Варіант 3 Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Варіант 3


.
1. Записати формулу і знайти опір діода постійному струму для точки О (UД=0,7В, ІД=2,1мА) на характеристиці, що представлена на рисунку.
2. Для схеми, що на рисунку, знайти значення струмів І1 і І2 у колекторах транзисторів, якщо обидва транзистори мають однакові параметри, а І0 = 2 мА, Uвх1=Uвх2=0.
3. Для схеми, що на рисунку, записати формулу і знайти похибку δ коефіцієнта підсилення, яка викликана скінченним значенням коефіцієнта підсилення розімкнутого ОП, якщо А = 2·105 (коефіцієнт підсилення розімкнутого ОП); β = 0,005 (коефіцієнт зворотного зв’язку).

4. Визначити абсолютне значення похибки лінійного неінвертувального підсилювача від впливу вхідного струму операційного підсилювача (ОП), якщо значення вхідного струму ОП Іi=5х10-6А, а опір резистора ланки від’ємного зворотного зв’язку, що з’єднує вихід ОП з його інвертувальним входом Rз=20 кОм.

5. Нарисувати діаграму сигналу на виході JK-тригера для заданої послідовності вхідних імпульсів.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Варіант 3

5 stars - based on 220 reviews 5
  • NOVEMBER DAYS
  • Petersburg
  • Методологічним ядром Концепції є практично-системний підхід щодо формування мотивації на здоровий спосіб життя.
  • Позвоночный столб columna vertebralis (32-34 позвонка)
  • NEWSREEL XXX 7 страница
  • NEWSREEL XXX 5 страница
  • Особенности передачи недвижимости
  • Порядок проведения налоговыми органами проверок по применению контрольно-кассовых машин