У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній 1 страница Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній 1 страничка


.

Читать реферат для студентов

?

У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній

+Т- кілери

-В-лімфоцити

-Т-лімфоцити-супресори

-Т-лімфоцити-хелпери

-Плазмоцити

?

При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозгової речовини. Дайте назву цім змінам у тимусі.

+Акцидентальна інволюція

-В-імунодефіцит

-Тиміко-лімфатичний статус

-Вікова інволюція

-Т-імунодефіцит

?

Відомо, що плазматична клітина виробляє специфічні антитіла на данний антиген. При введенні антигену кількість плазматичних клітин збільшується. За рахунок яких клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

+В-лімфоцитів.

-Еозинофілів

-Базофілів

-Т-лімфоцитів

-Моноцитів

?

В умовах експиременту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти гормонів тимусу. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

+Т-лімфоцитів

-Моноцитів

-Плазмоцитів

-Макрофагів

-В-лімфоцитів

?

При обстеженні хворого, який зазнав дії іонизуючого випромінювання, виявленно пошкодження білої пульпи селезінки. Які клітини білої пульпи зазнають паталогічних змін?

+Лімфоцити

-Нейрофільні лейкоцити

-Базофільни лейкоцити

-Моноцити

-Тканинни базофили

?

У недоношеної дитини виявлено злипання стінок альвеол через відсутність сурфактанту. Вкажіть, порушення функції яких клітин стінки альвеоли обумовлює такий стан.

+Альвеолоцитів ІІ типу

-Фібробластів

-Альвеолоцитів І типу

-Альвеолярних макрофагів

-Секреторних клітин Клара

?

У чоловіка 66 років діагностована злоякісна епітеліальна пухлина, що походить з бронху середнього калібру. Який епітелій є джерелом розвитку цієї пухлини?

+Одношаровий багаторядний війчастий

-Багатошаровий незроговілий

-Багатошаровий зроговілий

-Одношаровий призматичний

-Одношаровивий багаторядний перехідний

?

До аерогематичного бар(єру входить сурфактант, який видіграє захисну роль та зменьшує поверхневий натяг. Визначте, які клітини утворюють сурфактант.

+Альвеолоцити 2-го типу

-Секреторні клітини Клара

-Облямовані епітеліоцити

-Макрофаги

-Альвеолоцити 1-го типу

?

В гистологическом препарате челюсти эмбриона выявляется зубной зачаток. Укажите, из каких элементов он состоит.

+Эмалевого органа, зубного сосочка, зубного мешочка.

-Эмалевого органа и зубного сосочка.

-Зубного сосочка и зубного мешочка.

-Эмалевого органа и зубного мешочка.

-Эмалевого органа.

?

Перед прорезіванием зубов на их корне формируется твёрдая ткань, имеющая характер грубоволокнистой кости. Как назівается єта ткань?

+Цемент.

-Дентин.

-Эмаль.

-Рыхлую волокнистую соединительную.

-Плотную волокнистую соединительную

?

На продольном шлифе зуба в дентине видны канальцы. Что содержится внутри канальцев?

+Отростки дентинобластов.

-Отростки энамелобластов.

-Тела дентинобластов.

-Фибробласты.

-Эластические волокна

?

На шліфі зуба особи похилого віку в дентині виявили радіальні світлі смуги. Такі ділянки мають назву:

+Прозорий дентин.

-“Мертві шляхи”.

-Вторинний дентин

-Третинний дентин

-Іррегулярний дентин.

?

У хворого внаслідок травми ушкоджені передні корінці спинного мозку. Вкажіть, які структури при цьому постраждають.+аксони мотонейронів і аксони нейронів бокових рогів

-центральні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

-периферійні відростки чутливих нейронів спинномозкових вузлів

-аксони нейронів бокових рогів

-дендрити нейронів спинномозкових вузлів

?

Які клітини в епідермісі шкіри разом із терміналями аферентних волокон утворюють тактильні рецептори?

+клітини Меркеля

-меланоцити

-епідермоцити базального шару

-клітини остистого шару

-клітини Лангерганса

?

Після перенесеного вірусного захворювання хворий втратив здатність чути. Які клітини спірального органа пошкоджені?

