Те б л и а я 5.1, Приблизний комплекс вправ лри невриті сідничного нерва Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Те б л и а я 5.1, Приблизний комплекс вправ лри невриті сідничного нерва


.

Читать реферат для студентов

1, ВП лежачи на спині, руки уздовж тулуба. Потягну­тися, руку вгору (за голову) — вдих. Повернутися-у ВП — видих. Те саме іншою рукою (3—4 рази)

2. ВП лежачи на спині, ноги зігнуті в колінах. Праву гомілку вперед (якщо боляче, можна випрямляти не повністю), опустити гомілку. Те саме іншою

ногою. Дихання довільне (3—4 рази)

3. ВП те саме, не розгинаючи підняти праву ногу й підтягти руками коліно до грудей. Повернутися у ВП. Те саме Іншою ногою*. Дихання довільне (3—4 рази)

4. ВП лежачи на правому боці, права рука під головою, ліва —"уздовж тулуба. Ліву руку вгору (за голову) — вдих Повернутися у ВП — видих Те саме на іншому боці іншою рукою (По 4" 6 разів на кожному боці)

5. ВП лежачи на правому боці- Ноги зігнуті в колінах Відвести ліву ногу убік (тобто розвести стегна, зберігаючи ноги зігнутими в колінних суглобах), повернутися у ВП, дихання довільне. Те саме на іншому боці іншою ногою (По 4—7 разів на кожному боці)

6. ВП лежачи на животі, руки зігнуті в ліктях, долоні біля грудей. По черзі згинати й розгинати ноги в колінах Дихання довільне (5—6 разів)

7. ВП упор стоячи на колінах, підняти голову, прогнутися — вдих Опустити голову округляючи слину — видих (5—8 разів)

посилання імпульсів до уражених м'язів, стимулюються активні рухи. При ураженні нервів верхніх і нижніх кінцівок необхідно враховувати Тх функції: у нижніх — опорна, у верхніх — хапальна, утримуюча, складно-координа­ційна. Тому загальнозміцнювальні вправи повинні комбінуватися зі спеці­альними.

Велике значення при невропатіях приділяється вправам, які сприяють посиленню кровопостачання нерва для прискорення ліквідації в ньому за­пальних явищ і попередження спайок. Для цих цілей рекомендуються дина­мічні вправи для здорової І ушкодженої кінцівок, вправи з опором (розтя­гування гумового бинта, фіксація суглоба). Широко застосовуються

вправи на підвищення стійкості вестибулярного апарату й різні варіанти ходьби

8. ВП стоячи на колінах, руки донизу. Руки вгору — вдих, рух уперед, опустити й потім відвести руки назад. Злегка нахилитися вперед і сісти на п'яти — видих (4—8 разів)


9. ВП сидячи на стільці, руки на колінах, піднімаючи руки вперед устати — вдих Повернутися у ВП — видих(5—10разів)

10. ВП стоячи перед стільцем, тримаючись руками за його слинку, перекочуватися з п'ят на пальці й назад. Дихання довільне (По 8—12 разів у кожний бік)

11. Ходьба з махами прямими руками Дихання поглиблене (1—2 хв)

Рис. 5.4. Положення стопи: 1 — при ура­женні малогомілкового нерва; 2 — при ураженні великогомілкового нерва

(прямолінійна, з уповільненням, прискоренням, різкими зупинками, з різними поворотами). Для відновлення функції паретич-них м'язів використовуються пасивні вправи, ідеомоторні й вправи - для стимуляції активних рухів. Треба знати, що при виконанні цих рухів фіксація суглоба знімається. Варто пам'ятати, що при парезі, м'язів, іннервація яких здійснюється малогомілковим нервом, відновлен­ня їх функцій доцільно починати із приведення й відведення стопи з під­кладанням під п'яту твердого пред­мета, що дає оптимальне попереднє розтягування паретичних м'язів і зменшує плече важеля, на яке діє вага стопи. Крім того, треба враховувати, що приведення-відведення стопи в го-мілковостопному суглобі можливі лише при зігнутій стопі. Тому опти­мальне вихідне положення таке: си­дячи на стільці із зігнутою під тупим кутом в колінному суглобі ногою, під п'ятою твердий предмет висотою З—5 см (рис.5.5). Із цього самого вихідного положення виконуються вправи а розгинанні стопи (пальці на себе) спочатку вільно, потім з опором. Твердий предмет забирається й зменшується кут між стегном і го­мілкою. Після зміцнення паретичних м'язів використовують звичайну ходь­бу, потім ходьбу на п'ятах, яку виконують з опорою руками, потім без опори. При невриті великогомілкового нерва головним чином необхідно домогтися відновлення функції триголового м'яза гомілки. Використовуєть­ся вихідне положення сидячи, ноги зігнуті в колінах під кутом 90°, коліна щільно зімкнуті. З цього вихідного положення виконуються вправи з почер-говим розведенням і зведенням пальців, п'ят. Із вихідного положення сидя­чи ноги зігнуті в колінах під тупим кутом виконують згинання-розгинання гомілки в колінному суглобі з ковзанням стопою по опорі спочатку без опору, потім з опором. Далі в заняття включають вправи в розтягуванні гу­мового бинта вперед за рахунок розгинання ноги в колінному суглобі. Піс­ля оволодіння цими вправами варто переходити до вправ, спрямованих на ізольоване скорочення паретичної групи м'язів. Нарешті вводять вихідне положення стоячи (спочатку з опорою руками). Виконують підйом на паль­ці й ходьбу на пальцях [13].
Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Те б л и а я 5.1, Приблизний комплекс вправ лри невриті сідничного нерва

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Владимир Афанасьевич Обручев 10 страница
  • Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему. Практическое руководство. 16 страница
  • Временное хранение. Типы складов временного хранения (СВХ). Сроки нахождения на временном хранении. Операции с товарами, находящимися на временном хранении.
  • Структура работы .
  • В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты неизвестная жидкость плотностью r1 и вода плотностью r2 = 1,0×103 кг/м3 (см. рисунок). На рисунке b = 10 см, h = 24 см, H =
  • Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему. Практическое руководство. 9 страница
  • Будда, мозг и нейрофизиология счастья. Как изменить жизнь к лучшему. Практическое руководство. 14 страница
  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАЗОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