Види освітлення Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Види освітлення


.

Читать реферат для студентов

Природне, штучне, суміщене освітлення. Класифікація виробничого освітлення. Основні вимоги до виробничого освітлення.

Вісімдесят відсотків інформації зовнішнього світу людина отримує через очі. Якість інформації залежить від освітлення. Неякісне освітлення викликає втому організму, може стати причиною виробничого травматизму. Практика показує, що в літні місяці року внаслідок широкого використання природного освітлення нещасних випадків значно менше, ніж в осінньо-зимові місяці.

Отже, раціональне освітлення виробничих приміщень і робочих місць є одним з найважливіших заходів виробничої санітарії. Надлишок світла, ліс і його недостатність, шкід­ливий. Лампи, що сліплять, блиск від них або різка тінь мо­жуть викликати повну втрату орієнтації працюючого, бути фактором ризику нещасних випадків чи захворюваності; бруд­ні вікна і світильники знижують освітленість.

Пульсація світла, зміна кольорів освітлюваних предметів викликають втому зору і загальну втомлюваність, призводять до аварійності та травматизму.

Залежно від джерела світла виробниче освітлення може бути природним, штучним і суміжним, а за функціональним при­значенням - робочим, аварійним, евакуаційним, охоронним, черговим.

У виробничих приміщеннях використовують природне та штучне освітлення залежно від типу виробничих будівель. Природне освітлення може бути верхнім - через світлові ліхтарі даху, бічним - через вікна в стінах і комбінованим - через ліхтарі і вікна.

Природне освітлення чинить сприятливу психологічну дію на працюючого, його потрібно максимально використовувати.

Природне освітлення - це пряме або відбите світло сонця (небосхилу), що освітлює робочу зону через світлові прорізи.

Штучне освітлення - здійснюється штучними джере­лами світла.

Суміщене освітлення - одночасне поєднання природного і штучного освітлення.

Суміщене освітлення спричинюється такими обставинами:

♦ вибрані за умовили технології та організації виробництва або об'ємно-планувальні рішення будівель не дозволяють за­безпечити достатнє за нормами природне освітлення приміщень;

♦ підвищеними вимогами стосовно якості та постійності освітлення робочих зон, які неможливо задовольнити за одного природного освітлення;

♦ за умовами вибору раціональних рішень будівель та допо­міжних приміщень промислових підприємств приміщення повинні мати велику глибину.

Штучне освітлення використовується у тих випадках, коли освітленість для забезпечення належних умов роботи, проходу людей, транспортування недостатня в даний час доби, або природне освітлення відсутнє (приміщення без вікон, фотолабораторії тощо).Штучне освітлення буває * загальне, * місцеве, * робоче і * аварійне.

Комбіноване освітлення — це поєднання загального та міс­цевого освітлення.

Місцеве освітлення концентрує світловий потік безпосе­редньо на робоче місце. Разом з тим, за місцевого освітлення можна змінювати напрямок світлового потоку і освітлювати похилі і вертикальні поверхні.

Система загального освітлення приміщень передбачає роз­міщення світильників під стелею рівномірно і забезпечує рів­номірний світловий потік або його локалізацію над певною групою обладнання.

Штучне загальне освітлення здійснюється лампами розжа­рення або газорозрядними лампами. На підприємствах для освітлення застосовують вакуумні (В), газонаповнені (Г), газонаповнені біоспіральні (Б) та інші види ламп розжарювання. Найкращими є люмінесцентні лампи, бо в них переважають синьо-зелені промені, на відміну від червоно-оранжевих в лам­пах розжарення. Спектральний склад світла люмінесцентних ламп найбільш наближений до природного світла. Люмінес­центні лампи більш економічні, ніж лампи розжарення. Пра­цюють вони протягом 5-10 тис. годин, їх світловіддача стано­вить 30...80 лм/Вт.

Залежно від стану навколишнього повітряного середовища і вимог щодо розподілу світлового потоку застосовують різні типи світильників: * прямого, * розсіяного і * рефлекторного світла.

Залежно від стану навколишнього повітряного середовища і вимог щодо розподілу світлового потоку застосовують різні типи світильників: * прямого, * розсіяного і * рефлекторного світла. Великого значення набуває висота підвішування світиль­ників. Найбільш раціональна висота - 2,5 м.

На підприємствах організовується аварійне освітлення, яке забезпечує виконання робіт за відключення робочого освітлен­ня, а також безпечну евакуацію людей.

Найменша освітленість робочих місць для продовження робо­ти за аварійного освітлення повинна складати не менше 5% нормативної освітленості, але не менше 2 Лк.

Аварійне освітлення повинне мати незалежну від робочої систему енергопостачання (різні станції, незалежні генератори, акумуляторні батареї). Аварійні світильники фарбують наполовину червоним кольором або наносять червону лінію.

Аварійне освітлення призначається для продовження робіт там, де у випадку відсутності робочого освітлення може порушуватися техноло­гія, виникнути небезпека вибуху, пожежі, отруєння людей, наприклад, компресорні, котельні, пічні відділення тощо. Найменша освітленість робочих поверхонь при ньому повинна становити 5% від робочого освіт­лення, але не менше 2 лк у приміщенні і 1 лк на території підприємства.

Евакуаційне освітлення передбачають для безпечної евакуації людей із приміщень у місцях, небезпечних для проходу сходових клітках, а також на шляху евакуації людей із приміщення або тери­торії. Це освітлення повинно забезпечувати освітленість 0,5 лк на підлозі або східцях і 0,2 лк на землі. Для цього застосовуються світильники аварійного освітлення.

Охоронне освітлення передбачають вздовж території в нічний час, або чергове в приміщенні. Для цього виділяють частину сві­тильників робочого або аварійного освітлення, які забезпечують освітленість на рівні землі або підлоги не менше 0,5 лк.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Види освітлення

5 stars - based on 220 reviews 5
  • И НАПРЯЖЕНИЙ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ
  • 8 апреля 2015 года в Мособлдуме прошли расширенные слушания "Общественно-государственный контроль в системе здравоохранения Московской области».
  • 1. Анализ и оценка реальных возможностей восстановления платежеспособных предприятий
  • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы N 214 Заңы 5 страница
  • AMINOPHYLLINE Эуфиллин
  • ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
  • Антикризисное управление риском
  • 1) Выбирая рубашку и галстук к деловому костюму, помните принцип: