Курс саясаты. 10 страница Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Курс саясаты. 10 страничка


.

Читать реферат для студентов

98. Қоғамдық өмірдің құбылыстары мен процесстерін статистика қалай зерттейді?

99. Статистикалық зерттеу дегеніміз не?

100. Статистикалық бақылау мәселелеріне не жатады?

101. Статистикалық есептің қандай формаларын білесіз?

102. Есеп беру дегеніміз не?

103. Арнайы ұйымдастырылған статистикалық бақылау нені қарастырады? Мысал келтір.

104. Санақ дегеніміз не?

105. Бір мезгілдік есептің міндеті неде?

106. Статистикалық бақылаудың әдістемесі неде?

107. Бақылаудың мақсаты неде?

108. Статистикалық бақылау объектісі болып не табылады? Ол қалай анықталады?

109. Бақылау бірлігі дегеніміз не?

110. Бақылау бағдарламасын жасау дегеніміз не?

111. Бақылау бірліктерінің қасиеттері қандай критерийлер бойынша және қалай бөлінеді?

112. Бақылау бірліктерінің барлық қасиеттерін сипаттаңыз.

113. Статистикалық бақылаудың нәтижесінде не анықталады?

114. Статистикалық бақылаудық екінші кезеңінде не жүргізіледі?

115. Статистикалық тексерудің түрлері бар?

116. Жәй қорытынды салыстырып тексеру дегеніміз не?

117. Күрделі салыстырып тексеру нені қарастырады?

118. Кең мақынада статистикалық салыстырып тексеру дегеніміз не?

119. Статистикалық салыстырып тексеру мен топтастыру нәтижесі болып не табылады?

120. Статистикалық топтаманың анықтамасын беріңіз.

121. Статистикалық салыстырып тексерудің маңызды бөлігі болып не табылады?

122. Көрсеткіштер жүйесін жасаудың негізі болып не табылады?

123. Статистикалық салыстырып тексерудің қорытынды кезеңі болып не табылады?

124. Типологиялық топтамалар көмегімен не жүзеге асырылады?

125. Статистикалық топтамаларының маңызды мәселесі қандай және ол қалай шешіледі?

126. Топтамалар негізіне салынған қасиеттер қалай аталады?

127. Топтастыру теориясында бассты және едәуір маңызды сұрақ болып не табылады?

128. Қандай топтамалар қарапайым, комбинациялық деп аталады? Олардың айырмашылығы неде?

129. Топтама қасиеттерін іріктеу қандай кезеңдерден қалыптасады?

130. Топтама қасиеттерінің қандай түрлері қарастырылады?Оларды сипаттаңыз.131. Статистикалық кестелер дегеніміз не?

132. Кестенің құрамдас бөліктері болып не табылады?

133. Ескертпе мен сілтемелер қай жағдайларда көрсетіледі?

134. Статистикалық кестеде бастатауыш және баяндауыш дегеніміз не?

135. Кестелерді құрғанда қандай ережелер есепке алынуы керек?

136. «Құжат» ұғымы нені білдіреді?

137. ГОСТ бойынша құжаттың анықтамасы.

138. Іс қағаз жүргізу дегеніміз не?

139. «Құжат» түсінігі ретінде не анықталады?

140. Ресми құжат дегеніміз не?

141. «Түпқұжат» және «түпнұсқа» ұғымдарының айырмашылығы неде?

142. «Көшірме» дегеніміз не?

143. Көшірменің жіктелуі.

144. Көшірмені алу техникасына қарай құжаттар қалай жіктеледі ?

145. Шығу тегіне қарай құжаттар қалай жіктеледі?

146. «Дипломатиялық көшірме», «жеке құжат», «жеке басының құжаты» ұғымдарын түсіндіріңіз.

147. Басқару қызметі үрдісіне байланысты құжаттар қалай жіктеледі?

148. Мазмұнын беру тәсіліне қарай құжаттар қалай жіктеледі?

149. Арнайы және жалпы құжат түсініктері.

