Достовірність різниці між двома середніми величинами. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Достовірність різниці між двома середніми величинами.


.

У педагогічній діяльності при визначенні ефективності методик виховання рухових здібностей або тренувальних засобів у різних кількісних варіантах часто доводиться порівнювати дані експериментальної і контрольної груп, відмінності між якими повинні бути статистично доведеними. Для цього розраховується середня помилка різниці за формулою

,

та число ступенів вільності варіант від 1 до ∞ за формулою

с = n1+n2-2,

де с – число спостережень без одиниці (с=n-1).

У якості приклада (за Б.А.Ашмаріним) можна привести дослідження, в якому оцінювалась різниця в кількості станової динамометрії боксерів за показниками двох вагових категорій. Були отримані такі початкові дані: велика вага – n1=12 чоловік, легка вага – n2= 15 чоловік.

кг кг m1=±1,23 кг кг кг m2=±1,69 кг

Якщо ці значення підставити у формулу, то буде таке:

t= ;

c=12+15-2=25.

На далі достовірність різниці визначається за таблицею імовірностей P(t)≥(t1) за t-критерієм Стьюдента (табл. 2).


Таблиця 2


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Достовірність різниці між двома середніми величинами.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Обязанности и права участников
  • Обязанности пассажира по договору о его перевозке
  • ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ВОДИТЕЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
  • КОМИССИИ И ИЗ АГЕНТСКОГО ДОГОВОРА 10 страница
  • Обязанности работника по обеспечению охраны труда. Гарантии права работника на охрану труда
  • Кількість і форма хромосом
  • Обязанности общественных объединений.
  • Биосферный (биогеоценотический) уровень