"Ақшаға сұраныс" дегеніміз – бұл: A) белгілі бір пайыз мөлшерлемесі бойынша кәсіпкердің несиеге бергісі келетін ақша сомасының 3 страница Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

"Ақшаға сұраныс" дегеніміз – бұл: A) белгілі бір пайыз мөлшерлемесі бойынша кәсіпкердің несиеге бергісі келетін ақша сомасының 3 страничка


.

Читать реферат для студентов

ЖҰӨ өзгерісі мен жұмыссыздық деңгейі өзгерісінің өзара байланысының сипаттамасын төмендегілердің қайсысы көрсетеді?
A) Филлипс қисығы
B) Qo Pt/Qo Po
C) Кейнс «кресі»
D) ЖҰӨ дефляторы
E) Ласпейрес баға индексі
F) Оукен заңы
G) жұмыссыздық деңгейі өзгерісін жалпы ұлттық өнімнің өзгерісімен байланыстырады
H) Y-Y*/Y=B*(u-u*)
F
G
H

ЖҰӨ-ді қандай тәсілмен есептегенде жалпы жеке инвестициялар есепке алынады?
A) табыс бойынша ЖҰӨ-ді есептегенде
B) шығындар бойынша ТҰӨ-ді есептегенде
C) қолма-қол табысты есептегенде
D) шығындар бойынша ЖҰӨ-ді есептегенде
E) C+I+G+Xn
F) жеке тұтынушылар шығыны, жалпы жеке инвестиция, иауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу және таза экспорт қосындылары
G) жеке табысты есептегенде
H) жалпы табысты есептегенде
D
E
F

ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері:
A) экспорт бойынша
B) шығындар бойынша
C) тұтыну бойынша
D) қосымша құн бойынша
E) жеке қызметтер бойынша
F) жинақ бойынша
G) табыстар бойынша
H) инвестиция бойынша
B
D
G

Инвестиция динамикасын анықтайтын факторлар:
A) Тұтынушы қарыздарының көлемі
B) Пайыз мөлшерлемесінің өзгеруі
C) Баға деңгейі
D) Жиынтық табыс динамикасы
E) Үй шаруашылығының табысы
F) Үй шаруашылығында жиналған байлық
G) Нақты пайыз мөлшерлемсі
H) Экономикалық күту
B
D
H

Интенсивті экономикалық өсуде ең басты мақсат:
A) өндірістік тиімділікті төмендету.
B) еңбек өнімділігін төмендету.
C) өңдірістің сандық масштабын көбейту.
D) өндіріс факторлар санын көбейту
E) өндіріс факторлар санын азайту
F) өндірістік тиімділікті арттыру
G) өндірістік тиімділікті арттыру
H) өндірістік тиімділікті арттыру
F
G
H

Инфляция деңгейі қалай есептеледі?
A) ((ағымдағы жылдың бағасы – өткен жылдың бағасы)/ өткен жылдың бағасы)*100%
B) ағымды жылдың бағасынан өткен жылдың бағасын азайтып өткен жылдың бағасына бөліп жүз пайызға көбейтеміз
C) ағымды жылдың бағасы мен өткен жылдың бағасының айрмасының өткен жылдың бағасына қатынасын жүз пайызға көбейтеміз
D) ((өткен жылдың бағасы) + ағымдағы жылдың бағасы+өткен жылдың бағасы)*100%
E) өтен жылдың бағасы, ағымды жылдың бағасын, өткен жылдың бағасын қосып жүз пайызға көбейтеміз
F) ((ағымдағы жылдың бағасы + өткен жылдың бағасы)/ ағымдағы жылдың бағасы)*100%
G) ((өткен жылдың бағасы)/өткен жылдың бағасы* ағымдағы жылдың бағасы)*100%
H) ((өткен жылдың бағасы) /ағымдағы жылдың бағасы+өткен жылдың бағасы)*100%
A
B
CИнфляция зардаптарының жағымсыз жақтары:
A) Халықтың әлеуметтік жағдайының жоғарылауы
B) Капиталды өндірістің нақты саласынан айналым саласына шығару
C) Экономикаға біркелкі инфляция пайдалы
D) Кәсіпкерләк қызмет деңгейінің өрлеуі
E) Халықтың тіршілік деңгейінің жоғарылауы
F) Халықтың тіршілік деңгейінің төмендеуі
G) Байлықтың өсуі
H) Кәсіпкерлік қызмет деңгейінің құлдырауы
B
F
H

