Бақылау сұрақтары. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Бақылау сұрақтары.


.

Читать реферат для студентов

1.Қандай материалдарды өңдеу қол ыстық ұстахана деп аталады?

2. Қандай бөліктерден ұсталық көрiктен тұрады?

3. Нені ұсталық көрік өзіне ұсынады?

4. Қолды орындалатын ұсталықты операцияларды Сiз бiлесiз?

5. Қандай металлдың өңдеуi механикалық ыстық деп аталады?

6. Қандай металлдарды қысыммен өңдеу суық деп аталады?

7. Пiшiлген затының формасының өзгерiсi қалыптау процесстерiнiң неткен күйiнделер материал және оның тұтастығының бұзушылығының бөлiмшесiз өндiрiп алады ?

8. Қандай құралдар ұсталықты категорияға жатады?

9. Қандай құралдар ыстық металлдарды қысыммен өңдеу үшiн қолданылады?

10. Қандай балғаларының түрлерi Сiзге белгiлi?

1- есеп

Сiзге соққыға жаңа қалып орнату қажет, қалай Сіз бұны жасайсыз?

2- есеп

Сiз металл құрылымының жағымсыз өзгерiстерi көрiкте қыздыруда бола алғанын бiлесіз. Бұл өзгерiстер қандай, және оларды қыздыруды аяқтауды мерзiмге алдын ала сақтап қалуға болады ма?


ТАҚЫРЫП. МАШИНА ЖАСАУДА АЛМАСТЫРМАЛЫҚТЫҢ НЕГІЗДЕРІ.

ШАҚТАМАЛАР, ОТЫРҒЫЗУЛАР ЖӘНЕ ӨЛШЕМДЕР

Жалпы ережелер

Үлкен мән машина жасаулар дамытуда алмастырмалықтың негiзi, өлшемдердiң сенiмдi техникалық құрал-жабдықтары және бақылаудың жасау және қолдануына тағы басқа бұйымдардың машиналарының өндiрiсiнiң ұйымын алады.

Өнiмдерiнiң алмастырмалығымен (машиналар, түйiндер, тетiктер және тағы басқалар) бұйымдар және олардың (шикiзат, материалдар, шикiзаттар бұйымдардың даналары, олардың басқа бiрөңкей дананы жиiрек немесе басқа өнiмi олардың бiр қалыпты алмастыруды қасиетi жиынның қайсысы болса да деп атайды) жиiрек қолдануда .

Толық алмастырмалықты құрастыруды мүмкiндiктi қамтамасыз ететiн өте кең қолданады. Толық алмастырмалық өлшемдер, форма, механикалық электр тағы басқалар сандық және бөлшектер және құрама бiрлiктердiң сапалық сипаттамасы тек қана осындайда болуы мүмкiн тап қалған шектерде және техникалық талап жеткiлiктi жиюлы бұйымдарда жасаудан кейiн болады.

Алмастырмалықтар қағидамен орындауы бөлшектер, жиынтық бiрлiктер және бұйымдардың алмастырмалығын өндiрiс және пайдалануды құрастыруда қамтамасыз ететiн бастапқы орындардың ғылыми-техникалықтары кешен деп аталады.

Толық емес алмастырмалық сол бөлшек және жиынтық бiрлiк әзiрлеуге керек қиын аз техникалық болатын жағдайда қолданылады - тындырылатын шақтамаларымен. Тиiстi дәлдiктiң алулары үшiн жағдайлар сол (таңдаулы құрастыруды) бөлшектер, компенсаторлар, реттеудi, қалыптастыруды тағы басқа қосымша техникалық шаралар топтық таңдап алуларды қолданады.Сыртқы алмастырмалық - бұл пайдалану көрсеткiштерi бойынша кооперацияға бiрлестiрiлетiн ( құрастырылатын басқа, күрделi бұйымнан астам) бұйымдар және жиынтық бiрлiктердi алмастырмалық, сонымен бiрге өлшемдерге және жалғағыш беттердiң формасына қосатынды білдіреді.

Ішкi алмастырмалық - алмастырмалық бөлшек және жиынтық бiрлiкте және iшкi өлшемдердiң домалау мойынтiректерiндегi бұйым кiретiн тетiктерге таралады домалаудың денесi және сақиналарды алады. Өндiрiстiң алмастырмалығының деңгейi Кв -тың алмастырмалығының коэффициентiмен бейнеленедi, өзара алмасатын бөлшектер және бұйымдардың жасауды барлық қиындығына жиынтық бiрлiктерiн жасауды қиындықтың тең қатынасы.

Үйлесiмдiк- бұл объекттердiң қасиетi күрделi дайын бұйымдағы өз орынында орналассын және бұл объекттердiң бiрлескен немесе бiртiндеп жұмысы және тап қалған қолдану кезiндегi шарттардағы күрделi бұйымының жанында тиiстi функцияларын орындау.

Объект - бұл автономды жиынтықтар, құралдар немесе күрделi бұйым кiретiн басқа бұйымдар.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Бақылау сұрақтары.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • А4. Укажите ошибочное суждение
  • XXIV Аюола Цветущая
  • XXVI Живая Вода
  • Доходи підприємств і організацій транспорту
  • А ЧТО ОБЩЕЕ? 5 страница
  • Кодекс Наполеона 1804 г., его структура. Брачно-семейное и наследственное право.
  • XX Зрячая Рука
  • XXI Звёздный Монастырь