150. Қажеттілігіне байланысты құжаттар қалай жіктеледі?

151. Құрастыру орнына қарай құжаттар қалай жіктеледі?

152. Құжаттың мазмұнының күрделілігіне қарай құжаттар қалай жіктеледі?

153. Жазуды қабыдау бойынша құжаттар қалай жіктеледі?

154. Формасына қарай құжаттар қалай жіктеледі?

155. Сақтау мерзіміне қарай қарай құжаттар қалай жіктеледі?

156. Деректеме дегеніміз не?

157. Деректемелердің қандай түрлерін білесіз?

158. Деректеменің заңды мәні неде?

159. «Формуляр-үлгі» түсінігін сипаттаңыз.

160. Құрылымдық тор дегеніміз не?

161. Құжаттар қызметінің түсінігі және мәні.

162. Қызметтің қандай қызметтерін білесіз?

163. Құжат қызметтерінің сипаттамасы:

164. Біріздендіру деп нені түсінесіз?

165. Стандартизация дегеніміз не?

166. Құжаттарды біріздендіру және стандартизациялаудың негізгі мақсаты неде?

167. Құжаттарды біріздендіру және стандартизациялаудың экономикалық тиімділігін түсіндіріңіз.

168. Құжаттардың біріздендірілген формасы?

169. Құжаттардың формасын жетілдірудің негізгі мәселелері қандай?

170. «Стандартизация» терминін сипаттаңыз, негізгі үш сәтті сипаттаңыз.

171. Стандарттаудың бір әдісі ретінде біріздендіруді сипаттаңыз.

172. Құжаттардың біріздендірілген жүйесінің (ҚБЖ) мақсаты неде?

173. Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттардың жетілдірілген жүйесі (ҰӨҚЖЖ) дегеніміз не? Ол қалай жасалады?

174. ҰӨҚЖЖ жасау және жетілдірудің мақсаты қандай?

175. Ұйымдастырушылық құжаттарға не жатады?

176. «Жарғы»ұғымын сипаттаңыз

177. «Ереже» дегеніміз не? Оның түрлері

178. Құрылымдық бөлімше туралы ереже мәтіні қандай бөлімдерден тұрады?

179. «Нұсқаулық» ұғымын сипаттаңыз

180. Қызметтік нұсқаулық мәтіні қандай бөлімдерден тұрады?

181. Өкімдік құжаттардың сипатын беріңіз

182. Келесі ұғымдардың анықтамасын беріңіз:

183. Өкімдік өқжаттарды дайындаудың үш кезеңін атаңыз.

184. Ақпараттық- анықтамалық құжаттарды сипаттаңыз.

185. Акт анықтамасы және оның түрлері.

186. Анықтама түсінігі және оның түрлері

187. Хаттама дегеніміз не?

188. Қазақстан Республикасы кеден органдарында іс қағаз жүргізу нұсқаулығы нені анықтайды?

189. Аталған нұсқаулық құпиялық іс-қағаз жүргізуді анықтайды ма?

190. Құжаттармен жұмыс істеу, олардың сақталуын, уақытылы орындалуы үшін міндеттеме кімге жүктеледі?

191. Іс қағаздарды жүргізуді қамтамасыз ету бөлімшесі қандай қызметтер атқарады?

192. Кеден органдарындағы құжат айналысы дегеніміз не?

193. Құжат айналысы қандай талаптарға сай болуы керек?

194. Кеден органдарының құжат айналысы қандай лектерден құрылады?

195. Құжат айналысының көлемі дегеніміз не?

196. Тіркелмеген құжаттарды орындаушыға беруге болады ма?

197. Кеден органдарына келіп түскен құжаттар қандай операциялардан өтеді?

198. Құжаттарды алғашқы өңдеу дегеніміз не?

199. Келген құжаттардың кемшіліктері анықталса не істеу керек?

200. Кеден органдарына келген құжаттар ең алдымен қайда түседі?

201. Түскен құжаттарды алдын ала қарастыру қалай жүргізіледі?