+рецепторні волоскові клітини

-фалангові

-зовнішні підтримуючи

-внутрішні підтримуючи

-клітини стовпи

?

В результаті точкового крововиливу в сітківку ока хворий втратив здатність бачити предмети в центрі поля зору. В якому місці сітківки стався крововилив?

+жовта пляма

-ціліарна частина сітківки

-райдужна частина сітківки

-сліпа пляма

-судинна оболонка

?

Для посмугованої скелетної м’язової тканини характерні всі перераховані ознаки, крім:

+клітинна будова

-здатність до скорочення

-наявність клітин сателітів

-наявність моторних бляшок

-наявність прошарків сполучної тканини

?

В експерименті в головному мозку тварини зруйнували шар гангліозних клітин у передній центральній звивині Яка функція кори була пошкоджена?

+рухова

-чутлива

-трофічна

-асоціативна

-захисна

?

Виберіть одну неправильну відповідь. Для мієлінових нервових волокон характерні всі ознаки, крім:

+декількох осьових циліндрів

-одного осьового циліндра

-вузлових перехватІв

-нейрофіламентів

-нейролемоцитів

?

Хворий, 60 років, тривалий час лікується з приводу хронічного гастриту. При ендоскопії шлунка спостерігаються зміни з боку епітелію слизової оболонки. Який епітелій зазнав змін?

+Одношаровий циліндричний залозистий

-Одношаровий циліндричний каймистий

-Одношаровий циліндричний війчастий

Загрузка...

-Одношаровий багаторядний

-Одношаровий плоский

?

При порушенні зв’язків між гепатоцитами печінки, що виникають внаслідок деяких патологічних процесів, жовч може потрапляти в кров, викликаючи жовтяницю. Порушеннями якого типу міжклітинних контактів можно пояснити це явище?

+Щільного, пальцеподібного і десмосомного

-Пальцеподібного і щілинного

-синаптичного і десмосомного

-Десмосомного і щілинного

-Щілинного і щільного

?

У людей похилого віку часто з’являються скарги на біль в суглобах, який може бути пов’язаним з віковими змінами тканинии, що вкриває суглобові поверхні. Яка тканина їх

+Гіаліновий хрящ

-Кісткова

-Власне сполучна

-Епітеліальна

-Еластичний хрящ

?

При травмах скелетних м’язів процес регенерації посмугованої скелетної тканини відбувається повільно. Які елементи скелетного м’язового волокна приймають участь в його

+Міосателітоцити

-Міобласти

-Гладкі міоцити

-Міофібробласти

-Міоепітеліальні клітини

?

У хворого в результаті травми пошкоджені задні корінці спинного мозку. Відростки яких з означених нижче клітин пошкоджені?

+Чутливих нейронів

-Вставних клітин

-Моторних нейронів

-Пучкових клітин

-Асоціативних клітин

?

При артритах спостерігається розлад функції ковзання суглобових поверхонь. Яка тканина ушкоджується?

+Гіалінова хрящова тканина

-Пухка сполучна тканина

-Кісткова тканина

-Колагеново-волокниста хрящова тканина

-Ретикулярна тканина

?

Хронічний рініт супроводжується пошкодженням епітелію слизової оболонки дихальной частини порожнини носа. Який епітелій пошкоджується при цьому?

+Багаторядним призматичним вiйчастим

-Одношаровим кубiчним

-Багатошаровим плоским незроговiлим

-Багатошаровим плоском зроговiлим

-Одношаровим плоским

?

В препараті часточки привушної залози помітні протоки з великою кількістью впорядковаено розташованих мітохондрій в базальній частині епітелію. Які це вивідні протоки?

+Посмуговані

-Загальні

-Міжчасточкові

-Вставні

-Внутрішньочасточкові

?

В препараті мімічної мускулатури виявляються міосимпласти. Яка це м’язова тканина?

+Поперечно-смугаста

-М’язово-епітеліальна

-Гладка

-Вісцеральна

-Серцева

?

Один з органів ротової порожнини являє собою декілька складок слизової оболонки, у власній пластинці якої розташовані численні лімфоїдні фолікули. Який це орган?

+Піднебінний мигдалик

-Язик

-Привушна залоза

-Під’язикова залоза

-Підщелепна залоза

?

