Методика аналізу “хворих” місць господарювання Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Методика аналізу “хворих” місць господарювання


.

2.3.1 Ефективність реалізації та виробництва продукції (товарів, робіт, послуг)

Одним з найважливіших показників оцінки роботи промислового підприємства є обсяг реалізованої продукції.

Аналізуючи виконання плану реалізації, звітні її дані зіставляються з плановими, що дає можливість встановити ступінь виконання плану, відхилення звітних даних від планових, виявити фактори, дія яких привела до відхилення фактичної реалізації від запланованої.

Реалізація продукції складається з трьох основних моментів:

- випуск продукції;

- відвантаження її споживачам;

- оплата відвантаженої продукції споживачами.

До кінця звітного періоду не вся товарна продукція буде відправлена споживачам. Частина її затримується на підприємстві, утворюючи залишки готової продукції на складі:

Vвп = Vт + (О1 – О2), (2.34)

де Vвп –– відвантажена продукція;

Vт –– товарна продукція;

О1, О2 –– залишки готової продукції на складі відповідно на початок і кінець звітного періоду.

У зв’язку із тим, що підприємства можуть визначати виручку від реалізації по відвантаженій продукції, або по її оплаті, можливі два варіанти методики аналізу обсягу реалізації. При першому варіанті обсяг відвантаження і реалізації співпадають. В цьому випадку:

Vр = О1 + ТП – О2; (2.35)

Vвп = Vр, (2.36)

де Vр –– обсяг реалізованої продукції.

Якщо обсяг реалізації визначається по другому варіанту, треба мати на увазі, що в кінці звітного періоду не уся відвантажена продукція буде реалізована (оплачена споживачами). Відбувається це по наступних причинах:

- неправильне або несвоєчасне оформлення платіжних документів;

- неплатоспроможність або неакуратність споживача (неоплачені в термін);

- термін оплати ще не наступив;

- відмовлення споживача від оплати продукції (наприклад, через погану якість) і ін.

Співвідношення між відвантаженою і реалізованою продукцією наступне:

Vр = Vвп + (НП1 – НП2), (2.37)

де НП1, НП2 –– відвантажена, але нереалізована продукція на початок і кінець звітного періоду.

З урахуванням попередніх формул можна записати:

Vр = Vт + (О1 – О2) + (НП1 – НП2). (2.38)

Усяке підприємство зацікавлене якомога швидше одержати гроші за відвантажену продукцію і прагне тому до зменшення залишків відвантаженої, але нереалізованої продукції. Якщо залишки нереалізованої продукції розкласти по причинам утворення, то формула буде мати вид:

Vр = Vт + (О1 – О2) + (V1I – V2I) + (V1II – V2II) +

+ (V1III – V2III) + (V1IV – V2IV), (2.39)

де VI –– продукція відвантажена, але не оформлена розрахунковими документами;

VII –– відвантажена продукція, термін оплати якої ще не наступив;VIII –– відвантажена продукція, термін оплати якої вже минув;

VIV –– продукція, що знаходиться на відповідальному збереженні;

1,2 –– підстрочні індекси відповідно на початок і кінець періоду.

Таким чином на величину реалізації впливають такі фактори:

зміна обсягу товарної продукції (∆Vт)

∆Vт = Vтф – Vтпл; (2.40)

зміна залишків готової продукції на складі

∆Vо = (О1ф – О2ф) – (О1пл – О2пл); (2.41)

зміна залишків відвантаженої, але нереалізованої продукції за різними причинами (∆VI, ∆VII, ∆VIII, ∆VIV)

∆VI = (V1ф – V2ф)І – (V1пл – V2пл)І; (2.42)

∆VIІ = (V1ф – V2ф)ІІ – (V1пл – V2пл)ІІ і т.ін. (2.43)

Аналіз реалізації продукції тісно зв'язаний з аналізом виконання договірних зобов'язань з постачання продукції. Відсоток виконання договірних зобов'язань (Кд.з.) розраховується відношенням різниці між плановим обсягом відвантаження згідно із договірними зобов'язаннями (ОПпл) і його недовиконанням (ОПн) на плановий обсяг відвантаження (ОПпл):

Кд.з. = (ОПпл - ОПн) / ОПпл (2.44)


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Методика аналізу “хворих” місць господарювання

5 stars - based on 220 reviews 5
  • БРУЦЕЛЛЕЗ
  • Брайан ТРЕЙСИ
  • Букварный период
  • Статья 13. Экспертиза промышленной безопасности
  • Брайан ТРЕЙСИ
  • Будущее. Мир не стоит на месте, и глобальная конкуренция будет жестче, чем раньше
  • Бронхопневмония.
  • Брайан ТРЕЙСИ