202. Тіркелген құжаттар қалай бөлінеді?

203. Қандай құжаттар тіркелмейді?

204. Кіріс құжаттарын қабылдау, өңде және тіркеу тәртібі қандай?

205. Азаматтардан түскен аты-жөні жоқ өтініштермен қандай жұмыс жасалады?

206. Жіберілетін құжаттармен жұмыс істеу тәртібі қандай?

207. Құжаттарды орындау мерзімдері қандай?

208. Мемлекет басшысының жеке тапсырмалары қай мерзімде орындалуы тиіс?

209. Қазақстан республикасының депутаттарының сұрауына қандай мерзімде жауап берілуі тиіс?

210. Тапсырма бірнеше мемлекеттік органдарға берілген жағдайда қай орган жауапты болып табылады?

211. Орындалған бақылау құжаттарына кім қол қояды?

212. Азаматтардың өтініштері қандай мерзімде қарастырылады?

213. Нормативтік-құқықтық актілердің жобасы неге негзделіп жасалынады?

214. Қазақстан Республикасы Үкіметі Қаулысының жобасы қандай талаптарға сай жасалынады?

215. Қазақстан Республикасы Премьер-министірінің өкімі қандай мерзімде қарастырылуы тиіс?

216. Кеден органдарында құжаттардық орындалуын кім қадағалайды?

217. Тіркеу-бақылау карточкалары не үшін қажет?

218. Құжат орындалу барысында не бақыланады?

219. Типтік есеп-анықтамаларының қызметі және түрлері.

220. Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттар қандай бөлімдерден құрылады?

221. Ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарды дайындау кезеңдері қандай?

222. Басылым құралдарымен дайындалған құжаттарға қойылатын талаптар.

223. Таратылуы шектелген мәліметтері бар құжаттармен жұмыс жасау?

224. Мөрлерді, мөртабан және бланктерді есепке алу мен сақтау

225. Іс номенклатурасын құру және құжаттарды іске құру?

Тақырып 1. Кеден статистиканың пәні және әдістері

Кеден статистикасының тарихы. ҚР кеден статистикасын ұйымдастыру. Кеден статистикасының түсінігі. Кеден статистикасының пәні. Кеден статистикасының тәсілдері. Кеден статистиказының негізгі мақсаттары. Арнайы кеден статистикасы. Сыртқы сауда айналымының статистикасы. Кеден төлемдерінің статистикасы. Конфискат статистикасы. Халықаралық тасымалдау статистикасы. Жолаушылар айналымының статистикасы. Халықаралық пошта айналымының статистикасы.

ҚР статистиканы ұйымдастыру. Сыртқы экономикалық қызметтегі кеден статистикасының мақсаттары. Кеден статистикасының мамандандырылуы. Кеден статистикасының объектілері.


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Курс саясаты. 10 страница

5 stars - based on 220 reviews 5
  • ID3 rTCON(13)TIT2uяюNever Be Alone (Shawn Mendes Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1#яюJoseph LesclauzeTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 135 страница
  • ID3 rTCON(13)TIT2uяюNever Be Alone (Shawn Mendes Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1#яюJoseph LesclauzeTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 137 страница
  • ID3 rTCON(13)TIT2uяюNever Be Alone (Shawn Mendes Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1#яюJoseph LesclauzeTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 157 страница
  • Основная
  • Основные мероприятия по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на Украине.
  • При входе в додзе и выходе из него рекомендуется: остановиться, развернуться в сторону алтаря, поставить ноги вместе, руки вдоль туловища, совершить поклон. Поклон демонстрирует наше смирение,
  • ID3 rTCON(13)TIT2uяюNever Be Alone (Shawn Mendes Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1#яюJoseph LesclauzeTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 124 страница
  • ID3 rTCON(13)TIT2uяюNever Be Alone (Shawn Mendes Cover) | vk.com/kidsmusichitTPE1#яюJoseph LesclauzeTYER яю2015WXXXvk.com/kidsmusichitAPIC8image/jpg яШяаJFIFHHяЫC 127 страница