Комерційні документи Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Комерційні документи


.

Читать реферат для студентов

Документи із забезпечення виробництва експортного товару

ТЕМА 4. ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ СУПРОВІД КОМЕРЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Документи із забезпечення виробництва експортного товару

2. Документи з підготовки товару до відвантаження

3. Комерційні документи

4. Документи з платіжно-банківських операцій

5. Страхові документи

6. Транспортні документи

7. Транспортно-експедиторські документи

8. Митні документи

До документів цієї групи відносять:

– доручення на купівлю, що видається на підприємстві для купівлі виробів або матеріалів;

– інструкція щодо виготовлення – документ, котрий видається на підприємстві відповідно до замовлення імпортера;

– наряд на вивезення зі складу – документ, котрий видається на підприємстві і містить вказівку відпустити із складу товари, замовлені клієнтом;

– таблиця фактурування – документ, що видається на підприємстві і містить відомості про продані товари;

– інструкція щодо упакування – документ, що містить інструкцію відносно того, як слід упаковувати товари;

– наряд на внутрішнє транспортування – документ, який містить інструкцію відносно транспортування товарів на підприємстві

– ряд статистичних та інші внутрішніх адміністративних документів.

2. Документи з підготовки товару до відвантаження

Документи цієї групи включають в себе:

– заявка на фрахтування – документ, в якому постачальник просить перевізника зарезервувати місце для певного відправлення та зазначає бажаний засіб транспорту, час відправлення тощо;

– інструкція з відправлення – документ, що містить докладні відомості про вантаж та вимоги експортера у зв’язку з його перевезенням;

– доручення на відвантаження (повітряні перевезення) – документ, який виписується вантажовідправником

– ордер на перевезення (місцеві перевезення) – документ, який містить інструкції відносно місцевого перевезення товарів,;

– повідомлення про готовність до відправлення;

– ордер на відправлення – документ, що видається, постачальником, який відправляє товар покупцю (вантажоотримувачу);

– повідомлення про відправлення

– повідомлення про розподіл документів – засвідчує,які документи відправляються сторонам угоди, а також кількість екземплярів, що відправляються кожному з них.

Комерційні документи – це група документів, що дають вартісну, кількісну та якісну характеристики товару. Ці документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець проти них здійснює оплату. Вартісна характеристика товару подається у рахунку та у проформі-рахунку. Комерційний рахунок є основним розрахунковим документом. Він містить вимогу до покупця про сплату зазначеної у нього суми платежу за поставлений товар.Рахунок-фактура виписується, як правило, після остаточного приймання товару покупцем. Крім свого основного призначення як документа, що вказує суму платежу за товар, рахунок-фактура може бути використаний як накладна.

Рахунок-специфікація – поєднує реквізити рахунку та специфікації. У ньому, як правило, зазначається ціна за одиницю товару по видах та сортах, а також загальна вартість усієї партії товару.

Попередній рахунок виписується у тих випадках, коли приймання з відбувається у країні або при часткових поставках.

Проформа-рахунок – це документ, який, як і рахунок, містить відомості про ціну та вартість партії товару, але не є розрахунковим документом.

Кількісна характеристика товару подається у специфікації, технічній документації, пакувальному листі.

Специфікація містить перелік усіх видів та сортів товарів, які входять у дану партію, з зазначенням для кожного місця, кількості та роду товару.

Технічна документація потрібна при поставках обладнання та технічних споживчих товарів тривалого користування

Пакувальний лист містить перелік усіх видів та сортів товару, які знаходяться у кожному товарному місці (ящику, коробці, контейнері лист розміщується в упаковці так, щоб покупець зміг його легко знайти, або кладеться у спеціальну кишеню із зовнішнього боку упаковки.

Якісна характеристику дають такі документи, як:

– сертифікат про якість – свідоцтво, яке засвідчує якість фактично поставленого товару та його відповідність умовам контракту.

– гарантійне зобов’язання або гарантійний лист – документ, що підтверджує відповідність поставленого товару (найчастіше обладнання) умовам певного контракту.

– протокол випробувань – документ, що складається після проведення продавцем разом з представником покупця повних випробувань у заздалегідь встановлений день та годину на підприємстві продавця.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Комерційні документи

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Популяционная структура человечества. Люди как объект действия элементарных эволюционных факторов.
  • Технические средства получения и обработки информации
  • Девиантное поведение подростков.
  • Популяция - элементарная единица эволюции. Биологический вид. Критерии вида.
  • Дети чувствуют себя в большей безопасности, если имеют дело с многократно повторяющимися действиями, они более восприимчивы и лучше реагируют, когда регулярно едят, спят и играют.
  • Последствия загрязнения
  • Тема 3. Життєвий цикл проекту
  • Популяции.