Особливості розслідування зґвалтувань Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Особливості розслідування зґвалтувань


.

Читать реферат для студентов

Заняття 2

Розслідування вбивств

Заняття 1

Практичне — 2 години.

Місце проведення заняття: групова аудиторія.

Мета заняття — закріпити теоретичні знання про основи методики розслідування злочинів проти життя, здоров'я статевої свободи та статевої недоторканості особи, кримінально-правову та криміналістичну характеристики, а також виробити навички оцінки ситуації при виявленні ознак злочинів та прийняття процесуально-обґрунтованих і тактично-доцільних рішень.

Завдання для самостійної роботи до заняття:

В зошиті скласти схеми:

а) обставини, які підлягають доказування зі справ про вбивства;

б) приводи до порушення кримінальної справи.

Контрольні запитання:

1. Криміналістична характеристика вбивств.

2. Порушення кримінальної справи і обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вбивств.

3. Планування розслідування вбивств на початковому етапі.

4. Особливості планування розслідування вбивств на подальшому етапі.

Завдання по виконанню практичних робіт:

По запропонованій викладачем фабулі злочину необхідно висунути слідчі версії і скласти план розслідування кримінальної справи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти. – К., 1980.

2. Звирбуль А.К. Расследование убийств. – М., 1980.

3. Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. – М., 1984.

4. Куликов В.И. Основы криминалистической теории и организации преступной деятельности. – Ульяновск, 1994.

5. Ледашев В.А., Медведев С.И., Соколов Д.И. Расследование и предупреждение телесных повреждений. – Волгоград, 1977.

6. Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убивства. – Саратов, 1967.

7. Руководство для следователей /Под ред. Селиванова Н.А., Снеткова В.А. – М., 1998.

8. Руководство по расследованию убийств. – М., 1997.

9. Селиванов Н.А., Соя–Серко Л.А. Убийство, как его раскрыть. – М., 1994.

10. Сидорик В.Н. Методика расследований изнасилований. – Минск, 1981.

11. Старовин З. Судебная сексология. – М., 1991.

12. Чувилев А.А. Взаимодействие следователя с органами милиции. – М.: МВШМ. 1981.

13. Шиканов В.И. Использование специальных познаний при расследовании убийств. – Иркутск, 1978.

14. Яблоков Н.П. Расследование убийств. – Душанбе, 1980.

Практичне — 2 години.

Місце проведення заняття: групова аудиторія, криміналістичний полігон.

Мета заняття — виробити у курсантів знання та вміння проводити слідчі дії та оперативні заходи при розслідуванні зґвалтувань.Завдання для самостійної роботи до заняття:

В зошиті скласти схеми:

а) загальних версій розслідування з справ про зґвалтування;

б) способи викриття інсценувань зґвалтувань.

Контрольні запитання:

1. Криміналістична характеристика зґвалтувань.

2. Організація розслідування зґвалтувань на різних етапах (вивчення особи потерпілої, тактика допиту підозрюваного).

3. Способи і ситуації викриття інсценувань зґвалтувань.

Завдання по виконанню практичних робіт:

1. По запропонованій викладачем фабулі злочину необхідно скласти план проведення початкових і подальших слідчих дій при розслідуванні зґвалтувань.

2. За допомогою контролюючої програми провести тестування курсантів з питань теми з метою отримання даних про ступінь засвоєння вивченого матеріалу.

Тема 21. Загальні положення методики розслідування злочинів проти власності


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Особливості розслідування зґвалтувань

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Гуськова А.П., Шамардин А.А. Правоохранительные органы (судоустройство): Учебник. М.: Юрист, 2005. 384 с. 17 страница
  • Острая эмпиема плевры
  • Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 1 страница
  • Магнитные газоанализаторы.
  • ИСТОРИЯ РЕЛИГИИ 1 страница
  • Группы по электробезопасности
  • Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права: Учебник. 3-е издание, переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. 36 страница
  • История культуры Санкт-Петербурга