В препараті привушної залози кінцеві відділи преставлені клітинами з круглими ядрами та базофільною цитоплазмою. Які структури залози вони утворюють?

+Білкові кінцеві відділи

-Слизові кінцеві відділи

-Сальні кінцеві відділи

-Фолікули

-Змішані кінцеві відділи

?

Відомо, що підщелепна слинна залоза має слизові кінцеві відділи, що складаються з мукоцитів. Які ознаки характерні для

+Зплощенніі ядра і світла цитоплазма

-Базофільна цитоплазма

-Округле ядро в центрі клітини

-Мікроворсинки

-Базальна посмугованість

?

Аналіз біопсійного матеріалу слизової оболонки шлунку людини, хворої гастритом показав різке зменшення числа парієтальних клітин. Як це відображається на означених нижче складових частинах шлункового соку?

+Зменшення кислотності

-Збільшення кислотності

-Збільшення шлункового соку

-Зменшення шлункового соку

-Зменшення продукції слизу

?

Під час операції у хворого помилково була видалена ендокринна залоза, що призвело до зниження кальція в крові. Яка це залоза з означених нижче?

+Паращитовидна

-Гіпофіз

-Наднирник

-Щитовидна

-Епіфіз

?

Під час розвитку імунної реакції організму, як відповіді на патогенний агент, Т-лімфоцити діференцюються у антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У яких органах з означених нижче це не відбувається?

+Вилочкова залоза (тимус)

-Селезінка

-Лімфатичний вузол

-Піднебінний мигдалик

-Лімфатичні вузли шлунка

?

У хворого (46 років), який потрапив в гематологічне відділення лікарні, виявлено порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених органів відбувається патологічний процес?

+Червоний кістковий мозок

-Вилочкова залоза (тимус)

-Селезінка

-Лімфатичний вузол

-Піднебінний мигдалик

?

В гистопрепарате представлена часть органа, содержащая многослойный плоский неороговевающий эпителий и нижележащие соединительнотканніе пластики, не содержащие сосудов. Какой это орган?

+Роговица

-Хрусталик

-Слизистая оболочка пищевода

-Слизистая оболочка ротовой полости

-Сетчатка

?

В гистопрепарате пилорического отдела желудка представлены волокна, состоящие из клеток веретеновидной формы, содержащие в центре цитоплазмы палочковидное ядро. Какую ткань формироуют данные клетки?

+Гладкую мышечную

-Рыхлую волокнистую соединительную

-Скелетную мышечную

-Эпителиальную

-Ретикулярную

?

На электронной микрофотографии представлен нейрон, наружный сегмент дендрита которого состоит из замкнутых дисков. Какой нейрон представлен?

+Палочковый фоторецепторный нейрон

-Горизонтальный нерон

-Ганглионарный нейрон

-Амакринный нейрон

-Колбочковый фоторецепторный нейрон

?

У біоптації слизової оболонки ротової порожнини виявляються морфологічні ознаки ясен. Які особливості будови слизової оболонки ясен можна спостерігати в нормі?

+Нерухомо зрощена з окістям, власна пластинка утворює високі сосочки, відсутня м'язова пластинка

-Пухко зрощена з окістям, добре виражена м'язова пластинка

-Відсутня м'язова пластинка, підслизова основа добре розвинута

-Власна та м'язова пластинки відсутні

-Вміщує багато дрібних слинних залоз

?

Деякі захворювання слинних залоз зумовлені порушенням функціонування їх вивідних проток. Які саме типи вивідних проток розрізняють в великих слинних залозах?

+Внутрішньо-, міжчасточкові протоки та проток залози

-Внутрішньочасточкові, посмуговані, та загальний протоки

-Вставні, посмуговані та загальний протоки

-Внутрішньо- та міжчасточкові протоки

-Внутршньочасточкові та позазалозисті протоки

?

При гострому запаленні привушної слинної залози спостерігається пошкодження клітин секреторних відділів. Які клітини страждають при цьому?

+Серозні, міоепітеліальні клітини

-Білкові, серозні, слизові

-Серозні, клітини з базальною посмугованістю, зірчасті клітини

-Білково-слизові

-Облямовані епітеліоцити, клітини з базальною посмугованістю

?

