З летальним наслідком. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

З летальним наслідком.


.

Читать реферат для студентов

Ушкодження здоров'я людини в разі нещасного випадку називають травмою або каліцтвом.

Причини виробничого травматизму, професійних захворювань

Травми та професійні захворювання.

Якщо внаслідок виробничої небезпеки сталося ушкодження організму людини, то таку подію класифікують як нещасний випадок.

Нещасні випадки поділяють на невиробничого і виробничого характеру.

Травма характеризується наявністю короткочасного зовнішнього впливу на організм людини. За відсутності чинника зовнішнього впливу цю подію класифікують як пригоду (випадок).

Професійне захворювання – це поступове погіршання здоров'я людини, спричинене несприятливими чинниками трудового процесу.

Нещасний випадок характеризується такими ознаками:

- наявністю випадку;

- короткочасним і зовнішнім впливом шкідливого чинника;

- настанням непрацездатності.

За тякістю наслідків ушкодження здоров'я на виробництві встановлено такі категорії потерпілих від нещасних випадків (професійних захворювань):

- з тимчасовою непрацездатністю (від 1 до 10 календарних днів; від 10 календарних днів до 1 міс; від 1 до 2 міс; від 2 до 4 міс);

- зі стійкою втратою працездатності (без встановлення інвалідності);

- зі стійкою втратою працездатності (із встановленням інвалідності);

Основні причини виробничого травматизму:

- організаційні – незадовільна і небезпечна для працівника організація праці, відсутність чи неякісне

проведення інструктажів;

- технічні – недоліки в стані та експлуатації техніки та технології, конструктивні недоліки устаткування;

- санітарно-гігієнічні – нераціональне освітлення,шум, вібрація, загазованість та ін. чинники;

- психофізіологічні:

- невідповідність можливостей людини, індивідуальних особливостей її організму характеру роботи, яку вона

виконує;

- неадекватність швидкості і точності реакцій, відсутність концентрації уваги, об’єктивності,

зацікавленості, обережності (чи нехтування небезпекою), професійної підготовки, незадовільність стану

здоров'я та інше.

Ці чинники значною мірою визначають поведінку людини у сфері виробництва й іноді спричинюють порушення добре відомих працівникові правил безпеки.

Професійна захворюваність – є актуальним питанням сучасності. По роду діяльності на медичних працівників впливає комплекс факторів фізичної, хімічної і біологічної природи. Праця медичних працівників характеризується значним інтелектуальним навантаженням. Вона вимагає від медичного працівника підвищені вимоги: оперативної і довгострокової пам'яті, уваги, високої працездатності в екстремальних умовах. Крім того, медичний працівник підвергається функціональному перенапруженню окремих органів і систем (від функціонального перенапруження опорно-рухового апарату до перенапруження органу зору).Несприятливим фактором виробничого середовища є забруднення повітря робочої зони аерозолями лікарських речовин, дезінфектантами, наркотичними речовинами. Забруднення повітря антибіотиками, протипухлинними препаратами, які є високо небезпечними речовинами, і викликають імуносупресивну, цитотоксичну, сенсибілізуючу дію, може бути причиною виникнення у медичних працівників алергічних захворювань, професіональних дерматозів, дисбактеріозу. Нерідко у медичних працівників виявляють парентеральні гепатити, не застраховані вони і від ВІЛ-інфекції.

Вивчення історій хвороби медичних працівників Самарського обласного центру професійної патології (Росія) дозволило виявити наступну етіологічну структуру професіональних захворювань:

- вплив біологічних факторів – 63,6% пацієнтів;

- алергози (антибіотики, вітаміни, хлорамін, латекс) – 22,6%

- захворювання токсико-хімічної етіології – 10%

- перенапруження окремих органів і систем організму – 3%

- вплив фізичних факторів (шум, ультразвук, рентген опромінення) – 0,5%

- новоутворення – 0,5%.

Основними причинами профзахворювань є: порушення протиепідемічного режиму, особистої гігієни.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал З летальним наслідком.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Современные модели классовой структуры общества 3 страница
  • Наиболее значительным достижением сварочной науки и техники 20-го века является создание коллективом ИЭС им. Е. О. Патона НАНУ в содружестве с рядом промышленных предприятий под руководством
  • Сознание
  • Поняття про необоротні активи, умови їх визнання, класифікація, облік.
  • Создание выборки исследования
  • Современная зарубежная социология 6 страница
  • Синтез и интеграция
  • Накануне 21-го века на нас обрушился нескончаемый поток разговоров и 13 страница