1. Теорії походження держави і права. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

1. Теорії походження держави і права.


.

Читать реферат для студентов

1. Теорії походження держави і права.

2. Поняття та структура механізму держави.

3. Правова держава: поняття та ознаки.

4. Поняття та структура правовідносин.

5. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин.

6.Місце конституційного права в системі права України.

7. Конституційні права і свободи людини і громадянина.

8. Конституційні обов’язки людини і громадянина

9. Громадянство України: порядок набуття та підстави припинення.

10. Система державних органів України.

11. Верховна Рада України: склад та порядок формування.

12. Повноваження Верховної Ради України.

13. Конституційний статус Президента України.

14. Кабінет Міністрів України: склад та порядок формування.

15. Повноваження Кабінету Міністрів України.

16. Система органів місцевого самоврядування в Україні.

17. Судова система України.

18. Правовий статус Конституційного Суду України.

19. Суди загальної юрисдикції.

20. Система та повноваження господарських судів України.

21. Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження.

22. Місце адміністративного права в системі права України.

23. Загальні засади державної служби в Україні.

24. Правовий статус державного службовця.

25. Органи, вповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

26. Місце фінансового, банківського та податкового галузей права в системі права України.

27. Бюджетна система України.

28. Правове регулювання бюджетного процесу в Україні.

29. Банківська система України.

30. Поняття банку. Види банків в Україні.

31. Правовий статус Національного банку України.

32. Правове положення банків в Україні.

33. Місце цивільного та сімейного галузей права в системі права України.

Поняття та види представництва. Довіреність. Строки позовної давності. Поняття зобов’язання та підстави його виникнення. Підстави припинення зобов’язань за цивільним законодавством. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Поняття цивільно-правового договору та його види. Порядок укладення, зміни та розірвання договору. Поняття та зміст договору купівлі-продажу. Загальна характеристика договору найму (оренди). Загальна характеристика договору позики. Загальна характеристика договорів міни і дарування. Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності. Спадкування за законом в Україні. Спадкування за заповітом в Україні. Місце господарського права в системі права України. Суб`єкти подання заяви про визнання боржника неплатоспроможним. Правові засади врегулювання господарсько-правових спорів. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію Правовий статус Антимонопольного комітету. Види суб`єктів господарського права . Особливості казенних підприємств? Порядок укладання господарських договорів. Обмеження підприємницької діяльності існують за суб`єктним складом. Правовий статус філій та інших відокремленрих структурних підрозділів підприємств. Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Місце трудового права в системі права України. Поняття робочого часу та його види за трудовим законодавством. Поняття та види часу відпочинку за трудовим законодавством. Види відпусток та порядок їх надання. Поняття і види заробітної плати. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Поняття колективних трудових спорів і порядок їх вирішення.

66. Поняття земельного права України.1. Поняття, предмет і основні принципи земельного права.

2. Загальна характеристика і суб’єкти права землекористування.

3. Правовий режим земель, види призначення.

4. Порядок надання і припинення права землекористування. Оренда землі.

67. Аграрне право в системі права України.

1. Поняття, принципи та джерела аграрного права.

2. Суб’єкти і об’єкти аграрних правовідносин.

3. Правове становище сільськогосподарських підприємств.

4. Суть і зміст оренди в сільському господарстві. Її види.

5. Правове становище працівників сільськогосподарських підприємств.

68. Загальне поняття про екологічне право України.

1. Поняття, принципи та джерела екологічного права.

2. Об’єкти екологічного права.

3. Екологічні права та інтереси громадян.

4. Механізм забезпечення екологічної безпеки на Україні.

5. Підстави та види екологічно-правової відповідальності.

69. Місце кримінального права в системі права України.

70. Загальна характеристика злочинів проти власності.

71. Загальна характеристика злочинів у сфері службової діяльності.

72. Загальна характеристика злочинів у сфері господарської діяльності.

73. Поняття, предмет та принципи міжнародного права, його джерела і система.

74. Суб’єкти міжнародного права.

75. Співвідношення міжнародного і національного права.

76. Права та обов’язки учасника судового процесу.

77. Порядок розгляду цивільних справ у суді.

78. Порядок розгляду кримінальних справ у суді.

79. Порядок вирішення господарських спорів.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал 1. Теорії походження держави і права.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ. ПРИНЦИПЫ БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
  • Библиографический список. 1. Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика/К.Р
  • РАДИОЧАСТОТНЫЕ СИММЕТРИЧНЫЕ КАБЕЛИ
  • РАДИОАКТИВНОЕ ЗАРАЖЕНИЕ МЕСТНОСТИ.
  • ПОВТОРНЫЙ ВХОД ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ
  • Вспомогательные вещества.
  • В таблице указаны оценки времени выполнения работ сетевого графика, данные ответственными исполнителями и экспертами.
  • Первоначальные концепции