Права та обов’язки сторін в договорі позики Главная страница сайта Об авторах сайта Контакты сайта Краткие содержания, сочинения и рефераты

Права та обов’язки сторін в контракті позики


.

Читать реферат для студентов

Основний обов’язок позичальника – повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі, або речі, визначені родовими ознаками у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що йому передав позикодавець) у строк та в порядку, встановлені договором. Якщо договором не встановлений строк повернення позики або цей строк визначений моментом пред’явлення вимоги, позика має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня пред’явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не встановлено договором.

Позичальник зобов’язаний сплатити проценти позикодавцю, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки Національного банку України. У разі відсутності іншої домовленості сторін проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики.

Договір позики вважається безпроцентним, якщо:

1. він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п’ятдесятикратного розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, і не пов’язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

2. позичальникові передані речі, визначені родовими ознаками.

Позичальник, який своєчасно не повернув суму позики, зобов’язаний сплатити грошову суму з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Позичальник, який своєчасно не повернув речі, визначені родовими ознаками, зобов’язаний сплатити неустойку, яка нараховується від дня, коли речі мали бути повернуті, до дня їх фактичного повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, належних йому.

Якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому.

Позичальник має право достроково повернути позику, надану за договором безпроцентної позики, якщо інше не встановлено договором. Позика вважається повернутою в момент передання позикодавцеві речей, визначених родовими ознаками, або зарахування грошової суми, що позичалася, на його банківський рахунок.

Позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що грошові кошти або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором.

Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі, рішення суду не може ґрунтуватися на свідченнях свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані позичальником від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж встановлено договором. Це положення не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або під впливом тяжкої обставини.Позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення позики та сплати процентів, належних йому у разі невиконання позичальником обов’язків, встановлених договором позики, щодо забезпечення повернення позики, а також у разі втрати забезпечення виконання зобов’язання або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності.

За домовленістю сторін борг, що виник із договорів купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов’язанням. Заміна боргу позиковим зобов’язанням провадиться з додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, встановленій для договору позики (ст. 1053 ЦКУ).


ЛЕКЦІЯ 16


Другие страницы сайта


Для Вас подготовлен образовательный материал Права та обов’язки сторін в договорі позики

5 stars - based on 220 reviews 5
  • КОНТАКТ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ДІАЛОЗІ
  • СТРУКТУРА ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
  • П.2.2. Расчет интервалов закрепления плетей
  • Тема 3. Поняття злочину та його види
  • ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДІАЛОГ
  • Йодометрия
  • КОНФЛІКТ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ВЗАЄМОДІЇ
  • Завдання для самостійної роботи та самоконтролю