Инфляция көрсеткіші ретінде төмендегілердің қайсысы пайдаланылады?
A) пайыз мөлшерлемесі
B) валюта бағамы
C) тұтыну бағасының индексі
D) ағымдағы жылдағы тұтыну қоржынының бағасын базалық жылдағы тұтыну қоржынының бағасына бөліп жүзге көбейту
E) ТБИ
F) Доу-Джонстың индексі
G) ақша массасының өсу қарқыны
H) нақты пайыз мөлшерлемесі
C
D
E

Инфляция мен жұмыссыздық арасындағы өзара байланысты қандай тұжырымдар арқылы көрсетуге болады?
A) жұмыссыздық өседі, инфляция да өседі
B) жұмыссыздық өседі, инфляция өзгермейді
C) жұмыссыздық азаяды, инфляция төмеңдейді
D) жұмыссыздық төмендейді, инфляция өседі
E) инфляция өседі, жұмыссыздық төмендейді
F) жқмыссыздық кеміп, инфляция артады
G) жұмыссыздық пен инфляцияның арасыңда ешқандай өзара байланыс жоқ
H) жұмыссыздық өседі, инфляция төмендейді
D
E
F

Загрузка...

Инфляция
A) жұмыспен қамтылу мен өндіріс көлемінің өсуі
B) бір бірлік өнімді өндіруге кететін шығындардың өсуі
C) жалақының өсуі
D) айналыс және өндіріс саласында орын алады
E) бағаның өсуінен, тауарлар тапшылығынан және тауарлар мен қызметтер сапасының төмендеуінен туындайтын ақшаның құнсыздануы
F) сатып алу қабілетінің төмендеуі
G) ұсыныс шарттары
H) бір бірлік өнімді өндіруге кететін шығындардың кемуі
D
E
F

Инфляцияға қарсы фискалды саясат ерекшелігі:
A) Салық пен мемлекет шығындарының көбеюін
B) Салық салу деңгейін арттыру
C) Салық пен мемлекет шығындарының азаюын
D) Салық салу деңгейін азайту
E) Салық механизмі қолданылмауы
F) Мемлекеттік шығындарды қыскарту
G) Мемлекеттік шығындарды азайтып, салық салу деңгейін арттыру
H) Салық азаюы мен мемлекет шығындарының өcyiн
B
F
G

Инфляциялық салық – бұл:
A) кәсіпкердің төлейтін және өнім бағасының өсіміне негізделген белгісіз салық
B) қолма-қол ақша салығы болып табылады
C) салық қолма-қол ақшаға
D) қолма-қол ақшаға салық салынады
E) қор шотына пайыздық пайда алып келетін ақшадан алынатын салық
F) мемлекеттік бюджет тапшылығы кезінде қолданылатын салық
G) өнім бағасының өсіміне негізделген белгісіз салық
H) кәсіпкер төлейтін салық
B
C
D

Инфляциялық салықты не үшін қолданады?
A) үкіметте баланстық бюджет бар
B) үкімет нарықты қадағалай алмайды
C) басқа салықтармен салыстарғанда инфляциялық салық – ең тиімдісі
D) басқа салықтармен салыстырғанда инфляциялық салық – ең прогрессивті салық, өйткені бұл жоғарғы табыс табатын адамдар арқылы төленеді
E) мемлекеттік шығындардың үлкен салықтық түсімдері аз және мемлекеттік қарыздардың қиыншылықтары бар
F) мемлекеттік қарыздардың қиыншылықтары бар және мемлекеттік шығындардың (G) үлкен салықтық түсімдері аз
G) G үлкен салықтық түсімдері аз және мемлекеттік қарыздардың қиыншылықтары бар
H) нарық үкімет қадағалауында
E
F
G

Инфляцияның әлеуметті зардаптары :
A) Қолда бар табыс артады
B) Халықтың сатып алу қабілеті темендейді
C) Өмір сүру дңгейі төмендейді
D) Тұтыну шығындары өседі
E) Ұлттық табыстың қайта бөлінуі
F) Шаштаразшы жұмыссыз қалады
G) Фирманың тауар-материалдық қорлары өседі
H) Жеке фирма жұмысшыларының жалақысы артады
B
C
E

Капитал шотының сальдосы дегеніміз:
A) капитал ағымы
B) капиталдың түсімі минус капитал ағымы
C) капиталдың түсімі -капитал ағымы
D) капиталдың түсімі мен капитал ағымының айырмасы
E) капиталдың түсімі плюс капитал ағымы
F) капиталдың түсімі
G) экспорт минус импорт
H) экспорт – импорт
B
C
D


