Тема 1. Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права. Принципи кримінального права. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Тема 1. Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права. Принципи кримінального права.


.

Читать реферат для студентов

Семінарське заняття – 2 години.

Під час вивчення теми слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: кримінальне право як галузі та науки; предмет та функції.

Курсанти повинні вміти характеризувати основні положення кримінального права та співвідносити з сучасними напрямками реформування кримінально-правової системи та політики.

Також слід засвоїти у повному обсязі наступні питання: поняття, роль, значення та характеристику принципів кримінального права.

Вміти характеризувати основні положення принципів на яких базується кримінальне право. Роль принципів у реалізації задач та функцій кримінального права.

Питання для підготовки семінарського заняття.

1. Поняття кримінального права - як самостійної галузі права.

2. Предмет та метод, функції кримінального права.

3. Кримінальне право в системі інших галузей права.

4. Наука кримінального права.

5. Принципи кримінального права.

Завдання для самостійної роботи:

Законспектувати розділи навчального матеріалу "Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, зв’язок із іншими галузями наук, система та структура правової норми закону про кримінальну відповідальність, тлумачення закону про кримінальну відповідальність".

Виконати практичне завдання.

1. Здійснити аналіз чинного кримінального закону, його Загальної та Особливої частини, окремих кримінально-правових інститутів на предмет визначення основних функцій кримінального права:

а) визначити які функції виконують інститути: добровільної відмови від вчинення злочину, необхідної оборони, крайньої необхідності, затримання злочинця, інститути призначення покарання, звільнення від покарання, погашення та зняття судимості;

б) які функції виконують кримінально-правові норми, які містяться у двадцяти розділах Особливої частини КК;

в) назвати сферу, яку охороняє кримінальний закон відповідно до назви кожного розділу Особливої частини.

2. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Загальна частина закону про кримінальну відповідальність.

3. Визначити із яких основних кримінально-правових інститутів складається Особлива частина закону про кримінальну відповідальність.

4. Визначити зміст статей, які формулюють інститут "злочину, "суб’єкту злочину", "вини", "співучасті", "покарання", "призначення покарання".

Теми рефератів:

1. Наука кримінального права: предмет, метод, завдання, співвідношення із кримінальним правом як законодавством.

2. Конституційне та кримінальне права: сутність, зміст та взаємозв’язок цих галузей права.

3. Виникнення та розвиток кримінального права України.

4. Принцип індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання: соціально-правовий аспект.

5. Невідворотність кримінальної відповідальності: правова природа та зміст.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Тема 1. Поняття, предмет, завдання (функції) та система кримінального права. Принципи кримінального права.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Оценка достаточности собственного капитала. Проблема определения достаточности капитала банка на про­тяжении длительного времени является предметом научных исследований и споров между банками и
  • ДУХОВНОЕ РОДИТЕЛЬСТВО
  • Система с замкнутым контуром
  • Подбор дизайнерских сортов картона для изготовления папок
  • Возможные проблемы
  • Дизайн плакатов
  • Электронный аккумуляторный ошейник антилай ET-9888A
  • Динамическая реакция