При обстеженні хворого на дифтерію виявлено поразку м’якого піднебіння та язичка. Який епітелій, що вистелює ротову поверхню язичка, зазнав ушкодження?

+Багатошаровий плоский

-Багаторядний призматичний

-Одношаровий багаторядний війковий

-Одношаровий призматичний

-Одношаровий плоский

?

При травмі пошкоджено ділянку ротової порожнини, яка має максилярну, проміжну та мандибулярну зони. Який орган зазнав ушкодження?

+Щока

-Язик

-Губа

-Тверде піднебіння

-М’яке піднебіння

?

Хворий, 53 років, скаржиться на погіршення смакової чутливості. При обстеженні лікар помітив явища атрофії слизової оболонки деяких ділянок ротової порожнини. Де найвірогідніше спостерігалися морфологічні зміни?

+На верхній поверхні язика

-На нижній поверхні язика

-На корені язика

-На твердому піднебінні

-На яснах

?

В гистологическом препарате определяется слизистая оболочка, покрытая многослойным плоским неороговевающим, местами - многослойным плоским ороговевающим эпителием. В состав слизистой оболочки входит также собственная пластинка, мышечная пластинка отсутствует. Определите место локализации такой слизистой оболочки.

+Ротовая полость.

-Пищевод.

-Тонкая кишка..

-Трахея.

-Желудок.

?

В гистологическом препарате определяется орган, основу которого составялет скелетная поперечно-полосатая мышечная ткань. Орган имеет кожный, промежуточный и слизистый отделы. Эпителий - многослойный плоский ороговевающий в слизистом отделе переходит в многослойный плоский неороговевающий. Назовите данный орган..

+Губа.

-Твердое небо.

-Щека.

-Десна.

-Язык.

?

В гистологическом препарате видно мышечное образование ротовой полости, состоящее из двух отделов: кожного и слизистого, в котором различают верхнюю, промежуточную и нижнюю зоны. В промежуточной зоне слизистого отдела эпителий многослойный плоский ороговевающий. Назовите данное образование.

+Щека.

-Твердое небо.

-Губа.

-Десна.

-Язык.

?

В гистологическом препарате определяется образование ротовой полости, в основе которого лежит костная ткань. Оно покрыто слизистой оболочкой, в которой виден многослойный плоский ороговевающий эпителий. В образовании различают жировую, железистую и краевую зоны. Во всех зонах собственной пластинки слизистой оболочки коллагеновые волокна образуют мощные пучки, вплетающиеся в надкостницу. Какое образование представлено в препарате?

+Твердое небо.

-Десна.

-Губа.

-Щека.

-Язык.

?

В гистопрепарате головного конца зародыша, длиной 6 мм, на переднебоковой поверхности шеи видны валикообразные возвышения, возникшие за счет разрастания мезенхимы. Как называются данные образования жаберного аппарата?

+Жаберные дуги.

-Жаберные карманы.

-Жаберные щели.

-Жаберные перепонки.

-Глоточные карманы.

?

В гистопрепарате головного конца зародыша 5-ти недель развития определяются жаберные дуги. Укажите, что развивается из первой пары данных образований?

+Нижнечелюстные и верхнечелюстные отростки.

-Нижнечелюстные отростки.

-Верхнечелюстные отростки.

-Наружный слуховой проход.

-Щитовидный хрящ.

?

У новорожденного ребенка обнаружена срединная расщелина губы и верхней челюсти. Аномалия развития каких отростков вызывает данный порок?

+Неслияние медиальных носовых отростков.

-Несращение медиальных носовых отростков с верхнечелюстными отростками.

-Несращение латеральных носовых отростков с верхнечелюстными.

-Несращение небных отростков.

-Несращение верхнечелюстных отростков.

?

В гистологическом препарате молочного зуба ребенка отмечается гипоплазия (недоразвитие) эмали. Определите, с деятельностью каких клеток связаны эти нарушения.

+Внутренних эмалевых клеток.

-Клеток пульпы эмалевого органа.

-Наружных эмалевых клеток.

-Клеток промежуточного слоя эмалевого органа.

-Одонтобластов.

?