Капиталды пайдаланған үшін төленген қаржы – бұл:
A) таза шетелдік инвестиция
B) таза инвестиция
C) амортизация
D) пайыздық төлемдеме
E) тозымпұл
F) тұтыну тауарларын сатып алуға жұмсалмайтын қор
G) жанама әдіс арқылы жеке қажеттіліктерді өтеу үшін арналған қаражат
H) тұтыну тауарларын сатып алуға жұмсалатын қор
C
D
E

Капиталдың шекті өнімі сипаттайды:
A) Қосымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шығарудың қаншалықты өскенін
B) Халық санының өзгерісін
C) Қосымша капитал бірлігін колданғанда өнім шығарудың қаншалықты өзгергенін
D) Капиталды еңбекпен ауыстыру нормасын
E) Косымша капитал бірлігін қолданғанда өнім шыарудың өсімшесін
F) Бір жұмысбастыға шаққандағы қор жинақтауды
G) Негізгі капитал құнының өсімшесін
H) Технология деңгейін
A
C
E

Кейнс кресті бейнелейді:
A) Номинал пайыз ставкасымен анықталатын тепе-теңдік
B) Тепе-теңдік тауарлар мен қызметтер нарығындағы өндipic технологиясына байланысты
C) Тауарлар мен қызметтер нарығындағы тепе-теңдікті
D) Қаржы нарығындағы тепе-теңдікті
E) Қолда бар табысқа байланысты тепе-теңдікті
F) AD-AS үлгісін қысқа мерзімдік макроэкономикалық талдауға қолдануды
G) Мемлекет араласуы арқылы жалпы тепе-теңдікке жету мүмкіндігін
H) IS-LM үлгісін
C
F
G

Кейнс теориясы бойынша, қор жинағы (S) инвестициядан (І) көп болса, онда экономикада қандай құбылыс болады?
A) ұзақ мерзім кезеңінде, экономикада артық өндіріліп, жұмыссыздық болады
B) экономикада артық өндіріліп ұзақ мерзім кезеңінде жұмыссыздық болады
C) жұмыссыздық болады егер ұзақ мерзім кезеңінде, экономикада артық өндірілсе
D) пайыз мөлшерінің деңгейі өседі
E) Сэй заңы орындалмайды
F) артық өнім өндіру және жұмыссыздық берілген экономикада мүмкін емес
G) Сэй заңы орындалады
H) Сэй заңына қатысы жоқ
A
B
C

Кейнсиандықтардың көзқарасы бойынша:
A) нарыкқа тек еркін бәсекелестілік тән
B) экономикаға мемлекеттің араласуы қажет
C) экономикаға мемлекеттің араласуы өте қажет
D) экономикаға мемлекеттің араласуы керек
E) фискалды саясат экономиканы реттеуде манызды
F) монетарлық саясат қажет емес
G) нарыкқа ішкі тұрақтылық тән
H) нарыкқа ішкі тұрақтылық тән емес
B
C
D

Кейнстік көзқарасты жақтаушылар пайымдаудың жолын ұсынады:
A) Баға нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
B) Белгілі бip уақыт аралығында кейбір бағалар өзгеруге бейім емес
C) Инвестиция нарықты тепе — теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды. Жиынтық сұраныс экономикалық белсенділікті анықтайды.
D) Салықтар нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
E) Тұтыну нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
F) Нақты пайыздық мөлшерлеме нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
G) Кейбір баға аз өзгермелі дегенге жол береді
H) Мемлекеттік сатып алулар нарықты тепе - теңдік жағдайға әкелетін құрал деп жорамалдайды
B
C
E

Кейнстік крест – бұл:
A) берілген жоспарланған шығындар деңгейі мен бюджет-салық саясатында табыс деңгейін анықтау
B) E мен Y анықтау
C) жоспарланған шығындар функциясы мен 45 градус көлбеу бұрышы бар сызық қосылған диаграмма
D) Е мен 45 градус көлбеу бұрышы бар сызық қосылған диаграмма
E) Қырық бес градус көлбеу бұрышы бар сызық қосылған диаграмма мен жоспарланған шығындар функциясы
F) IS қисығының графигі
G) теріс көлбеуі бар сызық
H) LМ қисығының графигі
C
D
E

Кейнстік крестің тепе-тендік нүктесінде қандай көрсеткіштер шамалары бір-біріне тең?
A) табыс = жоспарланған шығындарға
B) Y = E
C) жоспарланған шығындар табысқа тең
D) шығын = жоспарланған шығындарға
E) TC = E
F) Жоспарланған шығындарға шығын тең
G) табыс (Y) = (G) мемлекеттік шығындарға
H) табыс (Y) = (I) инвестициялық шығындарға
A
B
C

Кейнстік үлгіде:
A) Монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақгандырудың ең тиімді құралы
B) Бағалар, жалақы және пайыз мөлшерлемесі икемді
C) Heгізгі теңдеу MV = PY
D) Макроэкономикалық саясат пассиваті, ceбeбi экономика тұрақты
E) Макроэкономикалық саясат белсенді
F) Фискалды саясат макроэкономикалық тұрақтандырудың ең тиімді құралы
G) Негізгі теңдеу Y = С +І+G+Nx
H) Толық жұмысбастылық өзi орнайды
E
F
G

Классикалық талдауда қор жинағын (S) анықтайтын негізгі фактор:
A) табыс деңгейі
B) пайыз мөлшерлемесі
C) % мөлшерлемесі
D) мөлшерлеме пайыздық
E) жоспарланған шығындар
F) жалақы мөлшері
G) ақшаға сұраныс
H) тауарға сұраныс
B
C
D

Коммерциялық банктер жалпы ақша массасының өсуіне қандай іс-әрекеттер арқылы әсер ете алады?
A) халықтан салымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдар шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе
B) өз міндеттемелерін өсірсе халықтан салымдар бойынша ақша алу арқылы ағымдар шоттар бойынша
C) ағымдар шоттар бойынша өз міндеттемелерін өсірсе ақша алу халықтан салымдар бойынша жүреді
D) халықка беретін несие көлемдерін көбейтсе
E) халықка беретін несие көлемдерін азайтса
F) орталық банкте өз салымдарын көбейтсе
G) орталық банктен өз салымдарының бөлігін алса
H) салымдар бойынша ақша төлеп, ағымдағы шоттар бойынша міндеттемелерін қысқартса
A
B
C

Күтпеген инфляция нәтижесі ретінде байлық келесі қайта жолмен бөлінеді:
A) Жастардан зейнеткерлерге
B) Қарыз берушілерден оны алушыларға
C) Кредиторлардан заемщиктерге
D) Мемлекеттен фирмаларға
E) Несие бергендерден несие алушыларға
F) Халықтан мемлекетке
G) Фирмалардан үй шаруашылықтарына
H) Фирмалардан мемлекетке
B
C
E

Қазіргі макроэкономика ғылымының негізін салушы
A) Пол Самуэльсон
B) Джон Хикс
C) Джон Мейнард Кейнс
D) 1936 жылы шыққан «Жұмыспен қамтудың, ақшаның және пайыздың жалпы теориясы» деген еңбек авторы
E) ол біртұтас жүйе ретіндегі ұлттық экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттіңлігін де дәлелдеді
F) 1758 жылы жарық көрген «Экономикалық кесте» еңбек авторы
G) Рагнар Фриш
H) Норвегиялық экономист
C
D
E

Қай кезде ақша ұсынысының графигі вертикальді түзу болады?
A) ақшаға сұраныс тұрақты болғанда
B) ақша ұсынысы қысқарғанда
C) ақша ұсынысы өскенде
D) ақша ұсынысы тұрақты болғанда
E) ұсыныс ақшаға тұрақты болғанда
F) егер ақша ұсынысы тұрақты болса
G) ақшаға сұраныс өскенде
H) ақша сұранысы қысқарғанда
D
E
F

Қай кезде жиынтық сұраныстың артуында өндірістің тепе-теңдік көлемінің өcyi орындалады:
A) AS қисығының шектi кейнсиандық кесіндісінде
B) AS қисығының аралық кесіндісінде
C) IS қисығында
D) AD қисығының аралық кесіндісінде
E) AD қисығының кейнсиандық кесіндісінде
F) AS қисығының қалыпты кейнсиандық кесіндісінде
G) LM қисығында
H) AS қисығының аралық және классикалық кесінділерінде
B
F
H

Қандай макроэкономикалық шамалар «агрегат» ұғымына қатысты:
A) Жеке иеленушідегі бағалы қағаздардың саны
B) Еңбек ақы және жинақ қоры
C) ЖҰӨ, ЖІӨ,
D) ТҰӨ, ҰТ,
E) бағаның орташа деңгейі
F) Инвестициялар
G) Қарағандыдағы тұрғылықты қордың құны
H) жинақ қоры
C
D
E

