ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


.

Читать реферат для студентов

Спортивне орієнтування належить до видів спорту, які поєднують у собі тривалі й інтенсивні фізичні та розумові навантаження. Воно приводить у рух не тільки опорно-руховий апарат, але й активізує діяльність центральної нервової системи.

Характерною рисою спортивного орієнтування є його творчий характер, доступність і широкі можливості розвитку фізичних та розумових здібностей людини.

Модуль «Спортивне орієнтування» спрямований на розвиток та підтримку на оптимальному рівні рухових та психічних якостей школяра (витривалості, швидкісно-силових якостей, сили, спритності, гнучкості, координації та швидкості реакції, концентрації та стійкості уваги, оперативної пам’яті, оперативного, аналітичного та креативного мислення, емоційно-вольових якостей: наполегливості, рішучості, ініціативності, емоційної стійкості та ін.).

Варіативний модуль «Спортивне орієнтування» складається з таких розділів: зміст навчального матеріалу, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, орієнтовні навчальні нормативи, перелік обладнання та інвентарю.

До розділу «Зміст навчального матеріалу» внесено теоретичні відомості, спеціальну підготовку орієнтувальника, яка складається із трьох взаємопов’язаних розділів – фізичної, топографічної і тактичної підготовки. У ході топографічної підготовки відпрацьовують техніку орієнтування на місцевості у русі. Під час тактичної підготовки головну увагу приділяють виробленню уміння самостійно приймати рішення у ході змагань і правильно діяти на дистанції, виходячи із загальної оцінки обставин, що склалися.

Розділ «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів» зорієнтований на якісне засвоєння знань, умінь та навичок поданого матеріалу.

Під час проходження навчального матеріалу зі спортивного орієнтування, треба на кожному уроці використовувати вправи загальної та спеціальної фізичної підготовки, спрямовані на розвиток фізичних якостей та здібностей.

З метою профілактики травматизму на кожному уроці слід звертати увагу на правила безпеки життєдіяльності під час занять спортивним орієнтуванням. Можливий диференційований поділ класу на групи для роботи на станціях з різним фізичним навантаженням (дівчата займаються вправами зі спортивного орієнтування із врахуванням особливостей жіночого організму).

Модуль «Спортивне орієнтування» передбачає орієнтовні навчальні нормативи та перелік обладнання, яке необхідне для вивчення цього модуля. Після вивчення модуля у кожному навчальному році учні складають випробування (навчальні нормативи) для контролю якості розвитку фізичних якостей та здібностей особистості.1 рік вивчення


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

5 stars - based on 220 reviews 5
  • Глава 19. Страх и чувство вины
  • Последовательность обучения. 1.Из виса на гимнастической стенке поднимание прямых ног повыше (2-3 раза).
  • Кто исцеляется?
  • ДУХ - ПРИЧИНА, РАЗУМ - СРЕДСТВО СОЗИДАНИЯ
  • КРАЙНОСТИ МЫСЛИ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИСЦЕЛЕНИЮ
  • Откройте ваши сердца
  • Последовательность обучения. 1.Упор лежа и лежа сзади, руки на полу, ноги на гимнасти­ческой скамейке.
  • Часть 2. Информационная карта электронного аукциона