Розрахунки з дебіторами Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Розрахунки з дебіторами


.

Читать реферат для студентов

Велике значення для платоспроможності підприємства і регулярного надходження податкових платежів до бюджету має повне погашення дебіторської заборгованості і форми розрахунків, прийняті в господарській діяльності платника податків. Тому податковий аудитор повинен оцінити стан погашення дебіторської заборгованості. Попередньо це можна зробити за даними фінансової звітності платника податків (в Примітках до фінансової звітності є таблиця “Дебіторська заборгованість”). Більш детально це можна зробити вже під час документальної перевірки по даним бухгалтерського обліку. Зробимо таку оцінку на прикладі двох галузей — виробництва електроенергії і пивоварної промисловості (табл. 5.5).

Як бачимо, картина в двох галузях протилежна. В пивоварній галузі дві третини дебіторської заборгованості споживачів виникли не більше трьох місяців тому, що підтверджує нормальний стан розрахунків. Енергогенеруючі підприємства, навпаки, дві третини заборгованості не можуть стягнути з ДП “Енергоринок” вже більше року. Відповідно і резерв сумнівних боргів в пивоварній галузі складає 3% від номінальної вартості дебіторської заборгованості на кінець 2002 р., а в енергогенеруючій — 40%. Причому якщо в пивоварній галузі у разі виникнення такої потреби податкова адміністрація може стягнути дебіторську заборгованість з дебіторів в рахунок погашення платежів до бюджету, то в енергогенеруючій галузі це практично неможливо по тій причині, що боржником є державне

Таблиця 5.5. Структура дебіторської заборгованості за строками виникнення в пивоварній і енергогенеруючій промисловості за 200Х рік

Всього До 3 міс. 3-6 міс. 6-12 міс. Більше 12 міс.
Енергогенеруючі компанії Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги 100,0% 13,8% 8,1% 12,7% 65,4%
Інша поточна дебітор-ська заборгованість 100,0% 6,4% 4,0% 42,3% 47,2%
Пивоварні підприємства Дебіторська заборгова-ність за товари, роботи, послуги 100,0% 68,5% 10,6% 8,5% 12,4%
Інша поточна дебітор-ська заборгованість 100,0% 36,3% 20,8% 42,9% 0,0%

підприємство, яке в свою чергу не може стягнути заборгованість, що складалася роками, із збанкрутілих підприємств, установ бюджетної сфери населення і т.п. Звичайно, таке становище не може не впливати на розрахунки підприємств цих галузей з бюджетом. Якщо пивоварні заводи рідко потрапляють в число неплатників, то енергогенеруючим підприємствам ДПС вимушена надавати розстрочки і відстрочки із сплати податкової заборгованості.

Крім іншого, це впливає і на показники рентабельності, розраховані по фінансовій звітності. Як відомо, методика врахування сумнівної і безнадійної податкової заборгованості в фінансовому і податковому обліку різна. Якщо в фінансовому обліку резерв сумнівних боргів визначається згідно П(С)БО № 10 “Дебітори”, то в податковому обліку діє Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств”. Якщо в фінансовому обліку підприємство вимушено створювати резерв сумнівних боргів у значних обсягах, то це означає, що на відповідну суму збільшуються інші операційні витрати і зменшується операційний прибуток. Щоб задовольнити вимогам податкового законодавства про вирахування безнадійної заборгованості із складу валових доходів, підприємство зобов’язане подати в суд позров про стягнення відповідних сум. Доволі часто підприємство цього не робить, оскільки невисоко оцінює перспективи на розшук неплатника, або на його спроможність розрахуватися навіть під загрозою банкрутства. У той же час незалежно від результатів позивач повинен сплатити державне мито.Про вплив форм розрахунків на відносини платника податків з бюджетом, також пов’язані з ними податкові ризики вже йшлося в розділі 4. Порівняємо структуру коштів, отриманих за рахунок різних форм розрахунків, на прикладі двох підприємств з різних галузей — вже знайомого пивоварного заводу і нафтотранспортної компанії (табл. 5.6.).

Таблиця 5.6. Структура оплати за реалізовану продукцію пивоварного підприємства, %.

Оплачено від обсягу реалізації: 98.5
в тому числі
– грошові кошти 93,9
– взаєморозрахунки 6,1
– векселями -

Структура оплати за реалізовану продукцію нафтотранспортної компанії

Оплачено від обсягу реалізації: 49,5
в тому числі
– грошовими коштами 54,6%
– взаємозаліками 39,6
– векселями 5,8

Аналіз ще раз підтверджує, що в пивоварній галузі проблем зі сплатою немає, оскільки підприємства просто не відвантажують товар несумлінним платникам і значна частина товару відпускається за готівку. В нафтотранспортній галузі сплачена лише половина відвантаженого товару, і до того ж тільки трохи більше половини платежів підприємство отримало готівкою. Велике значення тут має те, що нафтотранспортна компанія має технічні труднощі з припиненням поставок злісним неплатникам. Відповідно можна зробити висновок, що під час податкової перевірки нафтотранспортної галузі необхідно приділити набагато більше часу і уваги перевірці дебіторської заборгованості. Набагато більш ймовірне невчасне надходження платежів до бюджету, оскільки нафтотранспортна компанія відчуває нестачу грошових коштів на поточні розрахунки. Оскільки бюджет отримує значну частку платежів компанії не від неї, а від її дебіторів, необхідно докласти додаткових організаційних зусиль. Така схема ускладнює ведення бухгалтерського обліку, не кажучи вже про те, що в функції податкової служби в жодній країні світу не входить стягнення платежів з дебіторів платника податків.

Завдання для індивідуальної роботи:

На основі даних фінансової звітності вибраного підприємства і середньо галузевих значень фінансових показників скласти експертний висновок щодо фінансового стану підприємств галузі в цілому і вибраного підприємства зокрема.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Розрахунки з дебіторами

5 stars - based on 220 reviews 5
 • Итак, Конституция РФ.
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 184 страница
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 211 страница
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 19 страница
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 180 страница
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 202 страница
 • Правозастосування в умовах управлінського рішення чи одержання доручень, які суперечать чинному законодавству
 • ID3 XrTCON(99)TIT29яюNever | vk.com/kidsmusichitTPE1яюCaden LeviTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC+Бimage/jpg яШяаJFIFHHяЫC[1][1][1][1][1][1][1][1][1] [1][1] 45 страница