Қандай теория бойынша, қолда бар табыс (Ү-Т) өзгерсе, тұтыну шығындарының (С) көлемі өзгереді:
A) кейнстік жұмысбастылық теориясы
B) кейнстік тұтыну теориясы
C) тұтынудың кейнстік теориясында
D) теория кейнстік тұтыну
E) макроэкономикалық классикалық теория
F) ақшаның сандық теориясы
G) кейнстік инвестиция теориясы
H) Сэй заңы
B
C
D

Қандай фактор (AS) қисығын жылжытпайды?
A) мемлекеттік шығыстардың өзгеруі
B) бағалардың өзгеруі
C) бағалардағы өзгеріс
D) өзгерген бағалар
E) салықтардың өзгеруі
F) инвестициялардың өзгеруі
G) мемлекеттік шығыстардың азаюы
H) мемлекеттік шығыстардың көбеюі
B
C
D

Қолда бар (Ү-Т) табыс - бұл
A) жалақы, еңбекақы және рента қосындылары
B) рента қосындылары мен табыс
C) жеке табыстан, жеке тұлғалардан алынатын салықты және салықты емес төлемдерді шегергенге тең
D) жеке табыс – (жеке тұлғалардан алынатын салықты +салықты емес төлемдерді)
E) жеке тұлғалардан алынатын салықты және салықты емес төлемдерді жеке табыстан азайтқанға тең
F) капиталдан түсетін пайыз бойынша табыстан жеке табысқа салынатын салықтарды шегергенге тең
G) табыстан жеке табысқа салынатын салықтарды шегергенге тең
H) жалақы мен еңбекақыдан капидалдан түсетін пайыз бойынша табысты шегергенге тең
C
D
E

Қолда бар табыс (Y-T) – бұл:
A) тұтыну және инвестиция
B) барлық салықтарды төлегеннен кейін қалатын сома
C) салықтардың барлығын төлегеннен кейін қалатын сома
D) сома қалады барлық салықтарды төлегеннен кейін
E) барлық салықтарды төлегеннен кейін өзгермейтін
F) инвестициялар мен салықтарға бөлінетін
G) инвестициялар мен табысқа бөлінетін
H) инвестициялар мен пайдаға бөлінетін
B
C
D

Құрылымдық жұмыссыздық:
A) Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
B) Циклдік өрлеу кезеңінде болмайды
C) Корпоративтік салық өскенде пайда болады
D) Кәсіпорынның жалпы өніміне байланысты
E) Мәжбүрлі, ұзақ мерзімді сипатты
F) Кәсіптілік деңгейіне байланысты басқа жұмыс орнын іздеумен байланысты
G) Экономикалық цикл фазасына байланысты
H) Жұмыс күшіне сұраныс құрылымының өзгеруіне байланысты
A
F
H

Құрылымдық жұмыссыздық:
A) Ұзақ мерзімді
B) Өз еркімен байланысты
C) Кейбір мамандықтарға сұраныс өзгергенде пайда болады
D) Өндірістегі технологиялық өзгерістерге байланысты
E) Экономикалық цикл фазасына байланысты
F) Басқа жұмыс орнын іздеумен байланысты
G) Циклдық өрлеу кезеңінде болмайды
H) Кәсіптілік деңгейіне байланысты басқа жұмыс орнын іздеумен байланысты
C
D
H

Қысқа мерзім кезеңінде экономикада:
A) ресурстар толық қамтылған. (Ү*) Ү өзгермелі. Р = тұрақты
B) ресурстар толық қамтылмаған. (Ү>Ү*) Ү өзгермелі Р тұрақты
C) (Ү>Ү*) Ү өзгермелі Р тұрақты ресурстар толық қамтылмаған.
D) Р тұрақты. (Ү>Ү*) Ү өзгермелі ресурстар толық қамтылмаған.
E) ресурстар толық қамтылмаған жағдайында болды, (Ү<Ү) Ү тұрақты, өзгермелі. Р өзгермелі
F) ресурстар толық қамтылған жағдайында болады, К және Ү өзгермелі
G) ресурстар толық қамтылған жағдайында болады, К және Ү өзгеріссіз
H) ресурстар толық қамтылмаған жағдайында болады, К және Ү өзгеріссіз
B
C
D

