Форма № Н-5.05 Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Форма № Н-5.05


.

Читать реферат для студентов

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

Семестр перший

Форма № Н-5.05

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7.

Семестр перший

Форма № Н-5.05

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальність 5.06010101 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд »

Навчальна дисципліна Історія України

1. Неолітична революція. Землеробські племена Трипільської культури.

2. Буржуазна революція 1848р. Скасування кріпосного права.

3. Який фактор був вирішальним у поширенні писемності в Київській Русі?

Арозвиток торгівлі

Бзапровадження християнства

Встворення писаних законів

Грозширення кордонів держави

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільних дисциплін

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії ___________ Т.П. Сорока

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________ О.М. Пінтак

( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну

(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальність 5.06010101 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд »

Навчальна дисципліна Історія України

1. Стародавні слов’яни в період Великого переселення народів.

2. Козацькі повстання 1620-1630рр.

3. Про який твір йдеться в уривку з історичного джерела? «Бувають в історії народів дати, які немовби розривають надвоє їхнє життя й кладуть межу високу посеред рівного шляху історичних подій... Ми маємо таку історичну дату – це... рік 1798-й. Того року прилетіла перша ластівка українського національного відродження – невеличка книжка, од якої початок нового українського письменства рахуємо...»

А«Сад божественних пісень» Г. Сковороди

Б«Енеїда» І. Котляревського

В«Кобзар» Т. Шевченка

Г«Запорожець за Дунаєм» С. Гулака-Артемовського

Затверджено на засіданні циклової комісії суспільних дисциплін

Протокол №____ від „____” ________________ 20____року

Голова циклової комісії ___________ Т.П. Сорока

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ___________ О.М. Пінтак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст

Напрям підготовки 6.060101 «Будівництво»

Спеціальність 5.06010101 « Будівництво та експлуатація будівель і споруд »


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Форма № Н-5.05

5 stars - based on 220 reviews 5
  • http://forum.tokiohotel.ru/showthread.php?t=34221 7 страница
  • http://ufo.metrocom.ru/book3/hanco1/hanco1.htm 28 страница
  • http://forum.tokiohotel.ru/showthread.php?t=34221 11 страница
  • Конституционно-правовые гарантии территориальной целостности Российской Федерации.
  • http://ficbook.net/readfic/850118 5 страница
  • Крепление
  • Они — сыновья и дочери тоски Жизни по самой себе. 6 страница
  • Количественные методы в педагогике