Питання підсумкового модульного контролю Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Питання підсумкового модульного контролю


.

Читать реферат для студентов

1. Визначення поняття „недоношеність”. Класифікація недоношених дітей за показником ”маса тіла при народженні” та співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.

2. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.

3. Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей (за шкалою Балард).

4. Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії.

5. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.

6. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. Тактика ведення.

7. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання до застосування штучної вентиляції легень. Ускладнення тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія недоношених дітей.

8. Етапи виходжування недоношених дітей. Принципи транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.

9. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дiтьми в полiклiнiцi. Профілактика анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, рахіту.

10. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми ентерального харчування.

11. Етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу „асфіксії новонародженого”.

12. Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на гіпоксію.

13. Критерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та систем.

14. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації.

15. Визначення терміну „пологова травма” та чинникі її розвитку.

16. Пологові травми м’яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.

17. Пологова травма спинного мозку та плечового сплетення. Парези і паралічи Дюшена-Ерба, Дежерін-Клюмпке.

18. Диференціальна діагностика внутришньочерепних крововиливів гіпоксичного та травматичного ґенезу у новонароджених.

19. Поняття про сурфактантну систему легень. Чинники розвитку СДР у новонароджених. Механізм розвитку гіалінових мембран. Методи антенатальної профілактики.

20. Оцiнка ступеня тяжкостi дихальної недостатностi при синдромi дихальних розладiв за допомогою шкали Сiльвермана та Довнеса.

21. Методи антенатального прогнозування та постнатальної діагностики СДР. Рентгенологічні ознаки СДР.

22. Принципи лікування СДР у новонароджених. Респіраторна підтримка. Сурфактантзамісна терапія.23. Класифікація пневмоній новонароджених в залежності від шляху та терміну інфікування. Етіологїя.

24. Фактори ризику розвитку пневмоній у новонароджених. Патогенез.

25. Особливості перебігу пневмоній у новонароджених в залежності від шляху інфікування та етіології.

26. Принципи діагностики та лікування пневмоній у новонароджених. Особливості етіотропної терапії.

27. Еритроцитарні антигенні системи крові людини. Етіологія, патогенез ГХН.

28. Класифікація ГХН. Клінічно-лабораторні критерії анемічної, жовтяничної та набрякової форм ГХН.

29 Критерії ступеню важкості ГХН. Стадії перебігу білірубінової енцефалопатії.

30 Методи антенатальної діагностики та профілактики гемолітичної хвороби плода.

31 Показання до проведення операції замінного переливання крові. Техніка операції та її можливі ускладнення.

32 Методи консервативної терапії ГХН. Механізм дії фототерапії.

33 Особливості системи гемостазу у новонароджених. Чинники розвитку геморагічної хвороби. Клінічні особливості ранньої, класичної та пізньої форм геморагічної хвороби.

34. Диференційна діагностика геморагічної хвороби та синдрому „заковтнутої крові”. Невідкладна допомога при шлунково-кишкової кровотечі. Лікування та профілактика геморагічної хвороби.

35. Визначення терміну „ТОRСН-інфекції”. Фактори ризику розвитку ВУІ.

36. Характер ураженні при ВУІ в залежності від терміну та шляху інфікування плода.

37. Методи ранньої діагностики та профілактики ВУІ.

38. Клінічні прояви ВУІ в залежності від етіології (вроджений токсоплазмоз, краснуха, неонатальна герпетична та цитомегаловірусна інфекція).

39. Принципи лікування ВУІ. Етіотропна та імунотерапія.

40. Омфалiт. Етіологія. Патогенез. Класифікація. Діагностика. Профiлактика та лiкування.

41. Везикулопустульоз, пухирчатка новонародженого, ексфолiативний дерматит Ріттера. Етiологiя, клiнiка, лiкування. Профілактика.

42. Визначення терміну „неонатальний сепсис”. Чинники розвитку .

43. Класифікація та етіологія неонатального сепсису.

44. Клінічно-лабораторні критерії неонатального сепсису.

45. Принципи лікування та профілактики неонатального сепсису.

46. Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.

47. Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.

48. Лiкування та профілактика залiзодефiцитної анемiї у дітей.

49. Гемолітичні анемії: класіфікація, клінічні та лабораторні ознаки гемолізу. Невiд­клад­на допомога при гемолітичному кризі.

50. Лейкемії у дiтей. Причини виникнення.Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.

51. Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.

52. Принціпи та програми лiкування лейкемій у дітей. Цитостатики, їх класифiкацiя. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

53. Хвороба Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматоз). Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

54. Дiагностика, диференцiальна дiагностика хвороби Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматозу) з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

55. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

56. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

57. Гемофілія А та В. Етiологiя, патогенез, клініка, діагностика. Прогноз у дітей.

58. Замiсна терапiя при наданні невiд­клад­ної допомоги хворим на гемофiлiю. Антигемофiльнi препарати (концентрати факторів згортання крові, СЗП) та їх застосування.

59. Геморагiчний васкулiт у дітей. Етiологiя, патогенез, клінічні форми, дiагностика диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

60. Тромбоцитопенiчна пурпура у дітей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лікування, прогноз. Невiдкладна допомога при кровотечах.

61. Невідкладна допомога при геморагіичному синдромі у дітей.

62. Цукровий дiабет у дiтей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування.

63. Принципи диетотерапії. Режим iнсулiнотерапiї цукрового дiабету у дiтей. Препарати інсулiну.

64. Критерiї компенсацiї цукрового діабету у дітей. Пізні ускладнення цукрового дiабету 1. Причини виникнення. Профілактика.

65. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

66. Гiпоглiкемiчна кома у дiтей. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

67. Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гiпоглiкемiчної ком у дітей.

68. Порушення росту у дітей. Гiпофiзарний нанiзм та гігантизм. Причини, клiнiка, диференціальний дiагноз. Лiкування та прогноз.

69. Ожирiння у дiтей. Причини, клiнiчнi форми. Принципи комплексного лiкування різних клінічних форм ожирiн­ня у дiтей. Профілактика.

70. Гостра надниркова недостатність (Адісонічна криза (с-м| Уотерхауса-Фрідеріксена).

71. Автоімунний тиреоідит у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, диференціальна діагностика, лiкування, прогноз.

72. Дифузний токсичний зоб у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, ди­ференцiальний дiагноз. Лiкування. Прогноз. Тіреотоксична криза.

73. Діфузній нетоксичний зоб (спорадичний єндемичний). Ступінь|міра| збільшення щитоподібної залозі|.Причини, клiнiка|, дiагностика|, лiкування|, профілактика|.

74. Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагности­ка. Лi­куван­ня, прогноз.

75. Клініка та дiагностика вродженого гiпотиреозу у дiтей. Лiкування. Прогноз.

76. Затримка статевого розвитку у дівчаток і хлопчиків.

77. Передчасний статевий розвиток у дівчаток і хлопчиків.

78. Хронічна надниркова недостатність.

№ 1

1. Визначення поняття „недоношеність”. Класифікація недоношених дітей за показником ”маса тіла при народженні” та співвідношенням фізичного розвитку та гестаційного віку.

2. Затримка статевого розвитку у хлопчиків та дівчаток.

3.Невідкладна допомога при геморагіичному сіндромі у дітей.

№ 2

1. Причини затримки внутрішньоутробного розвитку плода. Особливості адаптації дітей зі ЗВУР та принципи виходжування.

2. Попередчасний статевий розвиток у хлопчиків та дівчаток.

3. Принципи та програми лiкування лейкемій у дітей. Цитостатики, їх класифiкацiя. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

№ 3

Оцінка морфологічної та нейро-функціональної зрілості недоношених дітей (за шкалою Балард). Хронична надниркова недостатність.

3. Хвороба Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматоз). Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

№ 4

Особливості терморегуляції недоношених дітей, методи профілактики гіпотермії.

2. Дiагностика, диференцiальна дiагностика хвороби Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматозу) з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

3. Режим iнсулiнотерапiї цукрового дiабету у дiтей. Препарати інсулiну.

№ 5

1. Профілактика та лікування гіпоглікемії у недоношених дітей.

2. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

3. Порушення росту у дітей. Гiпофiзарний нанiзм та гигантізм. Причини, клiнiка, диференціальний дiагноз. Лiкування та прогноз.

№ 6

1. Механізми розвитку гіпербілірубінемії недоношених, можливі наслідки. Тактика ведення.

2. Клiнiчнi варiанти перебiгу, діагностика та диференціальна діагностика гострої лiмфобластної лейкемії у дітей.

3. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

№ 7

1. Невідкладна допомога при апное у недоношених дітей. Показання до застосування

штучної вентиляції легень. Ускладнення тривалої ШВЛ: бронхолегенева дисплазія, ретинопатія недоношених дітей.

