Опис лабораторного стенду Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта

Опис лабораторного щиту


.

В роботі вивчається та досліджується передавач системи дистанційного керування на ІЧ-променях.

Схема лабораторного стенду приведена на рис.14.1.

Рис. 14.1. Схема лабораторного стенду

В схему лабораторного стенду входить:

-пульт дистанційного управління (ПДУ); -приймач системи дистанційного управління (ПСДУ); -електронний осцилограф С1-67;

Пульт дистанційного управління типу ПДУ-2 в центральній частині має 20 тактильних кнопок, призначення яких описано в лабораторній роботі №13. В нижній частині ПДУ-2 знаходяться два гнізда Г1,Г2, що приєднані до колектору транзистора VT2 шини земля.

В верхньому торці ПДУ-2 знаходиться два оптрони VД1, VД2, що закриті кришкою чорного плексигласу. В нижній частині ПДУ-2 знаходиться шнур живлення пульта. В схему лабораторного стенду входить також ПСДУ, на якому розміщуємо клеми блоку живлення, напруга якого дорівнює +18V.

Для вимірювання величини та довжині імпульсів і інтервалів між ними використовуємо осцилограф С1-67.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити принцип лабораторного стенду.

2. Скласти схему проведення досліду відповідно рис.14.1.

3. Включити живлення лабораторного стола ( 220V), осцилографа СІ-67 та ПСДУ, натиснувши кнопку "2" на ПСДУ. Про факт включення ПСДУ сигналізує оптрон, що знаходиться зверху над кнопкою "0", якою виключається ПСДУ.

4. Настроїти осцилограф С1-67.

5. Натиснути на декілька із кнопок 1,..,8 і зняти на екрані осцилографа код, що при цьому формується на ПДУ, Номера кнопок визначає викладач. Отримати осцилограми при включені кнопок SB8, SB7, SB4, SB3.

14.3. Обробка результатів вимірювання

1. Визначити ширину τ імпульсів.

2. Визначити ширина імпульсів, що відповідають "0" та "1" (Т та 2Т).

14.4. Зміст звіту

Звіт повинен мати в собі назву та ціль роботи, схему лабораторного стенду, осцилограми та результати обчислень.

14.5. Контрольні питання

1. Структура серії імпульсів.

2. Призначення імпульсу запуску.

3. Призначення стартового імпульсу.

4. Що таке адресні імпульси?

5. Що таке імпульси даних.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Опис лабораторного стенду

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Рассчитайте численность выборки, необходимой для определения средней цены масла растительного на рынке, представленном 65 продавцами, если ее ошибка не должна превышать 0,06 руб. с вероятностью 90 %
  • Прочитайте текст и выполните задания 1 - 6.
  • Список участников установочного собрания проекта «StudEvent58»
  • Проректор по учебной работе _____________И.В. Тарасенко
  • Основная теорема о линейной зависимости
  • ПРОВЕРКА ЗАЧЕТНЫХ КНИЖЕК
  • Oh! I have slipped the surly bonds of earth And danced the skies on laughter-silvered wings 32 страница
  • Общая часть