Фактори економічного зростання. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Фактори економічного зростання.


.

Читать реферат для студентов

Економічне зростання — це багатофакторний суперечливий процес, боно залежить від багатьох факторів. До основних чинників зростання переважно відносять такі:

— працю (кількість і якість трудових ресурсів);

— землю (кількість і якість природних ресурсів);

— капітал (капіталовкладення або інвестиції) з урахуванням технічного рівня засобів виробництва, який забезпечується науково-технічним прогресом;

— підприємницькі здібності. їх розуміють не тільки як господарську діяльність підприємців, а й як господарський механізм, який може сприяти або гальмувати економічний розвиток (рис. 3.35).

Рис. 3.35. Основні фактори економічного зростання

Залежно від характеру зростання фактори зростання поділяють на дві групи — екстенсивні та інтенсивні.

До екстенсивних факторів належать:

— збільшення обсягу інвестицій при наявному рівні техніки;

— збільшення кількості працівників;

— збільшення обсягу використовуваної сировини, матеріалів, палива.

До інтенсивних факторів належать:

— прискорення науково-технічного прогресу (упровадження нової техніки і технологій шляхом оновлення основного капіталу);

— підвищення кваліфікації працівників;

— поліпшення використання основних і оборотних фондів;

— поліпшення організації виробництва.

№ 36

Економічна рівновага і циклічність розвитку економіки. Економічні цикли.

Економічний цикл утворюють періодичні коливання загальної економічної активності. Економічне зростання змінюється спадом виробництва, процвітання — кризою і депресією.

Вперше науково обґрунтував теорію економічної рівноваги К. Маркс, визначивши загальний методологічний принцип, згідно з яким кризові спади в економіці розглядалися як відхилення від стану рівноваги.

Економічна рівновага — стан економіки, за якого досягаються стале зрівноважуванння та взаємне збалансування структур, що протистоять одна одній, — виробництво і споживання, попит і пропозиція, ресурси і потреби.

Отже, економічна рівновага є конкурентно-ринковою та багаторівневою. В економічній теорії розмежовують рівновагу виробництва, розподілу, обміну та споживання. Сукупно вони формують загальну систему економічної рівноваги відтворювального процесу. Економічна теорія вирізняє також повну та часткову, тимчасову та постійну рівновагу.

У русі суспільного виробництва є роки, коли зростання загального обсягу виробництва проходить досить швидко, в інші роки - повільніше і навіть має місце спад. Такі коливання у русі суспільного виробництва, які регулярно повторюються за певний проміжок часу, означають циклічний характер його розвитку. Діапазон одиничного циклу охоплює рух економіки від однієї кризи до іншої або, інакше, - від однієї найвищої точки економічного злету ("буму") до іншої.Таким чином, циклічність- це форма розвитку національної економіки і світового господарства як єдиного цілого, це рух від однієї макроекономічної рівноваги в масштабі економіки в цілому до другої.

Циклічність можна розглядати як один із способів саморегулювання ринкової економіки. Оскільки характерна риса циклічності - рух не по колу, а по спіралі, вона є формою прогресивного розвитку.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Фактори економічного зростання.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Достаточность материальных ресурсов и возможность ведения всеми желающими экономической деятельности.
  • Другим важнейшим элементом тарифной системы является тарифная сетка. 5 страница
  • БЕЗПЕЧНОСТІ ТЕХНІКИ
  • СОТВОРЕНА БЫТЬ ЕГО ПОМОЩНИЦЕЙ 10 страница
  • Древнейшее законодательство Месопотамии.
  • СОТВОРЕНА БЫТЬ ЕГО ПОМОЩНИЦЕЙ 11 страница
  • Собрать воедино все, что было известно в его время, - такова была амбициозная цель профессора Эдмонда Уэллса. Перемешивая точные и гуманитарные науки, квантовую физику и кулинарные рецепты, этот 5 страница
  • Меры борьбы. Агротехнические мероприятия: