Вихідні дані для розрахунку Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Вихідні дані для розрахунку


.

Читать реферат для студентов

Економіка виробництва насіння сільськогосподарських культур в значній мірі визначається їх засміченістю і посівними якостями. Тому для підготовки насіннєвого матеріалу повинні використовуватись такі машини, які дозволяють проводити не тільки очистку насіння від домішок, але й підвищити його посівні та урожайні якості. Очікувана економічна ефективність використання ЕНОМ може бути отримана в результаті збільшення виходу класного насіння.

Базовими для порівняння економічної ефективності роботи ЕНОМ служать показники якості насіння, яке пройшло обробку за існуючою технологією. Вихідні дані для обрахунку економічної ефективності ґрунтуються на результатах контролю якості обробленого насіння.

Згідно з ГОСТ – 2240-93 [46] схожість насіння пшениці 1-3 репродукції повинна бути не нижчою 80 %. В процесі додаткової обробки цього насіння на ЕНОМ можна з насіннєвої суміші відібрати до 70 % насіння, яке матиме схожість понад 85 %, що відповідає вимогам стандарту для елітного насіння озимого ріпаку, або до 40 % насіння, зі схожістю понад 90 %, що відповідає насінню супереліти.

За даними [47] Закупівельна ціна насіння озимого ріпаку (в цінах 2009 року) становить:

Цне = 2750 грн./т. – насіння еліти;

Цнс = 4200 грн./т. – насіння супереліти;

Цн1-3 = 1100 грн./т. – насіння 1-3 репродукції.

На даний час сільськогосподарські товаровиробники, за наявних у них засобів обробки насіння, можуть отримувати з самостійно вирощеної пшениці насіння 1-3 репродукції. Доповнення підготовки насіння додатковою обробкою на ЕНОМ дозволяє згаданий насіннєвий матеріал довести до вимог еліти і супереліти, і вартість його в цьому випадку зросте до 25 % і 40 % відповідно.

Для розрахунків економічної ефективності ЕНОМ приймаємо термін роботи, необхідний для забезпечення посіву 100 га пшениці насінням необхідної якості. Згідно з нормою висіву (150 – 200 кг/га) для посіву необхідно отримати 15000 – 20000 кг насіння. Отже, через ЕНОМ з продуктивністю Q = 500 кг/год для (табл. 4.3) отримання такої кількості насіння відповідної якості необхідно пропустити таку кількість вихідного
матеріалу Км:

, кг (6.1)

де Нв – норма висіву, кг/га;

S – площа сівби, га;

l - вихід класового насіння, %.

Для еліти

кг.

Для супереліти

кг.

Орієнтовна вартість ЕНОМ складає Вс = 30000 грн., а з джерелом високої напруги вона становить Вс = 34500 грн. Едектросепарація насіння проводиться в одну зміну, тривалість якої 6 годин. Установку обслуговує один оператор 5 розряду.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Вихідні дані для розрахунку

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Агрегатный индекс может быть преобразован а среднеарифметический и среднегармонический индекс при отсутствии исходной информации для расчета агрегатной формы индекса.
  • Базы практики. Прохождение практики предусматривается в проектных организациях, проектных (лицензионных) творческих мастерских
  • Способы защиты права собственности и других вещных права.
  • Вектор скорости точки.
  • Способи розпізнавання символів.
  • Способы решения ЗК
  • Векторный способ задания движения точки.
  • Результаты расчетов