цих випадках у першу чергу фінансуються витрати, що включаються в поточний бюджет.

Таким чином, структура місцевих бюджетів України складається із:

ü одного бюджету Автономної Республіки Крим;

ü 24 обласних бюджетів;

ü 2-х бюджетів міст республіканського підпорядкування;

ü 486 районних бюджетів (не міських районів);

ü 158 бюджетів міст обласного підпорядкування;

ü 120 бюджетів районів міст;

ü 283 бюджетів міст районного підпорядкування;

ü 915 бюджетів селищних рад;

ü 9769 бюджетів сел.

Органи місцевого самоврядування з урахуванням місцевих умов і особливостей можуть перерозподіляти між собою на основі договорів ряд повноважень і власні бюджетні кошти.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Самостійність місцевих бюджетів і їхня структура

5 stars - based on 220 reviews 5
  • IX. Translate the following sentences into English.
  • Choose words from the group below to complete the sentences. It may be necessary to change the form of the given words.
  • The category of aspect
  • ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  • Б). Тенденции развития предпринимательских структур на первом этапе становления постсоветского предпринимательства
  • В работе рассматриваются различные пути создания художественного произведения, что обусловлено индивидуальностью поисков решения эстетической задачи ввиду асимметрии головного мозга и доминантностью 6 страница
  • Answer the following questions. 1. What activities are you good at?
  • My plans for the future