В гистологическом препарате развития зуба определяется эмалевый орган в форме “колокольчика”, в котором видны наружные кубической формы эмалевые клетки, высокие призматические внутренние клетки и центрально расположенные отростчатые клетки, формирующие сеть. Какой период развития зуба представлен в препарате?

+Период формирования и дифференцировки зубных зачатков.

-Период закладки зубных зачатков.

-Период образования тканей коронки зуба.

-Период образования тканей корня зуба.

-Период прорезывания зуба.

?

В ходе образования плащевого дентина произошло нарушение синтетической деятельности дентинобластов. Определите, на образовании каких волокон это отразится.

+Радиальных коллагеновых волокон Корфа.

-Тангенциальных коллагеновых волокон Эбнера.

-Ретикулярных волокон.

-Эластических волокон.

-Нервных волокон.

?

В гистологическом препарате развития зуба в одной из тканей в межклеточном веществе видны коллагеновые волокна, имеющие радиальное и тангенциальное направление. Определите, для гистогенеза какой ткани это характерно?

+Дентина.

-Эмали.

-Цемента.

-Пульпы.

-Плотной оформленной соединительной ткани.

?

В гистологическом препарате зубного зачатка наружная поверхность эмалевого органа неровная, в клетках внутреннего слоя наступили изменения полярности клеток (инверсия ядер). Определите, началу какого процесса предшествуют указанные изменения.

+Энамелогенезу.

-Дентиногенезу.

-Пульпогенезу.

-Цементогенезу.

-Развитию периодонта.

?

На электронной микрофотографии поперечного шлифа зуба в эмали выявляются образования овальной, полигональной или арочной формы состоящие из плотно уложенных и упорядоченных кристаллов гидрооксиапатитов. Назовите

+Эмалевая призма.

-Линии Ретциуса.

-Полосы Гунтера-Шрегера.

-Перикиматий.

-Коллагеновое волокно.

?

В гистологическом препарате продольного шлифа зуба в эмали определяются чередования темных и светлых полос, шириной около 100 мкм, ориентированных перпендикулярно поверхности дентина. Назовите данные структуры эмали.

+Полосы Гунтера-Шрегера.

-Линии Ретциуса.

-Перикиматии.

-Эмалевые призмы.

-Неонатальная линия.

?

В гистологическом препарате шлифа зуба определяется бесклеточная ткань, состоящая из межклеточного вещества пронизанного трубочками, в которых располагаются отростки клеток. Какая ткань представлена в препарате?

+Дентин.

-Эмаль.

-Пульпа.

-Цемент.

-Плотная соединительная ткань.

?

В гистологическом препарате шлифа коронки зуба в межклеточном веществе дентина определяется небольшое количество коллагеновых волокон (волокон Корфа), идущих в радиальном направлении. Назовите данный слой дентина?

+Плащевой дентин.

-Околопульпарный дентин.

-Зернистый слой.

-Интерглобулярный дентин.

-Предентин.

?

В гистологическом препарате шлифа зуба в межклеточном веществе дентина определяются коллагеновые волокна, идущие тангенциально к дентино-эмалевой границе и перпендикулярно дентинным трубочкам (волокна Эбнера). Назовите данный слой дентина?

+Околопульпарный дентин.

-Плащевой дентин.

-Зернистый слой.

-Интерглобулярный дентин.

-Вторичный дентин.

?

В гистологическом препарате декальцинированного зуба видна обильно васкуляризированная рыхлая волокнистая соединительная ткань, содержащая разнообразные клетки. Дентинобласты имеют в этой зоне грушевидную форму и располагаются в несколько рядов. О какой структуре зуба идет речь?

+Коронковой пульпе.

-Корневой пульпе.

-Периодонте.

-Плащевом дентине.

-Околопульпарном дентине.

?

Хворий,30 років, звернувся до лікаря із скаргами на підвищення температури тіла до тридцяти вісьми градусів,слабкість,болі у горлі. При обстеженні з’ясувалося, що язик хворого вкритий білим нальотом. Які гістологічні структури язика беруть участь в утворенні цього нальоту?

+Епітелій ниткоподібних сосочків

-Епітеліц листоподібних сосочків

-Епітелій грибоподібних сосочків

-Епітелій жолобкуватих сосочків

-Сполучнотканинна основа всіх сосочків язика

?

