Ендофактори й екзофактори в детермінації міжіндивідуальної варіативності Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Ендофактори й екзофактори в детермінації міжіндивідуальної варіативності


.

Читать реферат для студентов

Проблема „Природа або виховання” пов’язана з визначенням джерел детермінації міжіндивідуальної варіативності і є центральною в диференційній психології.

В певних дослідженнях ця проблема вивчається в контексті концептуального й експериментального аналізу співвідношення особистісних і обумовлених середовищем змінних, впливу спадковості й середовища, тобто внутрішніх (ендо-) й зовнішніх (екзо-) факторів.

Р.Пломін і Д.Даніельс, досліджуючи причини індивідуальних відмінностей в інтелекті й особистості (включаючи психопатологію), дійшли до висновку, що однією з основних причин психологічної варіативності є різне середовище, в якому формуються діти (порядок народження дитини, взаємини батьків, ставлення їх до дітей, спілкування дітей з ровесниками).

Р.Пломін і Дж. Дефрайс виділяють три типи взаємозв’язку між генотипом і середовищем:

1) пасивний вплив, коли члени однієї сім’ї мають спільну спадковість і спільне середовище;

2) реактивний вплив, коли вроджені психофізіологічні особливості дитини можуть впливати на ставлення до неї батьків і однолітків, сприяючи формуванню певних рис особистості;

3) активний вплив, коли індивід шукає або створює середовище, яке б відповідало його спадковим задаткам.

Психодіагностичні вимірювання людських відмінностей

Психодіагностичні вимірювання полягають у використанні спеціальних тестових процедур для оцінки індивідуальних властивостей і результатів виконання завдань.

Психодіагностика, як система способів розкриття суб’єктивних особливостей психіки, з початку розвивалась у напрямку від „зовнішнього”, видимого – до „внутрішнього”, прихованого, що необхідно виявити.

Початок даного етапу психодіагностики пов’язаний з експериментами стосовно виміру різноманітних проявів людської психіки, що були організовані в кінці ХІХ – початку ХХ ст. Ф Гальтоном і німцем Вундтом.

Основні вимоги до психодіагностики як загального методу виміру ментальних феноменів можна зобразити у вигляді таблиці.

Релевантність психодіагностичної процедури.

Елементи системи взаємозв’язків Вимоги до діагностичних даних
Інтраіндивідуальні зв’язки Виявлення специфіки взаємозв’язку індивідуальних психічних властивостей.
Інтеріндивідуальні варіації властивостей Встановлення відмінностей між даним суб’єктом та іншими людьми.
Об’єкт-суб’єктна взаємодія Інформація про способи взаємодії людини з предметним і комунікативним середовищем.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Ендофактори й екзофактори в детермінації міжіндивідуальної варіативності

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Саморазвитие и развитие
  • Условия платежа. Платеж за поставляемый товар осуществляется в долл
  • Интердиктное производство
  • Самосознание личности
  • Градостроительный регламенткак ограничение прав на землю
  • Понятие валюты. Виды валюты
  • Валютный курс и валютный режим
  • Самоприятие