Витрати виробництва та їх види. Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Витрати виробництва та їх види.


.

Читать реферат для студентов

Витрати виробництва – це те, що втрачає підприємство, створюючи продукцію.

Витрати підприємства складаються з двох елементів:

o матеріальні витрати;

o необхідний продукт як джерело майбутньої оплати праці найманих робітників.

Визначимо основні види витрат:

· альтернативні (вменені), тобто пов’язані з можливістю іншого, альтернативного використання ресурсів;

· зовнішні (явні), тобто пов’язані з придбанням ресурсів;

· внутрішні (неявні), тобто пов’язані з використанням власних ресурсів;

· бухгалтерські, тобто відповідні чинному законодавству;

· економічні як сума зовнішніх і внутрішніх;

· постійні, які не залежні від обсягу продукції – амортизація, орендна плата та ін.;

· змінні, тобто залежні від обсягу продукції;

· повні (сукупні) як сума постійних і змінних витрат;

· середні сукупні – сукупні на одиницю продукції;

· середні постійні – постійні на одиницю продукції;

· середні змінні – змінні на одиницю продукції;

· трансакційні, тобто пов’язані з необхідністю нормальної організаційної діяльності;

· граничні – додаткові на виробництво останньої одиниці продукції.

43.Попит: зміст та чинники, що на нього впливають. Крива попиту. Закон попиту.

Попит – це форма вираження потреб, представлених на ринку і забезпечених грошовими засобами.

Попит складається з індивідуального попиту ( окремого споживача) та ринкового попиту ( сума індивідуальних попитів).
Крива попиту показує від'ємну пропорційну залежність між ціною Р(Price) і кількістю товару Q (Quantity), яку покупець бажає і може купити.

Закон попиту - це закон, який стверджує, що по мірі того, як ціна на товар підвищується, кількість товару, на який пред'явлено попит, зменшується і навпаки (при інших незмінних умовах).

44. Еластичність попиту: зміст та види.

Еластичність – це міра чутливості функціонально пов’язаних величин. Вона визначається як співвідношення процентних змін залежної і незалежної змінних.

Еластичність попиту — зміна попиту на даний товар під впливом економічних і соціальних факторів, зв'язаних зі зміною цін. Попит може бути еластичним, якщо процентна зміна його обсягу перевищує зниження рівня цін, і нееластичним, якщо ступінь зниження цін вище приросту попиту.

Стосовно попиту розрізняють наступні види еластичності:
• еластичність попиту за ціною (Ed)
• перехресну еластичність попиту (Exy)
• еластичність попиту за доходом (EI)

Еластичність попиту за ціною – це процентна зміна обсягу попиту, спричинена однопроцентною зміною ціни даного товару.

Перехресна еластичність попиту – це процентна зміна обсягу попиту на один товар при зміні на 1% ціни іншого товару.
Еластичність попиту за доходом – це зміна обсягу попиту, викликана однопроцентною зміною доходу.45.Пропозиція: зміст та чинники, що на неї впливають. Крива пропозиції. Закон пропозиції.

Пропозиція - це обсяг товарів та послуг, який виробники хочуть і можуть поставити на ринок за різною ціною за певний проміжок часу.

Зміст закону пропозиції полягає в тому, що чим вища ціна (за інших однакових умов ),тим більше товару за такою ціною товаровиробники готові запропонувати на ринок упродовж певного проміжку часу, і навпаки, чим нижча ціна, тим менше товарів виробник бажатиме і зможе поставити на ринок.

Крива пропозиції ілюструє дію закону пропозиції, тобто чим вища ціна товару за однакових інших умов, тим більше його може бути вироблено і запропоновано до продажу на ринку. Рух кривої від точки А до точки Б означає зниження товарного обміну на ринках під впливом зниження цін на ці товари.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Витрати виробництва та їх види.

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Процесс становления личности
  • Начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА
  • Національний аграрний університет
  • Телекоммуникации (моб. связь) Открытие Шенгенской визы- 1год.Организация экстрим туров по Украине
  • Не пройдя через ад своих страстей, человек никогда не сможет преодолеть их. 17 страница
  • Психология на рубеже XIX-XX веков 4 страница
  • Тема 1. Схемы производства хлебобулочных изделий .. . .. 5 6 страница
  • ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ 4 страница