І переказу теоретичних питань Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

І переказу теоретичних питань


.

Читать реферат для студентов

Методичні вказівки з самостійного вивчення матеріалу

Практичне заняття 9.

Практичне заняття 8.

Методика та порядок застосування державних будівельних норм. Порядок складання кошторису на виконання будівельних робіт.

Рекомендована література: 19, 20.

10.2 Організація та порядок підготовки об’єктів, будівель та споруд підрозділу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період

Порядок організації підготовки матеріально-технічної бази, будівель та комунальних мереж підрозділу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період.

Перелік комплексних заходів та відповідальні особи з підготовки об’єктів до осінньо-зимового та весняно-літнього періоду. Контроль за підготовкою пожежно-рятувального підрозділу до осінньо-зимової та весняно-літньої експлуатації.

Порядок заповнення типових форм звітності щодо підготовки матеріально-технічної бази, будівель та комунальних мереж підрозділу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період.

Рекомендована література: 19, 20.

В результаті вивчення дисципліни слухачі повинні

Знати :

· мету, основні завдання та принципи матеріального і технічного забезпечення;

· порядок закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;

· обов’язки посадових осіб щодо організації матеріально-технічного забезпечення;

· організацію господарської діяльності пожежно-рятувального підрозділу;

· порядок придбання, взяття на облік та списання матеріальних цінностей;

· порядок отримання, збереження, норми витрати паливно-мастильних матеріалів в підрозділах МНС України;

· порядок підготовки підрозділу до експлуатації в осінньо-зимовий та весняно-літній період.

Вміти:

· застосовувати в практичній діяльності знання вимог керівних документів з питань організації матеріально-технічного забезпечення;

· ввести облікову документацію підрозділу з матеріально-технічного забезпечення;

· заповнювати типові форми звітності для ведення господарської діяльності у пожежно-рятувальних підрозділах МНС України;

· правильно оцінювати ситуацію і вміло застосовувати набуті знання.


Вивчати курс дисципліни потрібно по розділам і темам, які передбаченні програмою. При цьому необхідно користуватися предметним вказівником, тому що матеріал, який викладений у підручнику не сходиться з зауваженнями програми.

Читання матеріалу не повинно бути швидким. Прочитане необхідно усвідомити, важкі і незрозумілі місця відмітити, прочитати ще раз і вникнути в суть. Щоб краще запам'ятовувати навчальний матеріал, в робочий зошит заносяться всі визначення, важливі поняття, незнайомі терміни, висновки. Обов’язково поділяйте матеріал, це полегшує засвоєння пройденого. Якщо що-небудь із вивченого матеріалу не засвоєно, то не потрібно вивчати нові розділи. Незрозумілі місця, фрази, вирази перечитувати декілька разів, щоб зрозуміти їх зміст.

Для контролю за якістю і повнотою вивчення матеріалу з кожної теми приведенні питання для самоперевірки. Тему можна вважати засвоєною, якщо слухач відповідає на всі питання самоперевірки.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал І переказу теоретичних питань

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Пентозофосфатный путь
  • Складні запити і розширений пошук
  • Аннотация
  • Анатомо-физиологические особенности артериального и венозного русла.
  • II. Болезни, при которых деменция сопровождается другими неврологическими проявлениями, но нет явного наличия другого заболевания
  • Определение калорийности пищевых продуктов
  • Опущение органов брюшной полости
  • Описание установки и метода определения