Лекція. 8. Економічний потенціал національної економіки Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Лекція. 8. Економічний потенціал національної економіки


.

Читать реферат для студентов

Лекція 7. Типи економічних систем і моделі сучасних ринкових економік

Лекція 6. Демократія, економічна свобода, економічний порядок

Лекція 5. Теорія суспільного добробуту та соціально-ринкової економіки

Лекція 4. Показники розвитку національної економіки

Лекція. 2. Економічні теорії і теоретичні основи аналізу національної економіки

Лекція 1. Національна економіка: загальне і особливе

Національна економіка.

1.1. Загальні передумови формування національної економіки

1.2. Національна економіка як наука і її місце в системі економічних наук. Предмет науки.

1.3. Теоретичні підходи до визначення структури національної економіки.

1.4. Структура господарського комплексу України.

1.5. Методологія вивчення національної економіки

1.6. Прояви загального та особливого в Україні

2.1. Меркантилісти про побудову структури національної економіки.

2.2. Класична школа про національну економіку.

2.3. Економічні теорії XIX ст. про національну економіку.

2.4. Підходи сучасних вчених економістів до визначення суті національної економіки.

Лекція 3. Базисні інститути національної економіки і інституціональні чинники її розвитку

3.1 Інституціональна система суспільства.

3.2 Трансакційні витрачання і інститути.

3.3 Інститут права власності.

3.4 Шляхи перетворення стосунків власності, його результати в Україні.

3.5 Підприємництво як інститут ринкової економіки

4.1. Поняття економічного зростання і розвитку національної економіки

4.2. Чинники, що впливають на розвиток національної економіки

4.3. Основні показники оцінки економічного зростання і розвитку національної економіки : ВВП, ВНП

4.4. Система методів обгрунтування господарських рішень.

4.5. Галузева і міжгалузева структура національної економіки

4.6. Структура власності в національній економіці

5.1. Теорія суспільного добробуту.

5.2. Соціальна ринкова економіка - приклад Німеччини.

5.3. Напрями та можливості використання досвіду в Україні.

6.1. Поняття «Економічна свобода» і його еволюція.

6.2. Роль і значення влади в економіці.

6.3. Поняття «порядок». Політичний, економічний, ідеологічний порядки.

6.4. Корупція і «тіньова» економіка, їх особливості в Україні.

6.5. Роль економічної демократії в підвищенні ефективності соціально-економічних стосунків.

7.1. Зміст поняття ''економічна система''. Елементи економічної системи.

7.2. Типи економічних систем.

7.3. Моделі національної економіки у рамках систем

8.1. Поняття, основні елементи і підходи до аналізу економічного потенціалу.

8.2. Види сукупного економічного потенціалу національної економіки.

8.3. Людський і виробничий потенціали національної економіки.

8.4. Економічні ресурси: їх види і взаємодія.

8.5. Національне багатство і його нова концепція.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Лекція. 8. Економічний потенціал національної економіки

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Значение зрения в жизни ребенка. Системный характер нарушения зрения и вторичные отклонения в развитии слабовидящих детей
  • Кафедра общей физики
  • Традиционный имидж
  • Вопрос 3. Права и обязанности родителей и детей
  • Критерії оцінки готовності дисертації. Дисертація на здобуття наукового ступеня є кваліфікаційною науковою працею, виконаною особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої
  • Близорукость
  • Основные категории педагогики
  • Змістовий модуль 2. Екскурсійна методика