Питання 2 Сукупний попит та його фактори. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Питання 2 Сукупний попит та його фактори.


.

Модель економічного кругообігу дає уявлення про економічну рівновагу, але вона не може відповісти на питання яким чином ринковий механізм забезпечує економічну рівновагу. Щоб відповісти на це питання треба розглянути такі категорії як сукупний попит та сукупна пропозиція.

Сукупний попит — це реальний обсяг національного продукту, який економіка має намір закупити з метою задоволення платоспроможних потреб.

У грошовій (номінальній) формі сукупний попит визначається сукупними витратами економіки на закупівлю товарів та послуг, які складаються із чотирьох основних компонентів:

· споживчих витрат СВ

· валових інвестицій ВІ

· державних закупок ДВ

· чистого експорту ЧЕ

Співвідношення між сукупним попитом та сукупними витратами можна виразити формулою: СП*Ц = СВ+ВІ+ДЗ+ЧЕ, де Ц – середня ціна на товари та послуги.

Сукупний попит знаходиться в оберненій залежності від ціни. У зв’язку з цим на графіку крива сукупного попиту набуває вигляду негативної похилої лінії.

Ц


ВВП

Рис 1. Крива сукупного попиту

Між сукупним попитом і ціною національного продукту існує опосередкована залежність, яка проявляється через три фактори:

· ефект відсоткової ставки,

· ефект багатства,

· ефект чистого експорту.

Ефект відсоткової ставки полягає в тому, що при зростанні цін покупцям товарів та послуг потрібно більше грошей для укладання угод. Отже, зростає попит па гроші, то при незмінній грошовій масі викликає підвищення їх ціни, тобто відсоткової ставки. Внаслідок цього сукупний попит зменшується за рахунок попиту на ті товари, для купівлі яких потрібно брати гроші в кредит. Це стосується в першу чергу інвестиційних товарів, а також високо вартісних товарів споживчого призначення, до яких відносяться переважно товари довгострокового використання ( автомобілі, квартири, телевізори, тощо).

Ефект багатства виражається в тому, що при зростанні цін реальна вартість, тобто купівельна спроможність накопичених фінансових активів із фіксованим доходом, що знаходяться у населення, зменшуються. В результаті власники фінансових активів стають реально біднішими, що скорочує їхній попит.

Ефект чистого експорту відбиває вплив зовнішнього сектора економіки на сукупний попит і ВВП. Він проявляється тоді, коли ціни на вітчизняні товари зростають або зменшуються порівняно з цінами на іноземні товари. Якщо внутрішні ціни піднімаються стосовно цін за кордоном, то збільшується імпорт та знизиться експорт. Внаслідок цього скорочується чистий експорт у складі сукупного попиту.

Розглянуті вище фактори є ціновими факторами, їх вплив на сукупний попит відтворюється на графіку за допомогою руху економіки вздовж нерухомої кривої сукупного попиту.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Питання 2 Сукупний попит та його фактори.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Согласно требованиям СНиПов
  • II. Понятие социального действования 6 страница
  • Производств
  • Основные решения пожарной безопасности, разрабатываемые на стадии проектирования производств
  • II. ПУТИ РАЗВИТИЯ КАПИТАЛИЗМА 3 страница. Анализируя текст годичного послания Дж
  • Патогенез. Ключевое звено бронхиальной астмы любого генеза — повышенная реактивность бронхиального дерева
  • Организация и формы обучения
  • Освеженная, подкрепленная и заново зажженная