НЕВРОПАТІЯ ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА. Невропатія променевого нерва виникає при стисненні нерва під час глибокого сну, фізичного перенапруження Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

НЕВРОПАТІЯ ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА. Невропатія променевого нерва виникає при стисненні нерва під час глибокого сну, фізичного перенапруження


.

Невропатія променевого нерва виникає при стисненні нерва під час глибокого сну, фізичного перенапруження, зловживання алкого­лем ("суботній нічний параліч"), посилюється під час переохолодження кінцівки. Погана захищеність променевого нерва сприяє частим трав­мам (рис. 5.6).

Існують паралічі, при яких страждають й інші нерви плечового сплетен­
ня, але променевий нерв найчастіше. Променевий нерв ушкоджується


також при переломах і неправильно зробленій ін'єкції у зовнішню поверхню
плеча. Клінічна картина розвивається гостро. Біль й трофічні розлади відмічають­ся рідко. Насамперед порушується рухова функція: хворий не може міцно стиснути руку, утруднена не тільки тонка робо­та (писання, в'язання), а й груба. Як правило, чутливість порушується в зоні "анатомічної та­бакерки" на кисті. Тривалість захворювання — З—5 місяців.

Треба звернути увагу на те, що при цьому захворюванні велике значення має лікування положенням, яке здій­снюється у такий спосіб: фіксуються променезап'ястковий суглоб і сугло­би пальців кисті з боку долонної по­верхні від кінчиків пальців до сере­дини передпліччя лонгетою, виготов­леною з фанери або картону.

Завдання лікувальної гімнастики:

• відновлення сили м'язів променезап'я-сткового суглоба, міжкісткових м'язів, м'язів-згиначів кисті й пальців;

відновлення сили м'язів: І—V пальців; супінаторів, пронаторів передпліччя; м'язів-розгиначів кисті, пальців.

Рис. 5.6. Топографія нервів й ар­терій присереднього краю перед­пліччя: 1 — плечова артерія; 2 — серединний нерв; 3 — ліктьова ар­терія; 4 — ліктьовий нерв; 5 — променева артерія; б — промене­вий 'нерв; 7 — м'язові гілки плечо­вої артерії-

При невриті променевого нерва визначають:

• наявність типової "звислої" кисті;

• обмеження або відсутність амплітуди рухів (розгинання передпліччя, кисті, пальців у п'ястково-фалангових суглобах, розгинання І пальця);

• утруднення супінації передпліччя, кисті;

відведення І, IV, V пальців від III пальця, І пальця — від II, відведення й приведення кист


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал НЕВРОПАТІЯ ПРОМЕНЕВОГО НЕРВА. Невропатія променевого нерва виникає при стисненні нерва під час глибокого сну, фізичного перенапруження

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Сущность и значение позиционирования
  • Сущность, отличительные особенности и функции финансов организации
  • Сущность, масштаб, типы организационных рынков.
  • Сущность и классификация ценных бумаг
  • Сущность финансов предприятия и принципы их организации, функции финансов предприятия.
  • Сущность финансового менеджмента
  • Трехфазный двухполупериодный тиристорный управляемый выпрямитель со средней точкой трансформатора
  • Сущность и принципы функционирования финансов коммерческих организаций