Хворий,40 років, страждає від серцевих нападів. Лікар призначив йому прийом нітрогліцеріну під язик. Які особливості будови слизової оболонки ротової порожнини насамперед обумовлюють таку можливість прийому ліків?

+Проникливість багатошарового плоского незроговілого епітелію

-Проникливість багатошарового плоского зроговілого епітелію

-Проникливість багатошарового плоского епітелію

-Наявність сосочків язика

-Наявність слинних залоз

?

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог звернув увагу, що його язик має грубі гипертрофовані сосочки, глибокі борозни. Лікар порадив хворому звернутися до гастроентеролога. При обстеженні з’ясувалося, що у нього значно підвищена кислотність шлункового соку. Гіперфункцією яких клітин у залозах слизової оболонки шлунку переважно

+Парієтальних екзокриноцитів власних залоз шлунку

-Екзокриноцитів шлункових залоз

-Додаткових мукоцитів

-Келихоподібних клітин

-Екзокринних панкреатоцитів

?

При огляді ротової порожнини пацієнта стоматолог помітив у нього значний тремор язика. Крім того, був екзофтальм. Лікар порадив хворому звернутися до ендокринолога. При обстеженні було встановлено діагноз базедової хвороби. Гіперфункцією яких клітин переважно це викликано?

+Тироцитів

-Паратироцитів

-Парафолікулярних клітин

-Ендокриноцитів клубочкової зони кори надниркових залоз

-Ендокриноцитів пучкової зони кори надниркових залоз

?

Тривалий вплив на організм токсичних речовин призвів до значного скорочення синтезу білків у гепатоцитах. Які органели найбільше постраждали від інтоксикації?

+Гранулярна ендоплазматична сітка

-Мітохондрії

-Мікротрубочки

-Лізосоми

-Комплекс Гольджі

?

У культурі тканин ядерним опроміненням пошкоджені ядерця ядер. Відновлення яких органел у цитоплазмі клітин стає проблематичним?

+Рибосом

-Лізосом

-Ендоплазматичної сітки

-Мікротрубочок

-Комплексу Гольджі

?

Під час гаструляції у зародку недостатньо сформувався первинний Гензеновський вузлик. Розвиток якого осьового органу загальмується?

+Хорди

-Нервових гребінців

-Нервового жолобка

-Нервової трубки

-Мантійного шару нервової трубки

?

За результатами вивчення плям крові на місці злочину судово-медичний експерт визначив, що це кров жінки. За якими ознаками?

+Наявність сателітів ядер в нейтрофілах

-Наявність мікроцитів і макроцитів

-Явища пойкілоцитозу

-Наявність специфічних гранул в еозинофілах.

-За кількістю еритроцитів.

?

Послаблення кровопостачання органу обумовлює розвиток гіпоксії, а вона активізує функцію фібробластів. Об’єм яких елементів нарощується в цій ситуації?

+Міжклітинної речовини

-Судин мікроциркуляторного русла

-Нервових елементів

-Паренхіматозних елементів органу

-Лімфатичних судин

?

Клітину обробили речовиною, блокуючею процес фосфорилювання нуклеотидів в мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений в першу чергу?

+Ресинтез АТФ

-Синтез мітохондріальних білків

-Окислювальне фосфорилювання

-Інтеграція функціональних білкових молекул

-Фрагментація крупних мітохондрій на менші

?

Під час гетеротрансплантації органів виявлено відтторження трансплантту. Які клітини головним чином забеспечують цей процес?

+Т-кілери

-Макрофаги

-В-лімфоцити

-Т-хелпери

-Т-супресори

?

У цітоплазмі клітин підшлункової залози в процесі секреторного циклу в апiкальній частині з’являються і зникають гранули секрету. До яких структурних елементів можна віднести ці

+До включень

-До мікрофіламентів

-До лізосом

-До екзоцитозних вакуолей

-До гранулярної ендоплазматичної сітки

?

У хворого значно підвищено добове виділення сечі. Недоліком секреції якого гормону гіпотоламусу можна з’яснити це явище?

