Варіант 4 Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Варіант 4


.
1. Записати формулу і знайти диференціальний опір діода для точки О (UД=0,78В, ІД=26мА) на характеристиці, що представлена на рисунку.
2. Для схеми, що на рисунку, знайти значення вихідної напруги Uвих , якщо коефіцієнт підсилення диференціального сигналу КД = 10, Uвх1 = Uвх2 = 1 В.
3. Для схеми, що на рисунку, записати формулу і знайти коефіцієнт зворотного зв’язку β, якщо R1 = R2 = 10 кОм .

4. Визначити абсолютне значення похибки лінійного інвертувального підсилювача від впливу вхідної напруги зміщення операційного підсилювача (ОП), якщо вхідна напруга зміщення ОП е0=5х10-3В, а резистори ланки від’ємного зворотного зв’язку мають однакову величину: R1=R2=10 кОм.

5. Нарисувати діаграму сигналу на виході синхронного D-тригера для заданої послідовності вхідних імпульсів.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Варіант 4

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ВЛИЯНИЕ КУРСА КОРАБЛЯ НА АМПЛИТУДЫ
  • Aдаптация организма к физическим, биологическим и социальным факторам. Виды адаптации. Особенности адаптации человека к климатическим факторам обитания.
  • Виды полиэтиленовых труб
  • Факторы влияющие на скорость коррозии.
  • Виды обеспечения систем автоматизированного проектирования
  • Виды поворотов агрегатов при выполнении технологических операций
  • ВЛИЯНИЕ ШУНТИРОВАНИЯ ТОКА НА РАЗМЕРЫ И ПРОЧНОСТЬ СВАРНОЙ ТОЧКИ
  • ВКЛЮЧЕНИЕ В СЕТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА РАБОТОЙ