0-1-21042-40*3-ші ретті қиғаш симметриялы матрица Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

0-1-21042-40*3-ші ретті қиғаш симметриялы матрица


.

Читать реферат для студентов

0 2224262 (2n+2)2 *n+2

0-1-21042-40*3-ші ретті қиғаш симметриялы матрица

012345-1203210014*симметриялы емес

0123n*n+1

022242(2n-2)2*n

02224262 (2n)2 *n+1

0242n*n+1

0242n2*n+2

0246(2n-2)*n

02462n*n+1

032343(2n)3*n+1

032343(2n+2)3*n+2

032343(2n-2)3*n

035-30-2-520*3-ші ретті қиғаш симметр,матрица

042444(2n-2)4*n

102a20b03c45d000*abcd

11!22!33!nn!*n

11.123456789*-3

11.320164205*30

11232252n(2n+1)*n+1

12.123456789*6

12.320164205*3

12.4612375010*15

120-10-4442-5410207*5-тен кіші сан

121!222!323!n2n!*n

121223325n2(2n-1)*n

12222n*n+1

12222n+1*n+2

12222n-1*n

122232n2*n

122334n(n+1)*n

123-10-41423410227*5-тен кіші сан

123234345n(n+1)(n+2)*n

123252(2n+1)2*n+1

123252(2n-1)2*n

12340-1400007*сатылы

-1-2-3-4-5-6-7-8-9**(-1)(-5)(-9);(-4)(-2)(-9)

123456789**1*5*9;4*2*9;

123n*n

13.123456789*-3

13.320164205*-12

131!232!333!n3n!*n

132333n3*n

133353(2n+1)3*n+1

133353(2n-1)3*n

135(2n+1)*n+1

135(2n+1)*n+1

135(2n-1)*n

135(2n-1)*n

142434n4*n

1427310n(3n+1)*n

143454(2n+1)4*n+1

143454(2n-1)4*n

145257369*0

21.123456789*6

21.214587306*-6

21.320164205*-10

21036309781121345*0

21-1-1 кері м,т*-(-1)(-1)12

212322432(n+1)n2*n

213145358*0

213410-453-420450-3*4ші ретті симметралы матрица

22.123456789*-12

22.320164205*15

224262 (2n)2 *n

224262 (2n+2)2*n+1

224262(2n-2)2*n-1

23.123456789*6

23.-1-2-3-4-5-6-7-8-9*6

23.320164205*4

2305-1412-3*сатылы емес

230910350*0

234363(2n)3*n

234363(2n+2)3*n+1

234363(2n-2)3*n-1

2-348091-100340002*үшбұрышты матрица

244464(2n)4*n

244464(2n+2)4*n+1

244464(2n-2)4*n-1

246(2n-2)*n-1

2462(n+1)*n+1

2462n*n+1

2465*-14

2540313-2406-5712*3-тен кіші сан

31.123456789*-3

31.320164205*8

32.123456789*6

32.320164205*-12

3-251012-400420003*үшбұрышты

33.123456789*-3

33.320164205*16

-3-4-1-2*2

346152204*0

425-10-43425410220*5-тен кіші сан

a1200b0002c4030d*abcd

n р,а j б,б,ж,ф,к*a1jaA1j+a2jA2j+…+anjAnj

n р,а, n б,б,ж,ф,к*a1nA1n+a2nA2n+…annAnn

n р,а, n ж,б,ж,ф,к*an1An1+an2AN2+…annAnn

n р,а,I ж,б,ж,ф,к*ai1Ai1+ai2Ai2+…+ainAin

n р,а,б,б,б,ж,ф,к*a11A11+a21A21+…+an1An1

n р,а,б,ж,б,ж,ф,к*a11A11+a12A12+…+a1nA1N

А,ж,B,ж,қ *А тиісті,В тиісті эл.ж

А,ж,В,ж,б *

Арг ** бірінші к ш б б н

Арг ** екинши к ш б б н

Арг ** Оу ось он бөл,бой н,

Арг 0** Ох ось оң бөл бой н

Ан к-шы р,м,д,о*n-ші ретті анық,тың кез келген К жолы мен К бағанының (1 k n) қиылысында тұрған элементтерінен құралған анық,ты к.р.м.д.а