Қысқа мерзімді кезеңде ағымдағы қолда бар табыс өскен сайын:
A) Қор жинауға шекті бейімділік өceдi
B) АРС өседі, APS кемиді
C) АРС кемиді, APS өседі
D) Тұтыну шығындары да, қор жинау да кемиді
E) АРС және APS кемиді
F) Тұтыну шығындары және қор жинау өзгермейді
G) Отбасы табысының өсуімен тұтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы қысқарады және қор жинағы салыстырмалы өседі
H) Отбасы табысының өсуiмен тұтынуға кеткен шығын бөлігі салыстырмалы өседі және қор жинағы салыстырмалы қысқарады
C
F
G

Ласпейрес жэне Пааше индекстерінің айырмашылықтары:
A) Таза экспорт тұрақтылығы ескеріледі
B) Инвестицияны ескереді
C) Қьгмбат тауарларды арзан тауарлармен алмастыру ескерілмейді
D) Қымбат бағалар алынады
E) Пааше индексін есептегенде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының өзгеруі ескеріледі
F) Пааше индексін есептегенде ағымдағы кезеңдегі тауарлар қоржынының құрылымы алынады
G) Ласпейрес индексін есептеуде ағымдағы жылдағы тауарларды тұтыну құрылымының өзгеруі ескерілмейді
H) Таза импорт тұрақтылығы ескеріледі
E
F
G

Макроталдаудың негізгі мәселесі:
A) биржалық инфрақұрылым дамыту
B) жеке субъектілердің қызметі талдау
C) ұлттық экономикаға әсер ететін негізгі факторларды анықтау
D) нарықтағы тауарлардың құрылуы
E) макротұрақтылықты қалыптастыру
F) тепе-тең бағаны бекіту
G) нарықтағы тепе-теңдікті анықтау
H) әлеуметтік теңсіздік мәселесі
C
E
H

Макроэкономика – бұл:
A) экономиканы біртұтас жүйе ретінде зерттейтін ғылым
B) экономикалық циклдік кезеңдер мен экономикалық өрлеу, жұмыспен қамтылу, инфляция мәселелерін, жалпы экономика ауқымындағы басқа да мәселелерді зерттейді
C) ұлттық экономикалардың қарым-қатынасын зерттейді
D) экономиканың даму заңдылықтарын зерттейтін экономикалық теорияның бір бөлімі
E) экономиканың даму заңдылықтарын адам, отбасы және кәсіпорын деңгейінде зерттейтін экономикалық теорияның бір бөлімі
F) ресурстар мен өндіріс факторларының шектеулі жағдайында адамдардың іс-әрекетін зерттейтін ғылым
G) экономикалық ойдың даму кезеңдерін зерттейтін ғылым
H) негізгі экономикалық заңдар мен оның категорияларын таныстыратын экономикалық теорияның бір бөлімі
A
B
C

Макроэкономика ғылымының негізін қалаушы:
A) Р. Фриш
B) П. Самуэлсон
C) С. Кузнец
D) А.Смит
E) Дж. М. Кейнс
F) Кейнсиандық модельдің авторы
G) Ықтималдықтар теориясының негізін қалаушысы
H) А. Маршал
E
F
G

Макроэкономика зерттемейтін проблеманы көрсетіңіз?
A) жұмыссыздық
B) монополиялық бәсеке
C) мемлекеттің стратегиялық жоспары
D) саясы мәселелер
E) ақша айналымы
F) экономиканың өсуі
G) мемлекеттік қарыз
H) жұмысбастылық
B
C
D

Макроэкономика микроэкономика пәнінен қалай ерекшеленеді?
A) гипотезалары пайдаланбайды
B) «басқа шарттар тұрақты болғанда» принципін пайдаланады
C) экономикалық тепе-теңдік түсінігін пайдаланады
D) еңбек нарығын зерттейді
E) еңбек нарығын зерттемейді
F) агрегатталған түсініктерді пайдаланады
G) мемлекеттің фискалдық саясатын зерттейді
H) мемлекеттің ақша несие саясатын зерттейді
F
G
H


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал "Ақшаға сұраныс" дегеніміз – бұл: A) белгілі бір пайыз мөлшерлемесі бойынша кәсіпкердің несиеге бергісі келетін ақша сомасының 3 страница

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Бинокулярное зрение и методы его исследования
  • Возрастные особенности памяти
  • ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗ
  • Задачи и методика ЛФК в послеоперационные периоды
  • Течение шизофрении
  • В РАЗЛИЧНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ПЕРИОДЫ
  • Нарушение осанки
  • Третий роман об Анжелики повествует о ее отчаянной борьбе за жизнь и за восстановление честного имени невинно казненного мужа. 8 страница