Розділ не той3.4 Методологія UML Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Розділ не той3.4 Методологія UML


.

Читать реферат для студентов

UML (англ. Unified Modeling Language - уніфікована мова моделювання) - мова графічного опису для об'єктного моделювання в області розробки програмного забезпечення. UML є мовою широкого профілю, це - відкритий стандарт, який використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі системи, званої UML-моделлю. UML був створений для визначення, візуалізації, проектування та документування, в основному, програмних систем. UML не є мовою програмування, але на підставі UML-моделей можлива генерація коду.

Діаграма варіантів використання (use case diagram) - діаграма, на якій зображуються відносини між акторами й варіантами використання.

Актор являє собою будь - яку зовнішню стосовно моделюємої системи сутність, що взаємодіє із системою й використувує її функціональні можливості для досягнення певних цілей або рішення окремих завдан. При цьому актори служать для позначення погодженої безлічі ролей, які можуть грати користувачі в процесі взаємодії із проектованою системою. Кожень актор може розглядатись як окрема роль щодо конкретного варіанта використання. Стандартне позначення актора на діаграмах є "чоловічок".

Варіант використання описується овальною формою дієсловом, стрілки – зв’язки.Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Розділ не той3.4 Методологія UML

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Экономические меры нетарифного регулирования
  • ПСИХОЛОГИЯ 3 страница
  • Поняття про надзвичайні ситуації і їх класифікація
  • Нервова тканина
  • МАЗМҰНЫ.
  • Методы и способы защиты населения и территорий от наводнений.
  • Обменные реакции в растворах электролитов. Гидролиз солей
  • ЛУЧЕВАЯ АНАТОМИЯ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ. Околоносовые пазухи, или придаточные полости носа, располагаются в костях лицевого и мозгового черепа и сообщаются с полостью носа