2.Диференціальна діагностика гіперглікемічної та гiпоглiкемiчної ком у дітей.

3.Залiзодефiцитнi анемiї у дiтей. Причини виникнення, клiнiка, дiагностика, диференцiальна дiагностика.

№ 8

1. Етапи виходжування недоношених дітей. Принципи транспортування. Критерії виписки зі стаціонару.

2. Принципи та програми лiкування лейкемій у дітей. Цитостатики, їх класифiкацiя. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

3. Гiпоглiкемiчна кома у дiтей. Причини виникнення, клініка, діагностика, невідкладна допомога.

№ 9

1. Особливості диспансерного спостереження за недоношеними дiтьми в полiклiнiцi. Профілактика анемії, лактазної недостатності, дисбактеріозу, рахіту.

2. Визначення поняття анемiї. Класифiкацiя анемiй у дiтей.

3. Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагности­ка. Лi­куван­ня, прогноз.

№ 10

1. Принципи вигодовування недоношених новонароджених. Вибір засобу годування в залежності від гестаційного віку та стану дитини. Рекомендовані об’єми ентерального харчування.

2. Лейкемії у дiтей. Причини виникнення.Класифiкацiя лейкемій. Її зв’язок зi схемою кровотворення.

3. Клініка та дiагностика вродженого гiпотиреозу у дiтей. Лiкування. Прогноз.

№ 11

1. Етіологічні, клінічні та лабораторні критерії діагнозу „асфіксії новонародженого”.

2. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

3. Гостра надниркова недостатність (Адісоничний криз).

№ 12

Сучасні уявлення про патогенез асфіксії. Компенсаторні механізми організму плода у відповідь на гіпоксію.

2. Принципи та програми лiкування лейкемій у дітей. Цитостатики, їх класифiкацiя. Показання до їх застосування. Ускладнення цитостатичної терапії (негайні, відстрочені, віддалені).

3. Цукровий дiабет у дiтей. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, принципи лікування, критерiї компенсацiї цукрового діабету у дітей.

№ 13

Критерії ступеню важкості асфіксії в залежності від оцінки за шкалою Апгар, показників рН та ознак дисфункції органів та систем.

2. Хвороба Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматоз). Етiологiя, патогенез, стадії захворювання (по Анн-Арбор).

3. Дифузний токсичний зоб у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, діагностика, ди­ференцiальний дiагноз. Лiкування. Прогноз. Тіреотоксичний криз.

№ 14

1. Алгоритм надання невідкладної допомоги дитині у стані асфіксії при народженні в залежності від наявності або відсутності ознак меконіальної аспірації.

2. Дiагностика, диференцiальна дiагностика хворобі Ходжкина у дітей (лiмфогранульоматозу) з іншими лімфаденопатіями, лімфаденітами; гемобластозами.

3. Дифузний нетоксичний зоб у дітей (спорадичний, єндемічний, ступені звеличення щітовидної залозі). Причини, клiнiка, дiагностика, лiкування, профілактика.

№ 15

Визначення терміну „пологова травма” та чинникі її розвитку.

2. Клiнiка, лiкування, прогноз лімфогранульоматозу у дітей. Невідкладна допомога при синдромі стискання верхньої порожнистої вени.

3. Гiпотиреоз у дiтей. Етiологiя, патогенез, клiнiка, рання діагности­ка. Лi­куван­ня, прогноз.

№ 16

Пологові травми м’яких тканин. Адипонекроз. Пошкодження грудинно-ключично-соскоподібного м’язу. Диференціальний діагноз пологової пухлини та кефалогематоми.

2. Поняття про геморагiчнi дiатези. Класифікація.

3. Гіперглікемічна кетоацидотична кома у дітей. Причини, клініка, діагностика, невідкладна допомога.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Питання підсумкового модульного контролю

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Типы речевой культуры.
  • Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники, об’єкт, база оподаткування, ставки, пільги, порядок розрахунку та сплати.
  • Убедитесь в адекватности оксигенации и вентиляции (см. Ситуацию 8, Гипоксемия, и Ситуацию 27, Гиперкарбчя).
  • Збір за користування радіочастотним ресурсом України:платники, об’єкт, база оподаткування, ставки, пільги, порядок розрахунку та сплати.
  • Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы(ВКР)
  • ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 8 страница
  • Установите мочевой катетер.
  • ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