Програмно-цільове управління організацією праці Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Програмно-цільове управління організацією праці


.

Читать реферат для студентов

Ринкові відносини, що базуються на конкуренції, диктують необхідність постійного пошуку підприємствами шляхів підвищення своєї конкурентноздатності, у тому числі за рахунок організаційного розвитку. Найбільш адекватним цим умовам є інноваційний тип управління організацією праці, заснований на розробці і впровадженні організаційних нововведень (ОНВ) і спрямований на докорінне удосконалення організації праці, забезпечення більш повної її відповідності параметрам техніко-технологічної бази виробництва.

Найважливіший напрямок вирішення проблеми переходу до інноваційного типу управління організацією праці — використання цільових комплексних програм (ЦКП).

Основні переваги, що дає застосування ЦКП у управлінні організаційним розвитком:

1. Можливість реалізації системного підходу при рішенні проблем організаційного розвитку, при плануванні і управлінні цим процесом.

2. ЦКП, дає можливість установлювати оптимальні зв'язки між окремими елементами системи організації праці, забезпечуючи її комплексний, погоджений, цілісний розвиток.

3. Організація процесу розвитку за допомогою ЦКП передбачає установлення відповідних зв'язків: науково-методичних, нормативних, інформаційних, матеріальних, фінансових і ін. ЦКП включає відповідні розділи, у яких визначені по кожному заходу (комплексу заходів) джерела (суб'єкти) того або іншого виду забезпечення, обсяги, терміни, відповідальні і т.п.

5. Управління організаційним розвитком за допомогою механізму ЦКП дозволяє здійснювати контроль і регулювання цього процесу і забезпечити кооперацію виконавців у досягненні кінцевих цілей.

6. Координуюча роль управління за допомогою ЦКП виражається не тільки у визначенні загальної мети, але й у раціональному розподілі ресурсів, у забезпеченні їх спільного і цілеспрямованого використання, синхронізації виконуваних робіт. Механізм ЦКП надає сприятливу можливість оптимізувати ці процеси за допомогою сіткових графіків і застосовуваного математичного апарата.

7. Управління організаційним розвитком за допомогою ЦКП дозволяє оперативно регулювати сам процес, вносити корективи в окремі рішення, погоджуючи їх з виконанням програми в цілому, у залежності від зміни ситуації протікання організаційного розвитку системи.

На рисунку 2.14. представлена принципова схема цільових комплексних програм. Позначені на ній програми під порядковими номерами 1, 2, 3 і так далі, можуть бути пооб'єктними (наприклад, програма організаційного розвитку цеху) або по напрямках (наприклад, програма розвитку поділу і кооперування праці між підрозділами).


Рис. 2.14. Схема цільової комплексної програмиНайважливішим моментом застосування ЦКП є управління реалізацією програми. Стосовно до цільової комплексної програми організаційного розвитку воно буде виражено в наступних чотирьох функціях:

1) розробка (формування) програми;

2) розподіл функцій по її реалізації, призначення відповідальних і забезпечення виконання окремих частин програми (заходів);

3) контроль за ходом забезпечення і виконання учасниками програми своїх функцій (у галузі програми), а також за ходом і результатами реалізації програми в цілому;

4) регулювання окремих зв'язків програми, прийняття додаткових рішень (уточнення термінів, обсягів, виконавців, планування додаткових заходів), коректування програми.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Програмно-цільове управління організацією праці

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Механическая горячая обработка
  • Ручная горячая кузнечная обработка
  • Система контроля нагрева букс (СКНБ) с плавящимися датчиками.
  • Схема управления центральной вентиляцией вагона
  • Учение о соединениях костей – артрология.
  • Федеральное бюджетное образовательное учреждение
  • Рост кости.
  • Аппараты для перемешивания жидких сред