+Вазопресин

-Оксiтоцин

-Ліберіни

-Статіни

-Тіріоідний

?

У хворого пошкоджено целіарне тіло. Функція якого апарату ока при цьому страждає?

+Акомадацiйний

-Світлопровідний

-Світловідчуваючий

-Захисний

-Трофічний

?

Сталася травма шкіри з пошкодженням сітчатого шару дерми. За рахунок діяльності яких клітин станеться регенерація цього

+Фібробластів

-Макрофагів

-Лімфобластів

-Тканинних базофілів

-Плазматичних клітин

?

С возрастом у многих людей отмечается помутнение хрусталика /катаракта/. При этом он становится не прозрачным, что приводит к частичной или полной слепоте. Оптические свойства и химизм какого белка в цитоплазме хрусталиковых

+кристалин

-витреин

-динеин

-родопсин

-йодопсин

?

У больного с подозрением на гломерулонефрит отмечается во вторичной моче наличие альбуминов /альбуминурия/ и глюкозы /глюкозурия/ на протяжении двух недель. Функция каких отделов почки нарушена?

+проксимальных канальцев

-дистальных канальцев

-тонкого канальца

-собирательных трубочек

- юкстагломерулярного аппарата

?

У біопсійному матеріалі шкіри в епідермісі виявлені клітини з відростками які мають гранули темно-коричневого кольору у цитоплазмі. Що це за клітини?

+Меланоцити.

-Внутрішньоепідермальні макрофаги.

-Кератиноцити.

-Клітини Меркеля.

-Лімфоцити.

?

У дитини навколо подряпини на шкірі виникли ознаки запалення: біль, почервоніння, набряк як ознаки негайної гіперчутливості. Які клітини крові обумовлюють ці зміни?

+Базофіли

-Еозинофіли

-Нейтрофіли

-Лімфоцити

-Моноцити

?

У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Назвіть формені елементи крові, які утворюються з цих клітин.

+Кров’яні пластинки

-Еритроцити

-Лейкоцити

-Моноцити

-Лімфоцити

?

В судово-медичній експертизі широко використовується метод дактилоскопії, який оснований на тому, що сосочковий шар дерми визначає строго індивідуальний малюнок на поверхні шкіри. Яка тканина утворює цей шар дерми?

+Пухка волокниста неоформлена сполучна частина

-Щільна оформлена сполучна тканина

-Щільна неоформлена сполучна тканина

-Ретикулярна тканина

-Жирова тканина

?

У хворого з гострим ринітом виявлена гіперемія і підвищене утворення слизу у носовій порожнині. Активність яких клітин епітелію слизової оболонки підвищена?

+Келихопподібних

-Війчастих

-Мікроворсинчатих

-Базальних

-Ендокринних

?

На гістологічному препараті пухкої сполучної тканини знайдено відносно великі клітини, заповнені базофільною метахроматичною зернистістю; гістохімічно встановлено, що гранули містять гепарин та гістамін. Що це за клітини?

+Тканинні базофіли (тучні клітини).

-Фібробласти

-Макрофаги

-Плазмоцити

-Адипоцити

?

Важливою складовою частиною ниркового фільтраційного бар’єру є тришарова базальна мембрана, яка має спеціальну сітчасту будову її середнього електроннощільного шару. Де міститься ця базальна мембрана?

+В нирковому тільці

-в капілярах перитубулярної капілярної сітки

-в проксимальному канальці

-в тонкому канальці

-в дистальному прямому канальці

?

У гістологічному препараті виявляються судини, що починаються сліпо, мають вигляд сплющених ендотеліальних трубок, не містять базальної мембрани і перицитів, ендотелій цих судин фіксований стропними філаментами до колагенових волокон сполучної тканини. Які це судини?


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал У пацієнта після пересадки чужорідного ниркового трансплантату розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній 1 страница

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Глава 7. Создание среды, в которой любовь сможет вас найти: внутреннее воспроизведение образа.
  • Джер-четвертый
  • КАКОВО СООТНОШЕНИЕ ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ?
  • Деятельность ИСО в области сертификации.
  • ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
  • В районах с пересеченной местностью
  • Задача 39. (хр. холец)
  • Будівельний комплекс України, його розвиток в роки незалежності 3 страница