ТЕСТУВАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

ТЕСТУВАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ


.

Читать реферат для студентов

Визначення витривалості можливе шляхом реєстрації бігу на довгі дистанції (1000, 1500, 2000, 3000 м). Опис даного тес­тування зроблено раніше. Але можливе визначення витрива­лості і при допомозі інших тестів.

Біг за час 6, 7,9, 12 хв. Обладнання: секундоміри, виміряна бігова дистанція, стартовий пістолет або прапорець.

Опис проведення тестування. Чим менше вік дітей, тим їм пропонується біг менший за часом. Після старту учасники тестування намагаються за встановлений час подолати як можна більшу дистанцію.

Результатом тестування є визначення довжини дистанції, яку пробіг учасник за встановлений час з точністю до одного метра.

Загальні вказівки і зауваження. Тестування проводити за сприятливих погодних умов. Перед тестом необхідно провести розминку, а після нього заминку. При появі неприємних відчуттів тестування припиняють.

Прогресуючий тривалий біг за методикою Л.Легер. Фізіологічною основою тесту є наявність прямої залежності між швидкістю бігу і максимальним споживанням кисню в осіб старше 18 років.

Обладнання. Легкоатлетична 400-метрова бігова доріжка розмічена через кожні 50 метрів. Секундомір. Стартовий пістолет або прапорець.

Опис проведення тестування. Біг проводився із завчасно за­даною швидкістю, яка через кожні 2 хвилини поступово зрос­тає. Тест починається із швидкої ходьби, яка переходить у біг. Швидкість повідомляється по диктофону через кожні 30 сек. Темп приросту швидкості представлено у таблиці 5. Тест вва­жався закінченим, коли досліджуваний не може підтримувати задану швидкість.

Результатом тестування є запис швидкості, яка була попе­редня тій швидкості, яка стала непосильною. Оцінка макси­мального споживання кисню проводиться по Л.Легер (Л.П.Сергієнко «Тестування рухових здібностей школярів», с.335, табл. 162).

Загальні вказівки і зауваження. За наявності помічників тестування може проводитись з невеликою групою школярів.

Таблиця 5.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал ТЕСТУВАННЯ ВИТРИВАЛОСТІ

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Священное копье
  • Из песен провансальских трубадуров. Гильом де Кабестань (конец XII в.)
  • При електронній мікроскопії нирки виявлені канальці, які вистелені кубічним епітелієм. В епітелії розрізняють світлі та темні клітини. В світлих клітинах мало органел. Цитоплазма утворює складки. Ці 6 страница
  • Образование СССР: декларации и реальность.
  • Борьба за сталинское наследие
  • Трудное положение церкви
  • Функции финансового менеджмента как экономической категории.
  • Биополитическая парадигма