Ан м,н,т,б,т,м,қ,б*1)бір жолы ылғи 0-ден тұратын анық,тын мәні 0-ге тең болады;

2)екіжолы өзара тең анық, мәні 0-ге тең болады;

3) екі жолы пропорционал анық.мәні 0-ге тең болады;

4)бір жолы басқа жолдардың сызықтық комбинациясы болатын анық,мәні 0-ге тең болады;

Ан м,ө,т,м,қ,б*1)транспонерленген анык. мәні өзгермейді 11= 22.бұл қасиет анық,тың жолдары мен бағандары тең құқылы болатынын көрсетеді;2)анық.бір жолына санға көбейтілген басқа жолын сәйкесінше қосқаннан оның мәні өзгермейді;Бер М м,к,м,м,ф,е**A-1=1/detA*A*

Бір,а,к,з,к*A B=B A

Бір,а,қ,қ,д,з,к * (A B) C=(A C) (B C)

Бір Стс ф,ш,д,м,а*бір текті стж-ң сб-сыз шешулері оның базистік ш,д,а

Де,м,з,к * ̚(A&B) ̚Av ̚B

Диз,а,з,к *(AvB)vCAv(BvC)

Диз,к,з,к *AvBBvA

Диз,к,қ,д,з,к *(A&B)vC(AvC)&(BvC)

Ег б,м,1 б,с,т,о,р,қ,ө,м*өзгермейді

Ег б,м,1 ж,с,т,о,р,қ,ө,м*1-ге кемйді

Ег б,м,т,1 б,қ,ж,о,р,қ,ө,м*өзгермейді

Ег б,м,т,1 ж,қ,ж,о,р,қ,ө,м*1-ге артады

Ег.А,ж,к,э,В,ж,2,э,т,б,о,д,к,н,э,б * 2к

Ег.А,ж,к,э,т,б,о,д,к,н,э,б * к2

Ег.А,ж,к,э,т,б,о,і,ж,н,б *2к

Екі,п,б,м,ж,ш,б *2 шын н-е 2 жалған б-да ғана шын б-тын

Екі,п,д,м,ж,ш,б *ең болмағанда 1-і шын б-да шын б-тын

Екі,п,и,м,ж,ш,б *2 шын,2 жалған н-е А-жалған,В-шын б-да

Екі,п,к,м,ж,ш,б *тек бір жағдайда

Екі,п,и,ш,т,к*

Т

Т

Т

Т

F

F

F

T

T

F

F

T

Екі,п,б,ш,т,к *

Т

Т

Т

Т

F

F

F

T

F

F

F

T

Екі,п,д,ш,т,к *

Т

Т

Т

Т

F

T

F

T

T

F

F

F

Екі,п,к,ш,т,к *

Т

Т

Т

Т

F

F

F

T

F

F

F

F

Жут,з,к *A&(AvB) A; Av (A&B) A

Иде,з,к *A&AA; AvAA

Кв Стс н,а,н,ө,б,о,с*уйлесимди

Кер м,б,ү,б,м,қ,ш*нұқсансыз, detA 0

Кон,а,з,к *(A&B)&CA&(B&C)

Кон,д,қ,д,з,к *A&(BvC) (A&B)v(A&C)

Загрузка...

Кон,з,к * (A →B) ( ̚ B → ̚A)

Кон,к,з,к *A&BB&A

Қай,з,к * A& ̚ A ƒ

Қан ш,қ,е,м,к,б*(mxp)(pxn)=(mxn)

Қан ш,қ,е,м,қ,б*бірдей өлшемді mxn=mxn

Қим,а,а,з,к * (A B) C=A (B C)

Мат д,о* белгілі тәртіппен жазылған нақты сандардыі таблицасын айтады;

Мат н,д,а,е*0-ге тең емес болса

Мат ө,д,о* жолдары мен бағандарының саны матрицанын өлшемі деп аталады;

Мат р,д,о* матрицанын сызықтық байланыссыз жолдарының н\е бағандарының ең көп санын оның рангы деп атайды

Мат т,д,о* жолдары мен бағандарының орындарын ауыстыру;

Мат э,и* А,В,С

Мат э,т,м,т,ж*1)кез келген екі жолдың (бағанның) орындарын ауыстыру;

2)кез келген жолды (бағанды) 0-ден өзге санға көбейту;

3)кез келген жолға (бағанға) санға көбейтілген басқа жолын (бағанын) сәйкесінше қосу;

4)ылғи 0-ден тұратын жолды (бағанды) сызып тастау;

Мод 1**ц к б р 1 д і н

Мод 2**ц к б р 2 т ш б н

Мод 3**ц к б р 3 т д с н

Cтс а-н,қ,ж,ж,ш* рангАн=рангАк

С=(-2)А+В 74251342*-13-50-8

С=2А+(-2)Е 312104512*4242-281022

С=А+(-2)Е 500040006*300020004

С=А+(-3)В 4137-2-3-10*101067

С=А+2В 143205016103241310*349678336

С=А+3Е 111122333*411252336

С=А+Е 324517605*424527006

С=А-Е 421352613*321342012

Стс а,д,а,е*рангАн=n

Стс а,қ,ж,ж,ш* рангАн=рангАк=n

Стс а-н,д,а,е*рангАн

Стс ж,ш,д,м,а*бос а,т,оң ж,ш,т,т,ж-ң,сонғы т-нбастап жоғары коте,от,бар,бас айн,бос айн,а,ө

СТС ү,д,а,е* ранг Ан=Ак

Стс ү,қ,ж,ж,ш*(Стж уйлесимди)(рангАн=рангАк)

Стс ү-з,д,а,е*рангАн≠рангАк

Стс э,т,қ,о*онын мани озгермейди

Стс э,т,м,т,ж*1)екі т-ң орындарын ауыстыру:2)кез-келген т.0-ден озге с.кобейту.3)к-к т-ге санга коп.б.т. косу.4)пассив т-ді сызып тастау,

Төм т,қ,д*бірдей ретті квадрат матрицаларды көбейту ассоциативті

Төм т,қ,д*сатылы матрицаның жолдары сызықтық байланыссыз

Төм,ж,қ,қ,ж *2 бөлінетін нат.с жиыны

Төм,с,і,ж,п,к * кез-кел нат.сан тақ сан б/ды

Төм,с,і,ж,п,к *кез-кел нат.сан 0-ге б/ді

Төм,с,і,ж,п,к *кез-кел паралл квадрат б/ды

Төм,с,і,п,к *1 саны а нат. санының бөлгіші

Төм,с,і,п,к *а,в нат. сандары үшін ав≠ва

Төм,с,і,п,к *екі үшбұрыш ұқсас

Төм,с,і,п,к *паралл диаг.тең

Төм,с,і,ш,п,к * паралл диаг.өзара тең

Төм,с,і,ш,п,к *а нат.саны 1 ге б/ді

Төм,с,і,ш,п,к *кез-кел нат.сан 1ге б/ді

Төм,т,к,д * Z/R=

Төм,т,қ,д * C R=C

Төм,т,қ,д * R Q=Q

Төм,т,қ,д * Rc ирроционал сандар жиыны

Үш,б,з,к *Av ̚ A7

**

**

** cos

** cos

** cos

** cos

- ** cos

- ** cos

- ** cos

- ** cos

**1

**2(cos

**2(cos

**2(cos

**2(cos

- **2(cos

- **2(cos

- **2(cos

- **2(cos

1- **2(cos

-1- **2(cos

1+ **2(cos

-1+ **2(cos

-1+2i**(-1; 2)

1+i**

1+i** (cos

-1+i** (cos

-1-1i**

1-i** (cos )

-1-i** (cos )

-2+2i**

2+5i**(2; 5)

-2i**(0,-2)

2i**2

3**0

-3**3

3+3i**

-3+4i**5

-3-2i**(-3; -2)

3-4i**(3; -4)

3i**(0,3)

-4i**

-5**

6**(6,0)

-7**(-7,0)

7**7

8i**

-i**1

I101**-1

I15**-i

I34**-1

I49**i

I68**1


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал 0-1-21042-40*3-ші ретті қиғаш симметриялы матрица

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Вступительное слово
  • Глава 38
  • Как только наполнена одна из емкостей, нужно приступить к заполнению следующей, чтобы не лишиться внутреннего равновесия.
  • ВТОРОЙ ЭТАП. РАЗВИТИЕ ЛОГИКИ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
  • Вступительное слово
  • ВСТУПЛЕНИЕ
  • Глава 4. Критерии реальности.
  • КИРЕЕВСКИЙ